Senast Påskrivna Petitioner

  • Språk: Svenska

Vi vill ha en biograf i Sollentuna

I mars 2020 kommer Sollentuna Bio att stängas för gott eftersom Kommunhuset på Turebergs Torg skall renoveras och vi kommer tyvärr ej ha möjlighet att få vara kvar. Vi är en liten kvartersbiograf som har visat mängder med kvalitetsfilm i snart 40 år till Sollentunas (och närliggande kommuners) invånare.  Vi hoppas att ni, våra kära besökare, vill engagera er med att hjälpa oss att hitta en lösning för bions framtid. Ni kan börja med att skriva på den här listan för att visa ert stöd att Sollentu

Skapad: 2019-06-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1638 1622

64.7% = Fattigdom sjukersättning går inte att leva på.

                                 Bakom denna petition står Carina Ahlström för gruppen "För en mänsklig sjukförsäkring" Varmt välkomna att bli medlem i vår grupp https://www.facebook.com/groups/622903924524860/       64.7 % = Fattigdom Nu sätter vi ner foten! Nu kräver vi att våra politiker lyssnar! Vi som på ett eller annat sätt är drabbade av sjukförsäkringen är på väg att gå under....bokstavligt talat..... Ingen kan leva resten av sitt liv under dessa ekonomiska förutsättningar! Våra makar,

Skapad: 2016-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7613 7555

RÄDDA MOHAMMAD / STEVE från utvisning

Mohammad har en lillebror som står honom närmast. De riskerar utvisning och har fått avslag på två stycken asylsökanden. Mohammad / Steve är en fantastisk kille och han gör inte detta för sig själv; utan för att rädda sin lillebror. Hans föräldrar flydde till Iran från Afghanistan år 2001. Nu riskerar som sagt Mohammad och hans lillebror att bli utvisade; till Afghanistan. Där det pågår krig och förstörelse.   Mohammad har redan posttraumatiskt stressyndrom och lider av psykisk ohälsa. Är det rä

Skapad: 2019-12-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 111 108

För en bättre arbetsmiljö

Här med skriver jag under på att Ottman M, Ahmed M samt Riccardo B har utfört en eller fler av följande handlingar gentemot mig som arbetstagare på Elgiganten AB: trakasserat, systematiska trakasserat, omöjliggjort mitt arbete, uttalat hot, agerat hotfullt, skapat en ohållbar arbetsmiljö som lidit till psykisk ohälsa i form av, stress, ångest, oro, rädsla, panikångest, kränkt mig eller på annat sätt påverkat mitt mående på arbetsplatsen till de sämre. 

Skapad: 2020-01-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 28

Stoppa byggplanerna i Viksjö/hummelmora!!

Viksjö/ hummelmora har varit känt under många år som ett område som är barnvänligt och lugnt med små områden med grönska mellan. Gott om gångvägar så att barnen kunde känna sig trygga när de gick till skolan. Nu vill Järfälla kommun förstöra detta genom att pressa ner bostadsområden på så smala remsor som 54 meter! All grönska i dessa områden försvinner, gångvägar tas bort och ersätts med bilvägar och hus! Järfälla kommun har som förslag nu lämnat en markanvisning på dessa områden som ska inrymm

Skapad: 2019-11-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 335 334

Hallsbergs kommun, gör något för ungdomarna i Pålsboda!

Akut! För våra ungdomar i Pålsboda! Denna namninsamling syftar till att göra kommunen uppmärksam på att skapa kreativa idéer till sysselsättning för Pålsbodas ungdomar.  Tillfället i akt nu när Pålsbodas kiosk står på ruinens kant att faktiskt göra vettig skillnad för våra ungdomar i samhället, som uppenbarligen helt saknar sammanhang och mening på fritiden.  Följder med detta "har inget att göra" är likamed vandalisering av både privat och kommunal egendom. Vi måste få ett slut på detta!  Pålsb

Skapad: 2020-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 39 39

Tillåt homosexuella män ge blod!

Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man lever i ett långvarit förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga blodgivare.  En expert på området, infektionsöverläkare Bo Hejdeman (venhälsan), menar att socialsty

Skapad: 2019-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9184 9044

Sänk hastigheten till 30 km/h genom Torpa!

Längs med Himmelsbergavägen genom Torpa bor och vistas många barn. Det är flera stopp för skolbuss och på många ställen är vägen smal och sikten dålig. Många gånger kör bilar och andra fordon mycket fort. Vi är oroliga för att det ska hända en olycka! Vi önskar att hastigheten sänks till 30 km/h från järnvägsövergången vid Kungkarlsgården och sedan genom hela byn. Denna namninsamling kommer att skickas till länsstyrelsen som är de som fattar beslut i denna fråga. 

Skapad: 2020-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 48 48

Upprop mot nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten, från Sveriges genusforskarförbund

Upprop mot nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten Vi i Sveriges genusforskarförbunds styrelse är starkt emot en eventuellt kommande nedläggning av jämställdhetsmyndigheten. Som genusforskare bidrar vi med kunskap, perspektiv, metoder och inte minst kritisk granskning av jämställdhet. Jämställdhetsmyndigheten är ett uttryck för att åtminstone frågan om ojämställdhet mellan könen fått politiskt erkännande.  Att lägga ned myndigheten, utan föregående utredning om hur arbetet ska utföras istället

Skapad: 2018-12-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33321 32631

Fortsatt samarbete för en 4aSkåne

 Detta är en namninsamling där vi ”kräver/föreslår” att samarbetet återuppstår men med den lilla ändringen att vi betalar 100 kr för besök på icke hemmabana. Och ev ett avdrag på 1000 kr på medlemsavgiften eftersom vi inte har samma mervärde längre till samma kostnad.. När vi fått in tillräckligt med namn så överlämnas namninsamlingen till respektive klubbordförande.. . Vad tycks.. i alla fall ett konstruktivt förslag värt att prova?

Skapad: 2020-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 105 102

LVU-lagen och Omhändertagna barn

Barnens Framtid och bästa !   Staten tar via socialtjänsten våra barn ifrån oss biologiska föräldrar, syskon och släkt.Utan tillräckliga bevis som motiverar omhändertagande begår de grova tjänstefel och ägnar sig åt diskriminering, kränkningar, förtal, särbehandling och jäv.De som skadas i denna process är våra barn och oss som människor, livslånga skador som traumatiserar och får enorma konsekvenser långt fram i livet. LVU får inte vara så rättsosäkert och får inte användas som ett sätt av soci

Skapad: 2019-09-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 484 471Facebook