UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
449 Ge ditt stöd åt katthemmet Hildas Tassebo
      I Sverige finns drygt 100 000 hemlösa katter.       I Kristianstad kommun finns en del av dessa.       Det behövs ett katthem i Kristianstad som kan ta hand om en del av dessa och se till att de får egna hem. Vi vill med denna namninsamling visa Länstyrelsen att vi är ytterst behövda och att vi har ert stöd....
2019-09-09
20 Jag vill ha en cykelpark i Upplands Väsby.
Skriv under denna namninsamling om du också vill att kommunen anlägger en cykelbana i Upplands Väsby. En bana där vi ungdomar kan cykla dirt och BMX på fritiden. Namnlistan kommer lämnas över till kommunen när vi fått ihop tillräckligt många underskrifter....
2019-09-09
371 BRÄNDÖ BIBLIOTEK SKALL EJ STÄNGAS!
Vi vill bevara biblioteksverksamheten i bibliotekshuset på Brändö!  Biblioteket är en viktig plats för oss brändöbor och även människor som bor i Vikinga, Storviken, Dragnäsbäck och Gerby-Västervik. Hit kommer även många från centrum. Det är lätt att komma för alla. Barnfamiljer, daghemsbarn, skolelever, studerande, invandrare, äldre människor känner sig välkomna för att låna , läsa, studera, lära...
2019-09-09
849 Vindelns Ridklubb ska vara kvar
Vindelns ridklubb ligger i Vindelns kommun med 5000 invånare i Västerbottens inland. Trots kommunens litenhet och läge har ridklubben under de 15 år den varit aktiv utvecklat en unik och beundransvärd verksamhet.  Verksamheter som bedrivs av klubben:  -Tävlingsverksamhet på ridskoleponny/häst och privat ponny/häst. Elever som tävlar aktivt allt ifrån nybörjare till SM/internationell nivå. Klubben...
2019-09-08
40 Vågar du se? Hur Sverige gör barnen totalt rättslösa!
Så tar vi det från början änn en gång: Det finns ett litet problem, utöver soc rättsosäkra små utredningar. Nämligen att dessa kreativa soc-underlag förs in i tingsrätten och ofta därigenom läggs till grund för domen. Detta förfarande är allmängiltig praxis, men det är även ett olagligt grundlagsbrott. Utifrån föräldrabalken kap 6. 19: 19, utgår påbudet att Socialnämden måste uppge om de har...
2019-09-06
187 Bevara Ölme Diversehandel & Café i nya Stadsparken!
Bevara Ölme Diversehandel & Café på nuvarande plats I 13 år har Ölme Diversehandel & Café huserat i den gamla magasinsbyggnaden i det som nu blivit Kristinehamns nya fina stadspark. Kristinehamns kommun har flaggat för en flytt av museidelen till en betydligt mindre fastighet än dagens. Sedan invigningen för 13 år sedan har Ölme Diversehandel & Café blivit ett av stadens stora besöksmå...
2019-09-06
13 För Spångas Framtid
Alla goda krafter måste nu samverka för en hållbar och framtidsinriktad planering av Spångas centrala delar som idag är hotade av nybyggande med höga och täta kvarter. Vi vill med stolthet kunna överlämna en bra livsmiljö till våra barn och kommande generationer. Därför har nätverket "För Spångas Framtid" bildats.   Alla nu initierade planer till nybebyggelse i centrala Spånga samt tillkommande g...
2019-09-06
95 Hjälp oss med din röst! Vi Kommer inte få en rättvis utbildning
Den 16:e september tas ett beslut om djurvårdsinriktningen på naturbruk slottegymnasiet kommer läggas ner. Går detta beslut igenom kommer bra djurlärare mista jobbet och elever kan tvingas byta inriktning och inte få en rättvis utbildning.  Vi får inte samma förutsättningar som tidigare djurvårdselever Många elever kommer eventuellt tvingas byta inriktning eller i värsta fall gymnasium Bra lärare...
2019-09-06
28 Jönsson ska med på USM
Vi förväntar oss en Jönsson på usm...
2019-09-06
9 920 Låt vår vän Midia stanna!
Hej, Vi behöver din hjälp! Migrationsverket har beslutat att vår vän Midia Maloudpoor ska utvisas inom 3 veckor. Genom vår namninsamling vill vi stötta henne och visa Migrationsverket att beslutet om utvisning är inte medmänskligt eller rättvist. Vi har bett Midia berätta sin historia för er att ta del av: "De senaste dagarna har varit väldigt tunga för mig. Ett fjärde avslag från migrationsverket...
2019-09-05
Facebook