Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Jag vill INTE se "neutrala" ryska idrottare på OS eller i andra tävlingar!

Sedan den 24 februari 2022 kämpar Ukrainas befolkning för sina liv, för sitt land och för sin rätt att vara just ukrainare. De kämpar mot ryssar som utför krigsbrott och folkmord. Nu har dem Internationella Olympiska Kommittén (IOK) kommit på att de ukrainska idrottarna ska få möta sina bödlar i de olympiska (gladiator)spelen. Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) motsätter sig inte detta annat än i ord och därmed stöttar man indirekt IOK:s beslut. Idrottare från Ukraina och resten av världen ska t

Skapad: 2023-01-29 Statistik

Protest mot införande av fler semesterperioder i Piteå Kommun

Piteå Kommun funderar på att för anställda i socialtjänsten ändra till fler semesterperioder. Det vill vi inte gå med på.  Om det ändras till fler än två semesterperioder finns det risk att anställda inte kommer ta ut sin semester beroende på period, söker sig till andra yrken, sjukskrivningar ökar. Vi ser att andra kommuner som provat fler perioder har återgott till 2 perioder. Vår uppmaning till dom styrande är att vara en attraktiv arbetsgivare och lyssna på oss anställda, gör en lokal satsni

Skapad: 2022-12-29 Statistik

Säg NEJ till storskalig vindkraft i Surahammars kommun med omnejd! 

Ödelägg inte vår vackra natur! Säg NEJ till storskalig vindkraft i Surahammars kommun med omnejd!  Investmentbolaget OX2 och Gysinge Skog undersöker möjligheterna att bygga 28 stycken 280 meter höga vindkraftverk väster om Ramnäs längs riksväg 66, från Virsbo i norr och söderut mot Surahammar samt på båda sidor om väg 233 mot Skinnskatteberg. I området finns flera naturreservat och ett rikt djur- och fågelliv. Stora skogsområden blandat med myrmark och sjöar inbjuder till ett rikt friluftsliv

Skapad: 2023-01-21 Statistik

Stoppa nedmonteringen av Lidköpings sjukhus

Det finns ett besparingsförslag på 350 miljoner och åtgärderna som nu ska utredas kan komma att innebära stora försämringar för sjukhuset i Lidköping. Åtgärderna är bland annat är förändrat akutläge på SKAS, förändrat IVA-flöde och förändrade utbudspunkter för ambulanser. Detta kan innebära att både akuten och IVA försvinner från Lidköping och vi endast kommer ha ett akutsjukhus i Skaraborg – Skövde. Återigen behöver vi stå enade och höras och synas. Skriv under för sjukhusets överlevnad i Lidkö

Skapad: 2022-12-06 Statistik

Djurförbud för Furuviksparken

Den 14 dec 2022 sköts tre apor (schimpanser) till döds i Furuviksparken. En fjärde blev skottskadad. När aporna rymde valde Furuvik att ta dit jägare som sköt (avrättade) dem. Inga andra alternativ prövades innan - trots att alternativ fanns. När detta skrivs, över ett dygn efter rymningen, har den skottskadade apan ännu inte fått vård och ingen vet om den ens lever trots att den befinner sig inuti ap-huset! Uppdatering 17/12: alla 4 schinpanser (Linda, Torsten, Santino och Manda) är nu bekräfta

Skapad: 2022-12-15 Statistik

Stoppa planerna på vindkraftspark Orreklint Uknadalen!

Det planerats att bygga en vindkraftspark belägen två kilometer syd /sydväst om Falerum i Åtvidabergs kommun och cirka tolv kilometer nordväst om Överum i Västerviks kommun. Syftet med denna namninsamling är att omedelbart stoppa denna etablering, med hänsyn till nedanstående argument. * Risk för förorening av dricksvattentäckt i hela Uknadalen. *Eftersom det är känt att vindkraft kan skada djur och naturlivet och rekomenderas placeras på lämplig plats är Uknadalen en direkt olämplig plats. Här

Skapad: 2023-01-08 Statistik

Uppmaning till Aftonbladet och Expressen: sluta skriva kroppshetsande rubriker!

