Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi kräver högre staket runt Sockerbrukets grundsärskola

Hej Ängelholm!  Sockerbrukets grundsärskola ligger endast ett par meter  från ån och har endast 90 cm högt staket. Många barn med bland annat autism är rymningsbenägna och förstår inte farorna de utsätter sig för. Barn som våra där varje år och drunkning är den vanligaste dödsorsaken!Sist dog 5 åriga John Walter när han rymde från HVB hemmet där han var placerad, hans föräldrar precis som jag gjort en längre tid vädjade på alla tänkbara vis om att de skulle se över säkerheten.Jag vill inte att e

Skapad: 2022-12-22 Statistik

Rädda Åmåls Kulturliv! Rädda Kulturskolan Åmål!

  Det nya politiska styret i Åmål planerar stora nedskärningar på kulturskolan och vill återinföra avgifterna. Det gör oss lärare väldigt bedrövade. Att börja ta betalt för verksamheten som i fem år varit gratis kommer att skapa klasskillnader och bryta ner allt som vi under lång tid stadigt byggt upp. Vill vi ha ett Åmål där kulturskolan bara är för de rikaste och i slutändan kanske inte finns kvar alls? Avgifterna slopades för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, skulle kunna delta.

Skapad: 2022-12-09 Statistik

Svenska institutet prioriterar bort svenskundervisningen i världen.

Svenska institutet har beslutat att inför 2023 dra ner budgeten för området Svenska språket i världen till 8 miljoner av vilka 5,5 miljoner är öronmärkta för Östersjösamarbete. Bara 2,5 miljoner ska täcka verksamheten i resten av världen.  Att det studeras svenska världen om på 225 lärosäten är frukten av ett långvarigt arbete med uppbyggnad och utveckling där Si alltid varit en av de viktigaste de pelarna. Universitet från öst till väst, från Osaka till Seattle har levt och blomstrat tack vare

Skapad: 2022-11-24 Statistik

Byt ut bruttotid för seniorer och mät alltid nettotid i lopp

Bakgrund I Sverige har vi ett gemensamt statistiksystem för arena och landsvägslopp för juniorer, seniorer och veteraner. Tyvärr har vi dock olika regler runt statistiken vilket gör att systemet inte fyller sin funktion till 100%. www.friidrottsstatistik.se När det gäller landsvägslopp har det fattats beslut att veteraner ska ha nettotider, en stor anledning är att tiderna annars blir väldigt missvisande. En del lopp med tusentalslöpare och ett startskott kan betyda att nettotid och bruttotid sk

Skapad: 2023-01-03 Statistik

Stationära poliser till Oxelösund

Våldet i Oxelösund måste få ett stopp! Men det är ohållbart att vänta på att polisen ska ta sig ifrån Nyköping och hit när något händer. Vi är många som har blivit utsatta eller känner folk i Oxelösund som blivit utsatta av dessa gäng som drar omkring och så länge polisen inte ens finns på plats i kommunen på daglig basis kommer detta bara fortsätta eller ännu värre- eskalera! Detta är en namninsamling på att vi vill få tillbaka stationära poliser i Oxelösund som inte bara finns här på enstaka d

Skapad: 2022-12-31 Statistik

760n ska utökas till 4ggr i timmen och gå förbi övre Balltorp påväg till Mölndal och att de på Gundasgata inte blir utan buss.

Vi vill att buss 760 ska utökas till 4ggr i timmen och gå förbi övre Balltorp påväg till Mölndal så att de på Gundasgata inte blir utan buss nu när Västtrafik tar bort 25an och byter till buss 759 som dessutom får helt ny buss väg via Hills, GoCo mm. Buss 760 behöver gå 4ggr i timmen då Ikea, Willys, Coop, butikerna, gymmet etc behöver ha det, så folk smidigt kan åka dit kollektivt istället för att istället åka nån annan stans eller ta bilen till Kållered, det har klagat länge på dålig kommunika

Skapad: 2023-01-26 Statistik

Rädda barnens rätt till kulturskola på landsbygden

Skriv på!!! Dela,dela,dela!  Till er alla på Facebook och till alla föräldrar till barn som mister sin plats på Kontskolan på landsbygden!   Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta brev och meddelar att Åmåls kommun har bestämt att Kulturskolan skall bantas ner rejält och därmed är Jessica Fleetwoods 30% anställning som konstlärare (till era barn) uppsagd. Det är mycket beklagansvärt att den enda aktivitet som finns för våra barn på landsbygden med kontinuitet skall sopas bort.  Vi kräver en

Skapad: 2023-01-10 Statistik

Nej till exploatering av Björhövda, Norrtälje.

