UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
30 Opartiska BRÅ-utredningar ang de ökade sexualbrotten krävs!!!
Pga de eskalerade sexualbrotten i Sverige numer så behövs det därför tätare BRÅ-utredningar  och de måste vara opartiska oavsett härkomst.  Så helst varje halvår behövs det utredningar idag för att skydda  oss kvinnor i landet och stötta de redan utsatta  för att rättvisa ska kunna skipas. För vi accepterar  inte att avslöjade våldtäktsmän släpps fria  ej heller att de får skadestånd medan de utsa...
2019-04-02
537 Stoppa dödandet av sångsvanar vid Tysslingesjön!!!
Tysslingesjön är norra Europas största rastplats för sångsvanar. Många människor tycker om att åka ut och titta på de vackra fåglarna. Nu har Länsstyrelsen i Örebro beviljat en lantbrukare tillstånd att skjuta fem sångsvanar för att förhindra att de stannar på hans åker. Syftet är att fåglarna ska bli skrämda. Det måste vara minst 50 svanar i flocken som ser när en av dem blir skjutna. Som många v...
2019-04-02
7 Behåll baldergymnasiets samhällsintiktning på naturprogrammet
På grund av ”ekonomiska skäl” har kommunen valt att naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktnigen på baldergymnasiet ska tas bort som alternativ inför nästa år. Eftersom vi som elever har inte fått information om att dett skulle kunna ske förrän nu i mars betyder detta att de personer som valt naturprogrammet i hopp om att få gå natur och samhälle antingen kommer vara tvungna att välja en inriktn...
2019-04-02
181 Stoppa nedläggningen av MST-teamet i Östersund
MST-teamet jobbar med att stödja barn och ungdomar med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggressivitet, skolk eller som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet hjälper föräldrar att hitta redskap för att bemöta och handskas med de problem som det kan innebära att vara tonårsförälder. Insatsen sätts in i ett tidigt skede och MST-teamet involverar även andra personer som är v...
2019-04-01
195 Att man ska bygga en hall i Salem kommun som är anpassad till gymnastik.
vi skulle vilja att Salems kommun ska lägga lite mer vikt på att lyfta fram truppgymnastiken och för att kunna göra det så behövs det byggas en hall som kan gör att vi i Salemgymnasterna kan lyfta vår förening till nästa nivå. för att vi ska kunna göra det behöver vi en hall som är utrustat med redskap som tex grop, ett tumbling, trampoliner m.m   Det gör även att Salemgymnasterna kan ta in fler b...
2019-04-01
134 Nedgång till Vega station från norra sidan
Vi som bor i ’gamla’ Vega, dvs vi som idag är hänvisade till en extremt lång och slingrig väg för att komma till pendeltågsstationen. Skriv på för att trycka på kommunen att även nedgång från norra  sidan ska byggas, exempelvis ner från bron....
2019-04-01
72 674 Inga fler hemlösa fattiga pensionärer i Sverige!!
Nu får det vara nog!! Att vara äldre i Sverige eller att bli äldre i Sverige är hemskt, man kan hamna på gatan om ens livskamrat dör på några dagar!! Det finns pensionärer som jobbat hela sitt liv men pengarna räcker inte!! Dom bor utomhus! Sverige ett välfärdssamhälle ! Tak över huvudgaranti finns inte, kommunerna måste ta sitt ansvar och det är regeringens jobb att se till att dom gör det! Så n...
2019-04-01
198 Låt Ålgård förbli en plats för alla!
Vi vill se Ålgårds kvarn och såg fortsätta blomstra! Föreningen Ålgård är måna om att Ålgårds kvarn och såg med tillhörande mark bevaras som en plats öppen för allmänheten. Vi ser platsen som en helhet. Den har fantastiska natur- och kulturhistoriska värden. Vi har sett att Ålgård väcker engagemang och lockar besökare och turister. Det vill vi ska fortsätta att tillvaratas! Orust kommun har planer...
2019-04-01
10 Hjälp Greta att rädda världen!
Hjälp Greta att rädda världen! Jag undrar vilket som kommer först: En mycket nära framtid där klimatet passerat den så kallade tipping point och sakta men säkert ökat den massutrotning som nu pågår och därmed i en förlängning också riskerar en planet helt utan mänskligt liv. En framtid (närsomhelst) där vår planet blivit öde och kall efter en kärnvapenvinter, med massdöd av allt levande. Eller: En...
2019-03-30
95 Låt Hobo Joe spela utan att störas av polisen
Hobo Joe borde ges tillåtelse att använda förstärkare, eftersom hans spelteknik och konstform kräver det för att höras. Att påstå att en elektronisk förstärkare är annorlunda än en sådan akustisk förstärkare som till exempel bälgen i ett dragspel innebär att man behandlar gatumusikanter olika, på ett sätt som inte är sakligt grundat. Hobo Joe borde få utöva sin konst ifred. Vi skriver under för at...
2019-03-30
Facebook