De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Upprop gällande Stenhamraskolans utemiljö

Till alla föräldrar med barn på Stenhamraskolan samt övriga som vill stödja!   Sedan lång tid tillbaka har det uttryckts från flera håll till Ekerö kommun att skolgården på Stenhamraskolan är rejält eftersatt både vad gäller underhåll och utveckling samt anskaffning av ny utrustning.   Från kommunens sida har vi denna höst fått löfte om en ny gungställning, men i övrigt meddelar fastighetsförvaltaren att inga nya anslag finns för 2021 vad gäller utemiljön på Stenhamraskolan.   Kommunen fick ett

Skapad: 2020-11-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 182 182
7 dagar 182 182

Stoppa tvångsförflyttningen av förskolelärare i Göteborg

Vi behöver din hjälp för att säkra en bättre förskola för våra barn! Många av oss är oroliga och bestörta över det sätt Göteborgs stad som arbetsgivare behandlar anställda på. Det gäller dessutom anställda inom ett bristyrke, förskolelärare, som man borde vara extra rädd om. Med bara någon månads varsel har flera förskollärare fått veta att de ska tvångsförflyttas till andra enheter. Detta är andra vågen av tvångsförflyttningar som initierats på kort tid i Göteborg med resultatet att utbildad p

Skapad: 2020-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 164 164
7 dagar 164 164

Egna elevdatorer till eleverna i Avesta Kommun

7A på Åvestadalskolan vill precis som våra kompisar i andra kommuner ha egna elevdatorer när man går på högstadiet, eftersom det skulle underlätta våra studier tex vid hemstudier (i covid-19 tider), det blir lättare att hålla reda på våra inlämningsuppgifter, lektionsanteckningar och läxor samt att det också underlättar för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Idag saknas det datorer på skolan vilket kan leda till att vi får svårt att använda datorer i vårt kommande arbetsliv. Datorer sk

Skapad: 2020-11-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 159 157
7 dagar 159 157

Behåll buss 53 till Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Henriksborg & Danvikshem

13 december kommer Sl:s busslinje 53 till Karolinska sjukhuset att ersättas med buss 55 till Tanto på hållplatserna Henriksdal, Danviksklippan, Danviken, Saltsjöqvarn, Danvikshem, Finnboda hamn, Gäddviken & Finnberget. Det i sin tur betyder att turtätheten på nuvarande bussförbindelsen (7 minuters trafik) dras ner till 20 minuter som vissar dagar och tider på dygnet blir 30, 40 eller 50 minuter. I en tid då det pratas om klimatförändringen och stor förtätning av Henriksdal känns neddragninge

Skapad: 2020-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 403 402
7 dagar 138 137

Upprättelse för Jennie Tholander

Jennie och hennes ex-pojkvän träffades när de var mycket unga. De blev förälskade i varandra och inledde en relation. Ex-pojkvännen hade samröre med personer som begick brott och med tiden fick han ett allt större kontaktnät inom den kriminella världen. Den tidigare pojkvännen blev samtidigt allt mer kontrollerande och hotfull även mot Jennie. Jennie försökte bryta sig loss, men då pojkvännen inte accepterade att hon umgicks med vänner eller hade egna intressen blev hon mer och m

Skapad: 2020-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6536 6428
7 dagar 137 131

Sollentuna: satsa på skolan nu!

Sollentuna kommun säger att man arbetar för att bli ”Sveriges bästa skolkommun”. Men kommunen tillhör de sämsta i hela landet när det gäller resurstilldelning (plats 283 av 290) och lärartäthet (plats 270 av 290), i Lärarförbundets helt färska skolrankning. Och vi ser allt tydligare hur resursbristen påverkar elever negativt i deras skolvardag och bryter mot deras rätt till studiero och trygghet i skolan. Kommunfullmäktige väntas snart rösta igenom 2021 års budget. För skolan rymmer den lönehöjn

Skapad: 2020-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 302 301
7 dagar 127 126

Häv rekommendationerna för corona genast

Den senaste tiden har regeringen utövat sin makt genom att isolera människor, detta kan inte fortsätta 

Skapad: 2020-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 148 146
7 dagar 125 123

Den tid som vi har schemalagd ska räknas med i vår sysselsättningsgrad och vi ska även få lön för alla våra arbetade timmar!

All schemalagd arbetstid ska räknas med i sysselsättningsgraden och avlönas! Norrköpings kommun inplementerar bilaga J på samtliga enheter där sovande jour tillämpas. Diskriminering av yrkesgrupp! Denna namninsamling kommer lämnas till beslutsfattare i frågan.  Bilaga J är ett centralt avtal som enbart gynnar arbetsgivaren, med bestämmelser som gäller för jourtjänstgöring inom handikappomsorgen för arbetstagare i kommunal verksamhet, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, om det

Skapad: 2020-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 209 209
7 dagar 117 117

Folkomrösta om Sveriges EU-medlemskap

Jag anser att Sverige bör lämna EU och att det därför genomförs en folkomröstning om Sveriges medlemskap snarast.

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1619 1577
7 dagar 115 111

Stoppa det planerade bygget av höghus vid Amaryllisparken!

Vi i Lindalen kräver att planerna på bygget av ett höghus vid Amaryllisparken, mitt i ett villaområde inte skall få genomföras! Den dialog och de detaljplaner rörande det tänkta bygget som Tyresö kommun påstår att vi i Lindalen fått ta del av stämmer inte. Så sent som årsskiftet 2017-2018 kontrollerades vad som var tänkt för området, då fanns inga planer på att bygga. Parken fyller sin funktion för både boulspelare, hundägare och barnen i område och bör därför bevaras. Vad man istället skulle ku

Skapad: 2020-11-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 110 110
7 dagar 110 110Facebook