Varje vecka publicerar kvällstidningarna och deras söndagsbilagor omslag och löpsedlar där huvudnyheten handlar om att gå ner i vikt. "Rasa i vikt utan att banta!", "Tappa 5 kilo på en månad!", "Jobbar hemma - har tappat 17 kilo!" är några exempel från i år. De här rubrikerna läses av människor i alla åldrar och situationer då de står framme vid kassorna i butiker, det är alltså inte fråga om att man kan låta bli att köpa dem för att slippa påverkas av budskapet: att våra kroppar borde bli lätta

Skapad: 2021-12-16 Statistik

Elavgiftsupproret

Vad har hänt? Ellevio har nyligen höjt sina fasta avgifter med hela 20%. Samtidigt har Ellevios VD ökat sin lön med hela 29% mellan 2019 och 2021. Hälften av denna lön är bonus trots att vi alla är tvingade att anlita Ellevio då de sitter på ett privatägt monopol över elnätet.  Ellevio gjorde 3,7 miljarder i vinst 2021. På nedersta raden är detta trots allt en förlust. Trots detta får ledningen miljoner i bonusar. Samtidigt ökar ränteskulden till det Amerikanska investmentbolaget Omer. Den dage

Skapad: 2023-01-11 Statistik

Låt Åsens skola vara kvar!

Åsens skola behövs av många olika anledningar. 1. Läggs skolan ner kommer bygden att dö ut. Låt detta fina samhälle blomstra. 2. Stänger skolan kommer snart även affären behöva stänga. Tänk vad skönt det är att inte behöva åka två mil tor för att köpa mjölk (tillexempel) 3. Stora klassen gynnar inga barn men allra minst barn med NPF diagnos. I små klasser har läraren mycket större möjlighet att hjälpa och stötta alla elever! 4. De redan alldeles för stora klasserna kommer att bli ännu större.  5

Skapad: 2023-01-19 Statistik

Rädda Havslätts förskola!

Hjälp barn, vårdnadshavare och personal att behålla sin trygghet. Havslätts förskola hotas av nedläggning, tycker du precis som vi att mindre förskolor är viktiga och behövs och att det sista som det ska sparas in på är barnen!? Hjälp oss då visa vårt missnöje om förslaget att Havslätts förskola ska läggas ned genom att skriva på denna namninsamling och dela vidare så vi kan lämna in så många underskrifter som möjligt till den som tar beslutet innan den 15/2.

Skapad: 2023-01-29 Statistik

Krav på förbättrad trafiksäkerhet vid övergångsstället vid Skå skola/kyrka (Färentunavägen/Kumlavägen)

Namninsamling Vi boende i området har länge påtalat det icke fungerande trafikläget vid övergångsstället Kumlavägen/Färentunavägen, Skå kyrka och skola. Man har gjort upprepade försök till förändring under 10 års tid genom kontakter med Länsstyrelsen, Trafikverket, Ekerö  kommun och Polisen men utan gehör. Tyvärr har det som vi bävat för nu skett, en otäck olycka med mycket allvarlig personskada till följd inträffade i januari 2023.  Vi vill med denna namninsamling få till en förändring. De som

Skapad: 2023-01-29 Statistik

NEJ till havsbaserad vindkraft runt Åland.

Varje Ålännings röst borde bli hörd i detta, själv är jag emot havsbaserade vindkraftsparker av den enkla anledningen att de är för oeffektiva då de skulle behövas som mest och de kan ALDRIG ersätta ex. kärnkraften, de kan va som komplement TILL kärnkraft jo men inte ersätta.Vi borde alla få säga vår åsikt i frågan och då är det enklaste att skriva på en lista, här är nu en lista som är för oss som är emot dessa anläggningar i en ännu ostörd natur. Allt går nu för fort så ingen hinner tänka igen

Skapad: 2022-12-30 Statistik

En trygg äldreomsorg i Malmö

 Stoppa minutstressen i hemtjänsten! Personalen är ofta stressad på grund av omänskliga scheman. Alltför många vårdtagare ska besökas på för kort tid. Minutstressen måste bort för att få kontinuitet. Personalen ska hinna prata en stund, ta en promenera och sätta en guldkant på tillvaron för de som byggt vårt land.  Höj lönen i äldreomsorgen! Låga löner gör undersköterska och vårdbiträde till lågstatusyrken och ungdomar vill inte jobba kvar. Att höja lönen med 2000 kr skulle kosta ca 80 milj

Skapad: 2022-12-30 Statistik

Rädda barnens älskade all-aktivitetsplan i Örgryte-Härlanda innan 8 februari! Stoppa kommunens byggplan!

