UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
174 Rädda Lyckoklöverns Förskola!
Utan risk- eller konsekvensanalys och på grunder som är svåra att förstå, har BUN i Simrishamn beslutat att lägga ner den kommunala förskolan Lyckoklövern i Hammenhög.  Verksamheten går ekonomiskt runt och är en av få förskolor i kommunen som fortfarande har möjlighet att ta emot nya barn utan långa köer. Risken är nu att de barn som går på förskolan får långa kötider till ny plats, kanske det inn...
2019-09-05
552 Rädda dagmammorna
Valfriheten för våra barns vistelsetid på dagarna är hotad. Kommunen har nu beslutat att de kommunala dagmammorna ska avvecklas. Nu är det bråttom! Politikerna vill i detta nu avveckla våra fantastiska dagmammor på Värmdö och vi vill nu be er alla som är för valfrihet och alternativ för våra barn att vara med och protesterna genom denna namninsamling!   Vi hänvisas till privata dagmammor, som k...
2019-09-05
203 Hjälp vår vän Zaid att få stanna i Sverige!
english below   Zaid är en omtänksam, omtyckt och aktiv person som kom till Sverige för 4 år sen från Irak. På den tiden har han fått en svensk familj som bryr sig otroligt mycket om honom, många nya vänner, samt att han lärt sig svenskt teckenspråk. Han har ett jobb och försörjer sig själv, samt ett boende hos en god vän. Han är också en bra fotbollsspelare, och har vunnit priser för sitt speland...
2019-09-05
13 Förbjud bältning inom psykiatrin!
Bältning är enligt psykiatrin en akut tvångsåtgärd, som innebär att en patient spänns fast i en säng. Åtgärden har historiskt använts för att bestraffa patienter som ansetts "omedgörliga" , de sjuka fick ligga hårt fastspända i sina sängar tills de bedömdes som följsamma. Denna "tvångsåtgärd" användes inom psykiatrin på 50, 60 och 70 talet och fortsätter än idag. Av de 600 underrättelser som IVO...
2019-09-05
73 Rädda stationshuset i Solna
  Stationsinspektörens hus vid Solna station hotas av rivning eller flyttning - för att ersättas av ett jättelikt kontorshus. Huset är en del av Solnas historia och bör bevaras på plats. En namninsamling mot rivning eller flyttning sattes igång i närområdet - och många skrev på. Nu kan du vara med och skriva under denna text: "Vi motsätter oss en rivning eller flyttning av stationsinspektörshuse...
2019-09-04
156 17 mindre tågstationer i Värmland bör åter sättas i bruk!
För klimatet och landsbygdens medborgare i Värmland arbetar byalaget Brunsberg-Strand aktivt för att övertyga Värmlandstrafik att åter börja använda de tågstationer som rationaliseras bort till förmån för snabbare tågresor. Det finns ett stort antal barnfamiljer, studenter, skolungdomar, seniorer och arbetspendlare som idag är helt beroende av bil efter att deras lokala tågstation stängts. För der...
2019-09-04
257 Stoppa exploateringen av Gråbos jordbruksmarker!
Nu vill Lerums kommun exploatera jordbruksmark som odlas ekologiskt, Lerum vill samtidigt också vara en ledande miljökommun. Ekvationen går inte ihop.  Planen är att 220 bostäder samt en förskola ska byggas på Bäckamadens åkermarker. Marker som sen en lång tid tillbaka har brukats av människan. En plats med rikt djurliv, åkerholmar och stengärdsgårdar. En plats där Gråbobor kan promenera, förskole...
2019-09-04
532 Stoppa nedläggningen av SAS direktflyg ARN-LAX!
  Stoppa nedläggningen av SAS direktflyg Arlanda - Los Angeles! Den 3 September 2019 bekräftades det i media att SAS skall lägga ned direktflygen mellan Stockholm Arlanda och Los Angeles LAX. År 2015 lanserade SAS direktflygen som underlättar för pendlande svenskar, utlandssvenskar och svenska turister att kunna bekvämt flyga non-stop till Los Angeles från Stockholm Arlanda. Detta är något vi gär...
2019-09-03
30 Bygg upp badhuset vid Johannesbergsbadet
Vi är väldigt många Vaxholmsbor som blev både ledsna och arga i dag, den 3 september 2019, när vi till vår fasa upptäckte att det pittoreska badhuset vid Johannesbergsbadet demolerats. Vi kräver att staden omgående vidtar åtgärder för att bygga upp det igen - precis som det var.  ...
2019-09-03
660 Vi som vill ha en hållbar utveckling av Ingarö
Ingarö växer och utvecklas, vilket är positivt och spännande om utvecklingen sker hållbart och genomtänkt. MEN nu finns det planer på att bygga 400 bostäder i känsliga naturområden på ön. Vi motsätter oss att detaljplanearbete för Brunn 1:286 påbörjas med utgångspunkt från det förslag till Planprogram som presenterats. Vi gör det mot bakgrund av att de föreslagna utbyggnadsplanerna, om de skulle k...
2019-09-03
Facebook