Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Rädda & stötta den lokala handeln i Ängelholm!

Jag har funderat en tid, läst en massa inlägg och tänkte att det är dags att göra en skriftlig namninsamling för att se hur många som tycker följande förslag skulle kunna vara något att sätta i verket. Tacksam om du som gillar det vill dela och peppa andra att skriva under för större spridning och effekt.   Här kommer mina förslag: * Sätta upp tydliga INFOTAVLOR (som fanns vid stadens "entréer" en gång i tiden) med relevant info till alla besökare om öppettider, lediga parkeringar mm * GRATIS PA

Skapad: 2020-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 26 26

Stoppa Nedläggningen av fritidshemmet i Baggetorp

Baggetorpsbor! Nu måste vi jobba ihop för vår bygd. En eventuell nedläggning av fritidshemmet berör absolut att barnfamiljer på orten, men likväl alla boende här. Baggetorp har de senaste åren fått ett uppsving och flertalet familjer har flyttat hit. Dessutom visar fler och fler intresserade för orten och marknadsvärdet för husen har ökat avsevärt.Baggetorp ligger fint, nära till skog, mark och vatten. Det är bra kommunikation både till Vingåker och Katrineholm.Vi behöver och vill ha en fortsatt

Skapad: 2020-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 123 123

Stäng grundskolorna

Antalet fall av coronavirus ökar, i världen och i Sverige. Viruset är en betydande livsfara för stora delar av befolkningen, och mycket kring spridningen är ännu inte klarlagt.  Att svenska skolor hålls öppna gör så att barn, familjer och samhället utsätts för onödiga risker. Det påverkar även elevernas studiero och personalens rätt till en säker arbetsmiljö.  Våra liv består av kontakt över generationsgränserna. Så när unga smittas är det även ett hot mot äldre. Det ser likadant ut för många an

Skapad: 2020-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8

Protest mot Nödinge 5:134

Undertecknade vill härmed protestera mot den nuvarande utformningen av detaljplan 5:134. Vi motsätter oss ej en viss byggnation inom planområdet, men anser att detaljplanen i nuläget är oacceptabel på de punkter som anges nedan.BYGGNATIONENS UTFORMING Vi ifrågasätter starkt att området lämpar sig för en mer småstadsliknande bebyggelse då det går tvärt emot områdets ursprungliga planering och nuvarande karaktär. Ale kommun tar med dessa planer ingen hänsyn till de nuvarande boende i området. Komm

Skapad: 2020-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 41 41

Uteslut inte medlemmar ur Sveriges Shetlandssällskap

Det har framkommit att skrivelse lämnats till Sveriges Shetlandssällskap, SSS, med krav på uteslutande av enskild medlem. Undertecknad anser att: - uteslutning, liksom krav på detsamma, är något som ska användas med stor försiktighet och aldrig någonsin med minsta antydan till egenintresse - osämja och/eller meningsskiljaktigheter ska lösas, inte tillåtas leda till hot om uteslutning - diskussioner måste tillåtas att få hålla högt i tak; ingen ska behöva vara rädd för att framföra sin åsikt på g

Skapad: 2020-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 40 38

Säker gång- och cykelväg längs Rådavägen/Stensjön!

Hej alla som bor i området kring Stensjön!Vi är många som är oroliga och upprörda över den dåliga trafiksäkerheten längs Rådavägen, särskilt för våra skolbarn men även för alla som går och cyklar längs vägen. Nedan Mail har skickats till Mölndals stad. Hjälp oss nu att trycka på våra politiker och tjänstemän för att skapa förbättring genom denna namninsamling! Sprid gärna till era vänner och grannar som berörs.med vänliga hälsningar Caroline Valen, Camilla Lidholm, Nina Sahlgren   Mail till tekn

Skapad: 2020-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 57 57

Treorna på skvadern borde få komma tillbaka till skolan!!

Alla treor borde få komma tillbaka till skolan!! (NÄR DU SKRIVIT UNDER MÅSTE DU BEKRÄFTA DIN UNDERSKRIFT VIA LÄNK DU FÅTT TILL DEN MAILADRESS DU HAR ANGETT) Det är inte troligt att det här kommer göra någon skillnad men de finns en liten chans. Oavsett ger de oss lite uppmärksamhet och de är viktigt att vi visar vad vi tycker och att de här faktiskt påverkar oss väldigt mycket. Det är därför viktigt att skriva under trots att man inte tror att det hjälper, men kan inte göra mer än att försöka. I

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 23 23

Rädda Vadstenas ishall!

Vi i HC Wettern är fullt medvetna om de kostnader det innebär att driva en ishall men vi tycker att uppsidorna med många barn i rörelse väger upp detta. Att vi i Vadstena ska ha ett rikt föreningsliv som stimulerar barn och ungdomar till en aktiv fritid ser vi som en självklarhet. Så därför anser vi att Vadstena kommun ska ta sitt förnuft till fånga och driva vår ishall vidare!

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1515 1503

Utöka SSL dam till säsongen 20/21 för Dalens damer!

Hej alla ni som bryr er om idrott och i synnerhet innebandy! Vi blev igår bestulna på vår plats i damernas högsta innebandyliga och vill nu veta vad ni tycker. Vi, IBK Dalens damer, spelade fram till igår i damernas högsta liga i Sverige (SSL). Att spela innebandy i världens bästa liga, mot och med de absolut bästa innebandyspelarna är fantastiskt. Några pengar tjänar vi inte, utan drivs av passionen till sporten, viljan att utvecklas och möjligheten att mäta oss mot de bästa. Vi tränar fem daga

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1984 1869

Hjälp vårdpersonalen att ta sig till jobbet!

Det är trångt i kollektivtrafiken vilket ökar risken för smitta. Nu drar dessutom kollektivtrafiken ner på turtätheten. Det försvårar för personal inom vården, som ofta har besvärliga  arbetstider. Hjälp vårdpersonalen genom att förenkla arbetsresor, exempelvis med bil. Det kan ske genom att arbetsgivarna bidrar till kostnaderna för resor och parkeringsavgifter, under en övergångstid. Regeringen skulle kunna se över avdragsreglerna för nyckelpersoners arbetsresor och liknande kostnader. Om hjält

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8Facebook