Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Att Malmö Redhawks tar tillbaka den klassiska Mif-tröjan som ordinarie matchställ.

Vår önskan är att den klassiska vita Mif-tröjan från guldåren återinförs som ordinarie matchställ.  Detta medför inga krav för namnändrig av klubben.  Höken kan, exempelvis, placeras på ärm och/eller hjälm. 

Skapad: 2019-10-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 30 28

Kulturhus i Tärnsjö

SAMMANFATTNING av förslaget. Bibliotekets övervåning ekar tom. Renoveras och anpassas den vill vi använda den till att skapa ett levande kulturhus för bygden. En naturlig samlingsplats för alla, unga som gamla, där det finns plats och möjlighet till olika aktiviteter, samtal och rekreation. Syftet med kulturhuset är att utveckla de ideella engagemang och föreningar som redan finns och göra Tärnsjö till en mer levande ort där människor kan mötas och må bra. Några exempel på verksamhet:- Digital a

Skapad: 2019-10-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 79 78

Protest mot parkeringsavgift Ryhov

Förslaget slår hårdast mot de med lägst inkomst som inte har råd att bo centralt. Det är för många en omöjlighet att åka kollektivt på kvällar helger och högtider pga dåliga förbindelser. Avgiften som ligger i förslaget motsvarar den löneökning en undersköterska arbetat för under två års tid. Trots betald avgift blir man heller inte garanterad en parkering. Det finns ingen utöver personal, anhöriga eller patienter som har intresse av att parkera på Ryhovs omåde. Att straffa vårdpersonal med denn

Skapad: 2019-10-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1523 1512

Nedskärningar i Halmstad kommun

Besparingar på de olika förvaltningarna drabbar kommun  invånarna, anställda våra barn i förskolan våra äldre vår kommun i helhet parker stränder mmm

Skapad: 2019-10-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 194 194

In- och utfart Stora marknadsvägen i Täby

Dagens trafiklösning för bilister och gående med en t-korsning utan signaler, övergångsställe och busshållplatsen vid järnvägssidan är felkonstrurerad. T-korsningen behöver en ny lösning där övergångsstället flyttas närmare t-korsningen, sensorstyrda signaler sätts upp innan in- och utfarten samt att busshållplatsen flyttas ett tiotal meter. Dessutom måste Polisen i Täby börja lagföra de bilister som dagligen bryter mot trafikreglerna och inte som i dag helt lämna trafiken vind för våg. I dag är

Skapad: 2019-10-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 102 102

Öppen förskola i Boden nu!

Skriv under för en öppen förskola i Boden!  Både barnen och Vårdnadshavare i Bodens kommun har ett behov av en öppen förskoleverksahet. Med din underskrift stödjer du detta och hjälper till i arbetet för att bryta den iolsering som finns i dagsläget. Underskrifterna kommer lämnas över till barn och utbildningsnämnden i december 2019.

Skapad: 2019-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 184 183

Sätt in bussar på helgerna i Ingared/Hemsjö, övrigt i Alingsås kommun!

Vi som bor på landsbygden får klara oss utan bussar som tar oss till centrala  Alingsås på helgerna. Vi måste om vi vill åka en buss förbeställa bussen/taxin det är fram till 16.00 på lördagar som gäller efter det om man blir kvar i Alingsås på bio, restaurang, affärer mycket mera är det tex Alingsås taxi som gäller! Detta är en kostsam resa ca 300 kr uppåt enkel väg.vi har haft flera kedjor som gått i graven flera är i riskzonen att få människor i Alingsås kommun att handla så våra affärer blir

Skapad: 2019-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 339 337

Stoppa nedläggningen av Trehörningsjö vårdcentral.

Var med och motverka nedläggningen av glesbygden! Ännu en gång har regionen visat hur lite glesbygden och dess befolkning betyder för ett större sammanhang. Man har nu presenterat ett förslag om att lägga ned Trehörningsjö vårdcentral till förmån för så kallad "nära vård". Det vill säga vi, däribland många gamla och sjuka, ska vårda oss själva! Alternativt åka minst 4 mil enkelväg (i många fall mycket mer) för att få träffa en distriktssköterska. Förslaget kunde inte komma sämre i tiden efterso

Skapad: 2019-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 343 338

GP ska rapportera om konsten i Göteborg!

Vi vill att GP Kultur skriver mer och djupare om konsten i Göteborg. GP bör tända strålkastarna över Göteborgs rika konstscen så att publiken vet om att den finns och vad som visas på den. Vi vill läsa bredare och djupare analyser av konsten som finns i staden. Vi vill läsa konstnärsporträtt av lokala förmågor såväl som internationella som kommer nära på samma sätt som författarporträtten gör det i GP Kultur redan idag. Vi vill i mycket högre grad bli informerade om alla de konstevenemang som sk

Skapad: 2019-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 102 100

Ett nytt tenta tillfälle!

100% på tentan = minst tre tentor, inte två. Så nära inpå examen ska vi inte falla för en mini tenta om vi redan har klarat alla moment för att komma hit vi är! Det är inte ett giltigt skäl att den förra årskullen klarade den på två. För dem hade även en tredje chans. Vår stressnivå just nu är maxad pga av detta! 

Skapad: 2019-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 34 33

Ändring av inlämningsuppgiften: Modul 3 - Eyetrackinglicens.

Inlämningsuppgiften ska ändras från att vara en individuell inlämning till att den istället ska bli en gruppinlämning. Detta kräver att alla som går i kursen digital marknadskommunikation skriver under och detta innebär att vi godtar att Jenny Balkow ändrar uppgiften i Modul 3 - Eyetrackinglicens. 

Skapad: 2019-10-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29Facebook