Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Namninsamling för idrottshall i Järna

2019 hölls en medborgardialog kring behovet av friskvårdsanläggningar i Järna. I en efterföljande utredning har kommunen kommit fram till att det inte finns ett behov för en ny idrottshall i Järna framförallt med hänvisning till ledig kapacitet i Tavestahallen och Enehallen.   Man behöver inte göra speciellt mycket efterforskning för att förstå hur felaktiga dessa slutsatser är. Och för de vuxna och barn som är engagerade i föreningsidrott i Järna är det helt uppenbart. Några av dessa anledninga

Skapad: 2020-01-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 35 35

Rädda Nova!

Just nu finns det förslag på att lägga ner Nova i Södertälje, beslutet kommer fattas nu på torsdag den 30/1. Nova är en trygg och välkomnande mötesplats för unga i Södertälje oavsett bakgrund, etnicitet, kön, religion, suxualitet etc. Det är en plats med fantastiska möjligheter för de som vill uttrycka sin kreativitet och träffa nya människor. Dessutom är det en optimal plattform för ungdomar som inte funnit en tillhörighet där de känner sig hemma. Nova behövs i Södertälje och det skulle innebär

Skapad: 2020-01-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 45 45

Låt våra byaskolor finnas kvar!

Återigen pratas det om eventuella nedläggningar av skolor ute på landsbygden. Just nu pågår en utredning av Örnsköldsviks kommun där man redan nu pratar om ett nedläggningsförslag av både Hemlingskolan och Trehörningsjöskolan.  Om detta skulle bli verklighet så drabbar det inte bara anställda, barn och föräldrar. Det kommer också att slå mycket hårt mot näringslivet ute på landsbygden. Här finns många större och mindre företag som skulle ta stor skada av skolnedläggningar och allt vad det inne

Skapad: 2020-01-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 301 300

Stoppa förändringarna i ICAs poängsystem!

Vilken kund med s.k vanliga inkomster handlar för 2000:-/månad? Om du är som mig så kommer du och många med dig att få alla dina bonuspoäng utraderade.vid varje månadsskifte fr.o.m 1/2. Utan några bonuspoäng kommer man aldrig uppnå några rabatter vilken gör hela månadens strävan meningslös. En av de få positiva saker är iallafall att detta fått hård kritik från andra handlare. Hoppas nu att detta gör en skillnad. Tack för att ni tagit er tid att läsa detta.

Skapad: 2020-01-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7

Rädda blås- och stråkmusiken på Ronneby Kulturskola från nedläggning!

Varför? - Det saknas pengar, för kulturskolan ligger under samma budget som skolan och det finns inget lagkrav om en musik-/kulturskola. Musikskolan, numera kulturskolan, och skolorkester verksamheten har lång tradition i Ronneby. Med mycket engagerade lärare, många musikinstrument för barnen att välja mellan, olika konstellationer att spela musik tillsammans och flera andra möjligheter till kulturutövning. Barn står på kö. Alla är välkomna. Verksamheten är välfungerande, ingen skadegörelse, ing

Skapad: 2020-01-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 344 334

Inför ekonomiskt stöd för adopterade som söker sitt ursprung

Regeringen har äntligen hörsammat behovet av ett statligt stöd för adopterade som söker sitt ursprung och har sålunda anslagit 2.5 miljoner i ett pilotprojekt som innebär att Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) ska rekrytera två utredare som ska ägna sig åt att stötta adopterade i deras röttersök.  Det är glädjande att detta steg har tagits i rätt riktning men risken är att insatsen både kommer att fungera som signalpolitik snarare än faktisk adekvat hjälp. Att myndighetens

Skapad: 2020-01-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 108 103

Låt barnen stanna på Vallens skola!

Vi kräver en bra lösning som resulterar i att de barn som vill gå på Vallens skola i Kovland ska få gå där. Idag består klasserna av 25-32 barn (om jag inte missminner mig) och kommunen har beslutat att klasserna endast får bestå av 25 barn från och med hösten 2020. Resultatet av detta gör att barn som gått på förskolor som tillhör Vallens skolas distrikt plötsligt kommer att tvingas lämna dina vänner och sin skola (alla 5-åringar går redan idag på skolans område och en av de tre förskolorna som

Skapad: 2020-01-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 139 138

RIV UPP NYA SOPHANTERINSAVTALET, NU!!!

Vi boende i Staffanstorps kommun är MYCKET missnöjda och arga över det nya sophanterinsavtalet som kommit till på, enligt oss, felaktiga vägar, dels genom ren okunnighet och klåfingrighet från en helt obehörig uppgiften kommunpolitiker, dels genom en total likgiltighet inför dess konsekvenser avtalet ifråga skapat och därmed oförskyllt drabbat kommunens invånare stort, inte minst genom plötsligt höjda avgifter och räkningar, som i flera fall handlar om flera tusen kronor extra, per hushåll! Uppr

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 114 111

Skriv under för att stoppa brott mot Skollagen!

Sveriges huvudmän kan inte längre tillåtas att ignorera Skollagen. Nio av tio kommuner väljer att skära ned inom utbildning. Det kallas för ”effektivisering”. Verkligheten är att merparten av berörda verksamheter årligen får reducerade anslag, utebliven justering för att täcka inflation, hyreshöjningar och ökade kostnader för inköp av material. Däremot ökar kraven på lärare, pedagoger och skolpersonal att prestera mera. Kommuner får statsbidrag för minskade barngrupper, ökad likvärdighet och låg

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 673 667

Kvinnobehandling Olivia,Kvinnoboende Freja i västerås

Hjälp oss att rädda Olivia och Freja i Västerås. Som läget ser ut nu för missbrukande, hemlösa kvinnor i Västerås finns snart ingenstans där enbart kvinnor kan få behandling/boende. Och varför reagerar jag på det? Jo, därför enligt min erfarenhet kommer inte kvinnor i en behandlingsgrupp mixad med män till tals och kvinnor har en helt annan problematik än män. Kvinnor är oftast mer skuldbelagda, utsatta för psykisk och fysiskt våld, prostitution är ett annat stort problem. Så nu ni kvinnor och m

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 361 355

Namninsamling för hundrastgård i valdemarsvik!

Hej! jag är nu på min sista termin på min utbildning inom djurvård och det är alltså dags för gymnasiearbetet. Just nu planerar jag och Ulrika från hästbutiken att bygga hundrastgård bakom hennes butik. Detta kommer vara en del av mitt arbete. Kommunen äger en del av hennes mark och vi skulle behöva ett godkännande av dem. Ni som är intresserade av en hundrastgård i valdemarsvik för att hundar ska kunna få vara lösa där man har uppsikt får gärna skriva under. Det är trots allt just nu 1263 st hu

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11Facebook