Hjälp oss sprida denna namninsamling och rädda barnens älskade all-aktivitetsplan i Örgryte Härlanda och stoppa kommunens tilltänkta detaljplan om bygge på en av stadsdelens få aktivitetsytor. Snälla sprid och skriv under innan 8 februari!  Grusplanen och lekplatsen som ligger i den lilla parken, med hundraåriga ekar och aktivt djurliv, mellan Göketorpsgatan och Birkagatan är en välanvänd och viktig mötesplats där barnfamiljer samt barn i olika åldrar spelar boll, springer, cyklar, leker och åke

Skapad: 2023-01-21 Statistik

Gratis fritidskort

Idag får gymnasieungdomar gratis skolkort från kommunen om man bor i Mölndal eller Härryda, men det täcker endast en del av behovet. Om man vill röra sig i staden på kvällar, helger eller lov, tvingas man köpa en enkelbiljett som kostar 27 kr. Alternativet blir att köpa ett fritidskort, vilket motsvarar halva CSN-bidraget. Detta tycker vi i Ung Vänster Mölndal-Härryda är hyckleri! Skriv på du med och visa stöd i kampen för gratis fritidskort.

Skapad: 2023-01-17 Statistik

Stoppa kalhygge i Risveden!

Vi protesterar mot avverkningen runt Björns kvarn i Risveden. Skogen innehåller höga naturvärden och är rik på biologisk mångfald.  Många av träden är 150-200 år gamla. Det finns hotade arter där, bland annat tretåig hackspett och spillkråka och skogen är oerhört omtyckt att promentera i och därmed värdefull som rekreationsområde. Dessutom har den ett stort kulturellt värde då det finns gamla stenmurar, en skvaltkvarn som är Sveriges äldsta fungerande, och . Vi vill stoppa avverkningen och kräve

Skapad: 2022-12-08 Statistik

Stoppa beslutet att stänga Sagolandet

Stoppa beslutet att stänga ner Sagolandets förskola. En av Kommunpolitikernas huvuduppgifter är att värna om invånarnas och framför allt barnens bästa. Förslaget att stänga ner förskolan Sagolandet strider direkt mot det, vilket även stöds av oändligt många vetenskapliga artiklar och litteratur så som anknytningsteorin som förklarar hur vi skapar trygga relationsmönster som följer med och påverkar hur vi samspelar med andra senare i livet. Det strider även mot barnkonventionen, där man i beslut

Skapad: 2022-12-21 Statistik

Stötta Tranås E-Sportförening och Tranås Esport Weekend!

Stötta Tranås E-Sportförening och Tranås E-sport Weekend samt deras engagemang för E-sporten i Tranås Kommun!  E-sport är en förkortning för elektronisk sport. Den etablerades på allvar i början av 2000-talet och går ut på att spela tävlingsinriktat mot andra på en dator, konsol eller annan enhet. Det finns inga definitiva siffror på hur många svenska ungdomar som e-sportar, men bara i de två spelhobbyförbunden Sverok och Esport United finns över 100.000 medlemmar som är engagerade i e-sport. De

Skapad: 2023-01-11 Statistik

Ostkustbanan utanför Hudiksvall stad

Jag tillhör en av dom som anser att 80 st tåg om dagen är helt orimligt för Hudiksvalls stad. Jag tillhör även en husägare vars hus ligger i riskzonen och kan behöva rivas. Mitt älskade hus, likt många andra. Något som kommer att förstöras är stadskärnan och INGEN kommer att bli odrabbad. Det kommer att bullra, dåna, skramla. Att politikerna vill annat det vet vi, men frågan är om dessa bor i Hudiksvall/Hudiksvalls stadskärna?! Blir dom drabbade lika som vi andra? Ska vi som valt att bygga hus,

Skapad: 2022-12-06 Statistik

Bussen måste tillbaka!

Bussen måste tillbaka! Den 11 december 2022 lade Skånetrafiken om linje 577 så att vi i södra Brantevik nu måste traska drygt en kilometer från/till busshållplatsen på norr. Denna buss är en livlina som för oss till Simrishamn, - för att komma till affärer, gå till sjukhuset eller resa vidare med tåg och bussar från stationen. Det bor många äldre människor i Brantevik, många har inte bil utan är beroende av kollektivtrafiken. Att ta bort hållplats Gislövsvägen och Brantevik för 577 är ett föröda

Skapad: 2023-01-07 Statistik