Björhövda är en fin liten bygd 2 mil norr om Norrtälje, mitt emot Vätö.Vi ser med oro och sorg hur naturvärden i området slaktas till förmån för girighet. Det sker nämligen huvudlös exploatering av ett flertal markytor i bygden. Kommunen verkar inte säga nej till något. Som exempel har exploatören Ulf Johansson kalhuggit hela Engelbrektstunet till förmån för att bygga hus. Den vackra lilla udden som Miljökontoret hade avsett skulle bli skyddsvärt biotopområde p g a inventerade rödlistade arter ä

Skapad: 2023-01-11 Statistik

Bevara den fina anrika Lejonvillan i Mora

Mora kommun hade tidigare planer på att riva Lejonvillan. Protesterna blev omfattande och man ändrade sig. Nu har man åter, efter valet, beslutat att villan ska rivas med energibesparing som skäl, svepskäl ser många det som. Villan ska tydligen bort, alternativ användning av marken finns inte. Det blir i värsta fall en asfalterad yta, kanske med laddstolpar som tidigare nämnts. Asfalt står mot kultur och skönhet. Villan är över 100 år, väldigt betydelsefull ur lokalhistoriskt perspektiv med ett

Skapad: 2022-12-01 Statistik

Utvisa Abushi Shamse Kamal

Den etiopiske migranten Abushi Shamse Kamalsom misstänks för att ha våldtagit och försökt att mörda en nioårig flicka i Skellefteå åtalas nu för grov våldtäkt mot barn och mordförsök. Det var den 7 juli i år som flickan påträffades medvetslös efter att ha utsatts för ett brutalt överfall i ett skogsparti vid Morö backe skola. Samnytt har tidigare berättat den etiopiske pojken kom med sin familj till Sverige sommaren 2017 och erhöll permanent uppehållstillstånd bara en vecka innan det brutala mor

Skapad: 2022-10-01 Statistik

STOPPA FLYTT AV HAGASKOLAN TILL HAGALUNDSGATAN

Nuvarande lokalisering av skolan är en faktor som vi tror bidrar till den stora trygghet som många känner i Hagaskolan. Inom kort ser det ut som att ett beslut fattas för att flytta Hagaskolan från Frösundavik till Hagalundsgatan 26. Vi vill stoppa det beslutet eftersom det riskerar att skapa stor otrygghet för våra barn. Hagalund är ett område som präglas av grov organiserad brottslighet med öppen droghandel och flera grova våldsbrott det senaste året. De som utövar våld och rekryterar barn och

Skapad: 2023-01-30 Statistik

Namn insamling för fri victoza/ Saxenda under högkostnadsskyddet för dem som lider av övervikt i samråd med läkare

Hej allesammans,  Sara Shafaei heter jag och är 31 år gammal. Jag har under hela mitt liv fått kämpa hårt för att hålla mig i form och för 2 år sedan så gjorde jag valet att sätta in en gastric ballong. Jag va väldigt nöjd tills jag fick hjälp med andra preparat såsom Victoza/Saxenda som hjälpte mig att gå ner i vikt då jag tydligen hade problem med mitt blodsocker. Jag fick snabbt veta att dessa två preparat innehåller samma substans men att ena går under högkostnadsskyddet (Victoza) men inte S

Skapad: 2019-12-30 Statistik

AGERA HV71

HV71, För alla oss fans som anser det vara dags att något händer i vår förening. Detta handlar för många av oss om mer än ishockey. Ingen visar engagemang under matcher, inga tydliga uttalande kring åtgärder e.tc. Vi vill nu se tydliga och kontruktiva förändringar innan det återigen är försent. Det är dags att vi vaknar. I med & motgång tillsammans Hv71!! #VitaGulaBlå

Skapad: 2023-01-07 Statistik

Vi kommer att vägra att ange våra elever!

