De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hallsbergs kommun, gör något för ungdomarna i Pålsboda!

Akut! För våra ungdomar i Pålsboda! Denna namninsamling syftar till att göra kommunen uppmärksam på att skapa kreativa idéer till sysselsättning för Pålsbodas ungdomar.  Tillfället i akt nu när Pålsbodas kiosk står på ruinens kant att faktiskt göra vettig skillnad för våra ungdomar i samhället, som uppenbarligen helt saknar sammanhang och mening på fritiden.  Följder med detta "har inget att göra" är likamed vandalisering av både privat och kommunal egendom. Vi måste få ett slut på detta!  Pålsb

Skapad: 2020-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 40 40
24 timmar 1 1

Vi vill ha kvar Familjecentralen Dunderklumpen i Strömsund

Vi protesterar mot flytt av Mödravårdscentral (MVC) och Barnavårdscentral (BVC) från Familjecentralen Dunderklumen till Strömsunds Hälsocentral och därmed stängning av Familjecentralen. Vi föräldrar bestämde att vi skulle starta en namninsamling. Vi vill ha kvar Familjecentralen Dunderklumpen i Strömsund!

Skapad: 2020-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 186 186
24 timmar 1 1

Program Rättsstaten Sverige 2019 - krav på genomförande

Denna namninsamling kommer att överlämnas till Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen för vidarebefordran till berörda parter.   Program Rättsstat Sverige 2019 lyfter fram de främsta säkerhetsbristerna i samband med handläggning, beslut och domar hos svenska myndigheter och domstolar. Mänskliga rättigheter är en central del i programmet. Dagens brister gör att rättssäkerheten blir en tolkningsfråga, tolkad av myndigheter men inte nödvändigtvis baserat på lagstöd. Kraven i prog

Skapad: 2019-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1415 1389
24 timmar 1 1

Lärarstudenter ska kunna få göra sin VFU III i utlandet!

VFUIII på SU går för tillfället inte att göra utomlands, med intresse från många studenter och stöd från flertal lärare på SU pågår just nu processen av att skapa större möjligheter för oss studenter. Tack för ditt stöd och heja studentinflytande! God jul. 

Skapad: 2019-12-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22 22
24 timmar 1 1

Mot Netflixs film ”porta dos fundos, kristi första frestelse.” Ett hån mot kristendomen!

@netflixnordic nu får ni ta och skärpa er. Detta är så respektlöst och på så låg nivå. Att visa denna film är oacceptabelt. Det finns barn som dödats pga sin kristna tro, det finns kvinnor som blivit våldtagna för sin kristna tro, det finns familjer som lever som slavar pga sin kristna tro och det finns människor som rymt sina hem pga sin kristna tro. Hur har i mage att skratta åt dessa människor, NI ÄR EN DEL AV DENNNA FÖRFÖLJELSE MOT KRISTNA. JA, det är ni. Genom ert sätt att strö salt i såren

Skapad: 2019-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4999 4872
24 timmar 1 1

Vi som tycker att Malou är en ovärdig journalist

Vi har fått bevittna denna så kallade journalist göra narr av icke vitas konstnärskap samt efternamn. Hon har vid upprepade tillfällen projecerat sitt eget narrativ på konstnärer istället för att lyssna på vad dem egentligen har att berätta om sitt konstnärskap. Utöver detta har hon nu senast skildrat två olika aktuella rappare utifrån rasprofilering. Då hon hade den 17 åriga greekazo i soffan bad hon honom att ta ansvar för sina våldsamma texter och ifrågasatte hans intentioner - Medan när den

Skapad: 2019-12-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 410 398
24 timmar 1 1

RÄDDA WIKS TEATERLINJE

Teaterlinjen på Wiks folkhögskola riskerar att till nästa läsår läggas ner. Detta skulle vara förödande för skolan, för regionen, för framtida scenkonstnärer och det riskerar Wiks folkhögskolas goda rykte.    Wiks teaterlinje är en väldigt prestigefylld teaterlinje som profilerar sig i nyskapande och undersökande teater. Det är Wiks mest populära linje, med högt söktryck (ca. 6 sökande till varje plats) och med flera tidigare deltagare som fortfarande idag är verksamma inom kultursverige. Vad so

Skapad: 2019-12-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 959 938
24 timmar 1 1

Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten!

Vättern hotas av ökad militär övningsverksamhet och planer på nya gruvor med stora läckande avfallsupplag. Vi undertecknare kräver att riksdagen lagstiftar så att Vättern kan pekas ut som riksintresse för dricksvattenförsörjning, ett riks-intresse som har företräde framför andra intressen. https://www.youtube.com/watch?v=FLYIHMSAu9w  

Skapad: 2019-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 440 439
24 timmar 1 1

Dra ej framtida E14 på Hulivägen

Trafikverket vill flytta E14 norrut genom Hulivägen och timmervägen. De ser det som en ideal väg att dra den nya vägen då man vill lätta på trafiken i de östra delarna av Timmervägen. Men vart kommer tanken på invånarna? I Granloholm bor det ungefär 6000 personer, till stor del barnfamiljer. Det byggdes även för att vara ett naturskönt område. Ett ställe där man kan leva nära naturen utan oro för buller från vägar och tunga lastbilar.  Att dra en Europaväg genom detta område vore förödande. Inte

Skapad: 2019-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 367 360
24 timmar 1 1

Vi vill att Föreningen Fyrhuset ska fortsätta driva Fyrhuset och fylla det med ungdomsstyrd verksamhet!

Föreningen Fyrhuset är uppsagda. Ungdomsverksamhet i Djurö/Stavsnäs ska läggas ut på offentlig upphandling. Från år 2021 vet vi inte om vi får fortsätta driva verksamhet på Fyrhuset. I 7 år har vi, tillsammans med över 400 medlemmar, skapat verksamhet som är ungdomsstyrd! Att vara ungdomsstyrda är unikt i Sverige och lockar till studiebesök från hela Sverige och delar av Europa. Vi vill fortsätta! Fortsätta att växa och fortsätta att sätta Stavsnäs på kartan när det kommer till samarbete med ung

Skapad: 2019-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 599 576
24 timmar 1 1

Låt Frivilligcentralen Pärlan leva!

LÅT PÄRLAN LEVA! Politiker startade Pärlan 1998, nu är det risk för att vi får lägga ner…Stadsdelen måste spara pengar. Ett förslag är att minska frivilligcentralernas bidrag till hälften.Detta innebär att vi inför 2020 förmodligen måste halvera verksamheten och våra öppettider. Skriv under för frivilligcentralern Pärlans fortsatta existens i Örgryte-Härlanda!   Stöd oss, påverka!

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 87
24 timmar 1 1Facebook