Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Synpunkter på Staffanstorps Kommuns Översiktsplan Livsoas 2039

Jag anser att det är ett felaktigt beslut att exploatera marken del av Stanstorp 5:1 Längst Djurslövsvägen/ Lilla Djurslövsvägen, söder om Malmövägen för verksamhet. Marken bör bevaras som de är idag, alltså jordbruksmark. Jag anser att marken ska fortsätta vara jordbruksmark för att:1. Det är Sveriges  & världens bästa åkermark. Vilket kommunen själva nämner i sin översiktsplan.  2. I Staffanstorps kommuns "översiktsplan Livoas 2039" nämns att "Genom att värdesätta jordbruksmarken och lands

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 254 252

NEJ till Detaljplan Kv Assar Luthagen Uppsala

Namninsamlingen fortsätter! 4 okt: 572 underskrifter med kommentarer har skickats in till Plan- och byggnadsnämnden. Tack för stödet!   Resultatet av en ändring av Detaljplanen för Kv Assar kommer att innebära rivning av ett vackert 100 år gammalt hus - Jumkilsgatan 10 (Luthagen 21:4) – en klenod! När huset såldes 2013 var det nyligen renoverat. Sedan dess har rum i huset hyrts ut i väntan på rivning. Följande bilder är nerladdade från Hemnet 2013. För 6.5 år sedan var huset i topp-skick! Föreni

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 596 583

Vi backar Abdullah!

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sotenäs/abdullah-riskerar-utvisning-efter-arbetsgivarens-vägran-1.18590679 Vi står bakom Abdullah med varsin hand på hans axel, en fin & trevlig kille som är Konsum Kungshamns ansikte utåt. Om vi inte gör något snart så kan Abdullah tvingas åka tillbaka till ett liv på flykt som är allt annat än säkert. VI måste visa Coop Kungshamn att om Abdullah tvingas lämna så lämnar kunderna också! Inget Konsum utan honom, ingen Konsum utan kunderna.

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 526 518

Åkermarken som vi odlar ER mat på är oåterkallelig efter en exploatering!

Staffanstorp kommun vill bebygga deras enda ekologiska gård – vårt hem och uppehälle. Åkermarken som vi odlar er mat på är oåterkallelig om byggplanerna förverkligas! Framtidens livsmedelsförsörjning måste komma upp på agendan och Sveriges politiker behöver börja värdesätta vår självförsörjningsgrad. Sätt ner foten genom att skriva under! Innan 4e oktober då möjligheten att påverka detta beslut är förbi. 90 fotbollsplaner!   Vi har en odling på 80 hektar runt vår gård som vi årligen odlar ekolo

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1232 1200

Rädda historieundervisningen!

I dagarna släppte Skolverket ett förslag för ny utformning av historia som ämne i grundskolan. Det står uttryckligen att undervisningen ska utformas för att eleverna ska "utveckla historiemedvetande och historisk bildning". Vidare ska eleverna få en "historisk referensram och kronologisk överblick".  Att då utelämna antika civlisationer, "forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700" ter sig då ganska befängt. Antiken utgör själva grunden för mycket av det vi tar för självklart i vår

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1413 1319

Rädda Skelleftehamns Folkets Hus

Tycker du precis som vi att Folkets Hus behövs i Skelleftehamn, skriv då på denna namninsamling! Vi vill med namninsamlingen visa ansvariga på kommunen att Skelleftehamns Folkets Hus verkligen behövs och gör skillnad i samhället, vi måste få stöd och hjälp att leva vidare.  Bakgrund: I samband med att renoveringen av badhuset blir klar hösten 2020 kommer biblioteket och fritidsgården att flytta dit, Folkets Hus förlorar då två fasta hyresgäster.  Detta är till stor nackdel för Folkets Hus då vi

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 641 635

Låt Rödöns skola finnas kvar!

Hej! Vi som skriver detta bor på landet, vi bor intill kohagar, jordgubbsland, Storsjöns vackra strand och guckuskons magiska växter. Vi bor här på Rödön för här finns allt vi behöver, bra förskolor, en trygg skola där lärare och elever känner varandra, aktivt föreningsliv och en oslagbar natur. Vi bor nära fjällen, skogen, vattnet och lugnet. Vi har valt den här platsen åt våra barn att växa upp på. Det byggs många nya hus varje år och fler och fler hittar hit, de hitflyttade har också valt den

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1079 1064

Ta inte bort undervisning om antiken och högkulturerna ur ämnet historia!

Ta inte bort undervisning om antiken och högkulturerna ur ämnet historia!   Skolverket har långt gångna planer på att ta bort följande ur historieundervisningen i högstadiet: "Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700: - Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. - Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid." Motiveringen är att det inte finns tid och plats för de

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 37

Nej tack till 8timmars natt!

Vi vill inte ha 8 timmars natt  .Vi får ingen återhämtningen.,det kommer bli flera sjukskrivningar och ,sämre mående  Så vi säger Nej tack till 8t immars natt!!!

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 122 122

Rädda Bjärsjölagårds Förskola!

Sjöbo Kommun vill stänga Bjärsjölagårds Förskola enligt brev från Rektor Pia Jönsson - Piratenområdet - 25/9 2019 (se längst ner här!) Vi föräldrar som har barn i förskolan och som i många år varit mycket nöjda med hur våra barn tagits om hand och vuxit upp i en underbar förskola i fin miljö motsätter oss detta å det kraftfullaste då det bygger på kortsiktiga antaganden om antal barn i området etc. Vi som undertecknar denna namninsamling är alla på något vis berörda av att Bjärsjölagård i fortsä

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 169 168

En namninsamling för att företaget Lidl ska sälja sina glutenfria sandwichglassar igen!

En namninsamling för att företaget Lidl ska sälja sina glutenfria sandwichglassar igen! Lidl sålde dessa sandwichglassar i deras buktiker under en kampanj i sommras, men tyvärr har vi fått besked från företaget att dem slutade sedan producera sandwichglassarna. Detta då denna kampanj endast var en vecka och dessa glassar endast såldes under veckan.  Efterfrågan av dem är stor och det vill vi visa med denna namninsamning och förhoppningsvis få Lidl att ändra sig och sälja dem i sina butiker igen.

Skapad: 2019-09-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 227 223Facebook