De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skolverkets förslag utraderar minoriteterna

Skolverket har lämnat förslag på ny kursplan i de samhällsorienterande ämnena. Myndigheten menar att kursplanerna i dag är överbelastade. I förslaget utgår de nationella minoriteterna från högstadiet och undervisningen förläggs till mellanstadiet. Detta menar en rad minoritetsföreträdare är förödande.  Ett centralt mål i dagens läroplan är att eleverna ska ha fått kunskap om de nationella minoriteterna innan de lämnar grundskolan. De nationella minoriteterna är romerna, judarna, tornedalingarna,

Skapad: 2019-10-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 640 596
30 dagar 639 596

Vi som kräver att Värmdö kommun tar ansvar för en underfinansierad skola!

Lärare i Värmdös skolor anser att Värmdö kommun inte lever upp till skollagen p g a att skolorna är underfinansierade. Den skolpeng vi har i dag täcker inte skolans faktiska kostnader. I skollagen är det mycket tydligt att alla elever har rätt till en fungerande skola där elevens bästa är utgångspunkten i utbildningen och att elever i behov av särskilt stöd ska ges sådant stöd som de är i behov av. Vi på skolorna saknar medel för att leva upp till detta. Många elever står utan särskilt stöd då s

Skapad: 2019-09-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 634 627
30 dagar 632 627

Stöd våra fattiga Pensionärer i deras kamp!

HEJ ALLA SVERIGES PENSIONÄRER OCH BLIVANDE PENSIONÄRER OCH ALLA ANDRA SOM VILL SE EN REJÄL FÖRÄNDRING OCH HÖJNING AV PENSIONERNA! Vi är Facebook gruppen PENSIONÄRER I GULA VÄSTAR som startades den 15 februari 2019. Just idag den 30 sep är vi 7064 st medlemmar. Våra medlemmar finns i hela Sverige och vi kämpar för RÄTTVISA och för HÖJDA pensioner. Vårt bud till regeringen är att vi vill ha minst 16000:-/månad. Skattat och klart. Vi anser också att den tillsatta Pensionsgrupp borde GRANSKAS rikti

Skapad: 2019-07-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2880 2810
30 dagar 630 624

Rädda Skelleftehamns Folkets Hus

Tycker du precis som vi att Folkets Hus behövs i Skelleftehamn, skriv då på denna namninsamling! Vi vill med namninsamlingen visa ansvariga på kommunen att Skelleftehamns Folkets Hus verkligen behövs och gör skillnad i samhället, vi måste få stöd och hjälp att leva vidare.  Bakgrund: I samband med att renoveringen av badhuset blir klar hösten 2020 kommer biblioteket och fritidsgården att flytta dit, Folkets Hus förlorar då två fasta hyresgäster.  Detta är till stor nackdel för Folkets Hus då vi

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 622 616
30 dagar 622 616

Sverige måste få tillbaka en TRYGG SJUKFÖRSÄKRING

Sveriges sjukförsäkring är sjuk. Den är #sickasfk (alltså, sick as f-ck... sick as FK (försäkringskassan)(Ursäkta språket, men aktionerna går på medlemsinitiativ under detta namn.) SKRIV UNDER och SPRID DENNA NAMNINSAMLING så att Sverige återfår en trygg sjukförsäkring!    OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! DU  MÅSTE BEKRÄFTA DIN NAMNUNDERSKRIFT, genom att klicka på länken i det mejl som den här sidan skickar till dig. Annars kommer ditt namn inte med i insamlingen.    Idag har många sjukdo

Skapad: 2019-01-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8176 8068
30 dagar 602 597

#DIALOGENRÄDDARLIV - För barns rätt till stöd hos Dialogen!

Foto: DalaDemokraten och Matilda Aldsjö #DIALOGEN - FÖR BARNS RÄTT TILL STÖD: VAR MED OCH SKRIV UNDER FÖR ATT DIALOGEN FALUN SKA FÅ BEHÅLLA ALL SIN PROFESSIONELLA PERSONAL I DERAS LIVSVIKTIGA ARBETE MED ATT GE STÖD ÅT BARN OCH UNGA!  "Utan stödet från Dialogen Falun som barn - hade jag inte levt det liv jag lever idag. Mest troligt hade jag själv hamnat snett och gått i min förälders fotspår, hamnat i eget missbruk och kostat samhället ENORMA pengar. Dialogen fanns där när jag hade det som jobbi

Skapad: 2019-09-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 602 596
30 dagar 601 596

Sexualbrottsupproret 2.0

Denna namninsamlingen är skapad i hopp om en rejäl förändring när det gäller straff för sexualbrott! Idag är Sverige det landet som kan jämföras med de länderna där våldtäkter blir mer vanligare/normalt och våldtäktsmän inte straffas på något rimligt sätt. Vi i Sverige är så trötta på att alla offer och deras anhöriga dagligen blir svikna av staten och samhället medan brottslingarna släpps ut i förtid och snarare belönas än att straffas. Många människor vågar inte gå ut på kvällen ensamma just f

Skapad: 2019-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 596 577
30 dagar 596 577

NEJ till Detaljplan Kv Assar Luthagen Uppsala

Namninsamlingen fortsätter! 4 okt: 572 underskrifter med kommentarer har skickats in till Plan- och byggnadsnämnden. Tack för stödet!   Resultatet av en ändring av Detaljplanen för Kv Assar kommer att innebära rivning av ett vackert 100 år gammalt hus - Jumkilsgatan 10 (Luthagen 21:4) – en klenod! När huset såldes 2013 var det nyligen renoverat. Sedan dess har rum i huset hyrts ut i väntan på rivning. Följande bilder är nerladdade från Hemnet 2013. För 6.5 år sedan var huset i topp-skick! Föreni

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 595 582
30 dagar 595 582

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska respektera individens val och utifrån detta arbeta för att ge bästa möjliga vård samt optimera utfallet.

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1737 1716
30 dagar 588 580

Bevara Elev & Verksamhetsassistenter i Kirunas skolor

Vi elev och verksamhetsassistenter i Kirunas skolor startar denna namninsamling, för att vi ser elevernas och lärarnas behov varje dag. Vi vill att arbetsgivaren och politikerna ser över verksamheterna, gör en konsekvensanalys och ser behoven som finns i verkligheten, och inte bara drar ner på grund av en siffra på ett papper. Vi precis som övriga Kirunabor vill se en framtid för Kirunas samtliga barn och ungdomar, det gör vi genom att investera i dem, inte spara! I och med att ni skriver under

Skapad: 2019-10-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 583 581
30 dagar 583 582

Nej till neddragningar på Stöde Hälsocentral.

Region Västernorrland har lagt ett förslag att göra om Stöde Hälsocentral till en filial till Matfors Hälsocentral! Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för Stödebygdens befolkning. Stöde skall vara en av Sundsvalls Kommuns serviceorter och vi accepterar inte att Region Västernorrland då demonterar den väl fungerande vården och servicen som man idag erbjuder. Om beslutet går igenom så ställs vi inför stora utmaningar förutom avrustningen av landsbygden. Vårdtagare utan egen bil behöve

Skapad: 2019-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 540 537
30 dagar 539 538
Facebook