Vi kommer att vägra att ange våra elever! En namninsamling för personal verksam inom svenska skolan. I Tidöavtalet, den skriftliga överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, som offentliggjordes 14 oktober 2022, finns förslag som kan innebära, att vi inom skolan kan bli skyldiga att informera Polis och Migrationsverk om vi har en elev som vistas i landet utan tillstånd. Syftet, enligt avtalet, är att genom informationsplikten, så ska möjligheterna att leva i landet utan t

Skapad: 2022-12-25 Statistik

Nej till vindkraft i Smedjebacken

Nej till vindkraft i Smedjebacken Det blåser för lite och vindkraft är ingen bra investering i Smedjebackens kommun. Bevara natur, kultur och vårt dala landskap låt inte ekonomiska intressen styra. Låt demokratin styra låt folk vara med i processen ta fram en vindbrukplan som stoppar indistruell vindkraft på över 40m. Stoppa all prospektering för vindkraft till vindbruksplanen är demokratiskt beslutad.

Skapad: 2022-07-13 Statistik

Liberalerna: Fäll Ulf Kristerssons regering och stöd Magdalena Andersson som nästa statsminister!

Den svenska regeringen och dess representanter har vid flera tillfällen genom att ljuga, begå brott och bryta vallöften visat att de inte representerar demokratiska värderingar och därmed inte är lämpliga att representera det svenska folket. Många väljare som röstade på regeringspartierna känner sig lurade och önskar ångra sitt val. Genom att skriva på denna namninsamling ställer du sig bakom en uppmaning till Liberalerna att fälla regeringen där de idag ingår och istället stödja bildandet av en

Skapad: 2023-01-21 Statistik

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN 2022 – 06 - 04 Under årtionden har föreningar, media och olika organisationer samt Justitieombudsmannen och IVO oberoende av varandra konstaterat och påtalat allvarliga brister i socialtjänstens åtgärder både inom kommunens barnenheter och familjerätten. Dessa brister kränker barnens och föräldrarnas mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen (8 kap.), FNs Barnkonvention samt svensk grundlag som slår fast rätten till en rättvis, saklig, opartisk och rättssäke

Skapad: 2022-06-21 Statistik

Låt dansen vara kvar i Rosa huset

Det finns ett Rosa hus i Umeå med två lokaler ämnade för dans som skapar förutsättningar för att många ska få ta del av dansen och dess betydelse.  Dansen har flera gånger fått skuffats undan och kämpat med lokalbrist. Samtidigt som en stor efterfrågan finns från framförallt unga personer att få dansa. Rosa huset innebär mycket för många. Det har gjort att unga har växt genom dansen, hittat trygghet, självförtroende, hälsa, vänner och ett eget sätt att uttrycka sig. Inga andra lokaler kan mäta s

Skapad: 2022-12-18 Statistik

Undersköterskeupprop Jämtland/Härjedalen

Sjukvårdsuppropet i Jämtland/Härjedalen har pågått länge nu. Våra medborgare och kollegor har varit tydliga och högljudda -  det får räcka nu!!  Våren 2022 tog ledningen och politiker ett fantastiskt beslut. Ett beslut i rätt riktning. 37 miljoner kronor i lönesatsning för regionens sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor för att närma sig rikets medianlöner samt rekrytera och behålla personal. Ledningen verkade glömma bort att vården består utav undersköterskor också för att

Skapad: 2022-11-30 Statistik

För en modernisering och upprustning av Minnebergsparken.

I takt med att demografin förändras i Minneberg och fler småbarnfamiljer flyttar in, blir behovet av säkra lekytor större. Vid säkerhetsinspektioner har flera av områdets lekytor underkänts och mycket är gammalt och slitet. En naturlig åtgärd skulle vara att rusta upp den nu ganska nedgånga Minnebergsparken och skapa något trevligare, säkrare och modernare att umgås och leka kring. I denna namninsamling ber vi Stockholms kommun och Bromma stadsdelsförvaltning att se över Minnebergsparken och anl

Skapad: 2021-03-09 Statistik