De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Ljustorpsskolan

Vi startar en naminsamling för att Ljusstorpsskolan ska finnas kvar i en levande landsbygd, där naturen är i fokus och möjligheten till en lokal utbildning är en självklarhet. Framtiden för en levande landsbygd börjar med barnen. Vi ser även fram emot ert deltagande i Ljusmanifestationen som äger hus på måndag den 21/10 kl 18:00.

Skapad: 2019-10-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 224 222
30 dagar 224 222

ECUADOR: STOPPA VÅLDET OCH KRÄNKNINGAR AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Bakgrund: Förra veckan annonserade Ecuadors president Lenín Moreno ett ekonomisk åtgärdspaket som syftade att tillmötesgå Internationella Valutafondens (IMF) krav inför nya lån. Bland dessa åtgärder fanns indragningen av bensin- och oljesubventionerna som staten haft under mer än fyrtio år. Detta har lett till att priser på transporter, livsmedel och andra förnödenheter kraftigt har höjts. Dessa åtgärder som har kommit att drabba hela befolkningen, och i synnerhet de redan ekonomiskt trängda, s

Skapad: 2019-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 220 213
30 dagar 220 213

Bevara Hallsjön!!

Vi anser att beslutet om minskat anslag till hallsjön är förödande och kommer kosta istället för att spara . Återkalla det !

Skapad: 2019-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 647 643
30 dagar 218 218

Rädda Hulkboden

Under våren 2020 så ska Arena Träffen där Hulkboden ligger renoveras. Detta medför att gymmet måste stänga under minst 1 år. När renoveringen av lokalerna är klar finns ingen garanti för återöppnade och inga ersättningslokaler har erbjudits undertiden renoveringen är igång.   På Hulkboden samlas alla samhällsgrupper, nationaliteter och det är en härlig mix av både unga och gamla. Vi har en familjär stämning och man kan känna sig bekväm att träna hos oss utan att behöva ha de senaste gymkläderna.

Skapad: 2019-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 209 208
30 dagar 209 208

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna. Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig. Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av

Skapad: 2013-03-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22718 22130
30 dagar 181 181

Reversibelt körfält till Tyresö Strand

Trafiken till och från Tyresö Strand har blivit ett växande problem då området senaste åren har ändrat karaktär med stor inflyttning och löften från våra kommunala politiker om en breddning av vägen har till och med varit heta frågor inför det senaste valet.  Nu har dock styret i Tyresö Kommun beslutat att man istället för exempelvis "Reversibelt körfält" ska bygga bussfiler.  Detta är ju såklart ett dåligt beslut som vi måste agera mot. 

Skapad: 2019-09-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 180 180
30 dagar 180 180

PRIORITERA SKOLAN!

Skövde kommun talar högt om värdegrund. Att eleverna behöver lära sig detta. Ni vet "dagens ungdom" .  Men att huvudmän idag lägger mångmiljonbelopp på att bygga om, förbättra (?) Istället för att lägga budgeten där den behövs som mest. Hur kan huvudmän tala om värdegrund, moral och etik. När de själva påvisar att estetik är viktigare!  Hur ska våra barn, ungdomar och dess lärare & övriga få rätt verktyg att lyckas?  Personalen slår knut på sig själva. Elever vittnar om att skola/fritids int

Skapad: 2019-10-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 176 175
30 dagar 176 175

Socialstyrelsen! Dags att fatta beslut om att diagnosregistrera Levatorskada, Grad II-bristning samt Rektusdiastas!

Var med och påverka för rätten till ett helt underliv! Skriv under!   Bild lånad från Vårdfokus, Text Källa Svd. Levatorskador, Grad II-bristningar och Rektusdiastas existerar inte med egna diagnoskoder inom sjukvården och registreras således ej!  Syns de inte finns de inte!  Se till att skaffa dessa koder nu! Grad-II har en kod men registreras inte. Nu är det dags att förändra! Var med och påverka för en snabb hantering av att skapa diagnoskoder så det går att registrera nämnda skador så att de

Skapad: 2018-07-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5442 5333
30 dagar 164 160

LÅT SEGMON BEHÅLLA BUSSLINJE 800 & 801

Låt segmon behålla sina busslinjer 800 och 801 för att underlätta för dem utan körkort eller dem som inte får ta körkort som bor här ute på glesbygden.  Det är inte alla som åker med men dem som gör är beroende av tjänsten att kunna ta dessa bussar de tider dem har avgått. Vi vill att Grums kommun samt Värmlandstrafik ska se hur fel detta är att förstöra för en hel glesbygd som tillhör Grums Kommun. 

Skapad: 2019-09-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 164 162
30 dagar 164 162

Rädda Bjärsjölagårds Förskola!

Sjöbo Kommun vill stänga Bjärsjölagårds Förskola enligt brev från Rektor Pia Jönsson - Piratenområdet - 25/9 2019 (se längst ner här!) Vi föräldrar som har barn i förskolan och som i många år varit mycket nöjda med hur våra barn tagits om hand och vuxit upp i en underbar förskola i fin miljö motsätter oss detta å det kraftfullaste då det bygger på kortsiktiga antaganden om antal barn i området etc. Vi som undertecknar denna namninsamling är alla på något vis berörda av att Bjärsjölagård i fortsä

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 163 162
30 dagar 163 162

Afghanska liv räknas! Stoppa Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan!

Hjälp oss att försvara liv Den 1 oktober planeras en massdeportation av ca 50 människor, mestadels arbetsföra, svensktalande ungdomar till kriget i Afghanistan.   Afghanistan är ett av världens farligaste länder Enligt Amnesty International finns inga säkra områden i Afghanistan, och svenska UD avråder sedan länge från resor till landet på grund av säkerhetsläget. Enligt institutet Economics and Peace's årliga "Global Peace Index" är Afghanistan nu det farligaste landet i världen. Det svenska Mi

Skapad: 2019-09-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1888 1834
30 dagar 162 159
Facebook