De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 months | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Förbättra Psykiatrivården! Fler och fler unga tar sina liv!

Namnlista är nu vidarebefordrad till Lena Hallengren. Ansvarig för vård och omsorg men fortsätt gärna skriv på!  Vi vill att regeringen agerar! Unga med psykisk ohälsa  samt självmorden ökar! Gör något åt Psykiatrivården som inte fungerar! Mer terapi/samtal som behandling! Utred grundorsakerna till ångesten bättre! Vad har personen i sitt bagage? Involvera familjen eller vänner, de känner personen bäst.   Väntetiderna för hjälp i Psykiatrivården är för lång. Öka insatserna inom Psykiatrivården!

Skapad: 2019-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1530 1510
7 dagar 61 59

UPPROP KULTURARV!

UPPROP KULTURARV VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebygg

Skapad: 2020-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2175 2139
7 dagar 56 56

SKRIV UNDER FÖR Utegym Ribersborg

Klicka på länken och skriv under! Vi önskar ett utegym längs ribersborgsstranden. Området lockar många löpare men skulle kunna uppmuntra fler att träna utomhus om det fanns ett utegym längs med sträckan. Gymmet skulle kunna vara gjort av naturliga material så att det passar in i omgivningen. Bifogat finns ett bildexempel från ett eriksdals utegym i Stockholm. Det ska inte kosta och träna och vi vill med detta uppmuntra fler att träna utomhus och låta fler njuta av den härliga miljön vid havet.

Skapad: 2020-02-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 83 82
7 dagar 54 53

Rädda Doing-serierna på Globala gymnasiet

Det har kommit till vår kännedom att SO-didaktik i Centrum får minskat stöd av förvaltningen och att det därför inte längre kommer att gå att genomföra Doing-serierna på Globala gymnasiet som tidigare, vilket gör oss SO-lärare bestörta. Kurserna vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Doing-lärarna är forskare men också undervisande lärare. Att ett givande och välfungerande fortbildningskoncept ska upphöra verkar ju inte klokt - när koncept och utbildare finns. Kurserna fördjupar och breddar

Skapad: 2020-02-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 43 43
7 dagar 43 43

Mariestads Undersköterskor.

Vi är trött på att bli överkörda.  Vi vill ha lön för mödan.  Vi vill ha bort delade turer som lovats.  Vi vill ha rätt att själva välja anställningsgrad och därmed ha ledighet som ger återhämtning, att jobba mindre än 100% betyder inte att man är en dålig människa utan man orkar inte arbeta lika många dagar. Sluta hacka sönder vårat schema för att få det att låta som om det är hälsosamt.  Inför Heltidsresan skulle vi komma med Positiva tankar och se om de fanns negativa delar med detta, de Nega

Skapad: 2020-02-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 109 109
7 dagar 43 43

Byt Saltsjöbanans vagnpark NU!

Det finns inga hot om nedläggning av Saltsjöbanan. Trafikförvaltningen har nyligen investerat 1,3 miljarder i Saltsjöbanan. Men man har behållit vagnarna från 1970-talet. Investeringen har inte gett önskvärda förbättringar utan Saltsjöbanans tillförlitlighet har istället försämrats och bullret har ökat. Vi kräver nu därför en rejäl standardhöjning vilken bara kan lösas med nya vagnar! De stora problemen med Saltsjöbanan är: Bristande driftssäkerhet och kapacitetsbrist Saltsjöbanans vagnar har kö

Skapad: 2020-02-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 169 169
7 dagar 41 41

Sverige måste ta tydlig ställning för skydd av civila i Afghanistan

På natten mellan den 8 och 9 juli i år landade militära helikoptrar utanför byn Tangi Saidan i provinsen Wardak i Afghanistan, strax söder om Kabul. Strax därefter tog sig afghanska specialtrupper med väpnat våld in på en klinik som Svenska Afghanistankommittén driver i byn. På väg in i kliniken sköts en anhörig till en patient ihjäl. Väl inne blev alla patienter och personal fråntagna sina mobiltelefoner och förhörda i omgångar. Detta pågick i flera timmar. Sedan tog soldaterna tre personer, oc

Skapad: 2019-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 236 235
7 dagar 41 41

Vi Behöver bra scheman nu.

Vi är emot scheman som gör oss sjuka, scheman som får oss att vilja byta jobb. Ett schema där man arbetar 75%, ska inte bestå av exakt lika många arbetsdagar som en heltidare. Fyradagars helgerna vi arbetar, är minst 37 timmar på fyra dagar ibland fem och återhämtningen är en ledig dag. Det räcker inte.   Arbetar du på kontor 8 timmar om dagen behövs inte samma återhämtning som när du förväntas skifta från dag till kvälls arbete ibland flera gånger i veckan. Vi orkar inte våra kroppar tar slut. 

Skapad: 2020-02-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 39 39
7 dagar 39 39

Låt Valeria stanna

Detta är Valeria! Hon kommer ursprungligen från Odessa i Ukraina och eftersom hon precis fyllt 18 år har hon fått besked om att hon ska avvisas till Ukraina, trots att resten av hennes familj fått uppehållstillstånd. Hon kommer inte få avsluta sin gymnasieutbildning här som skulle varit klar till sommaren. Lera kom till Sverige med sin familj, mamma, pappa och lillebror 2015. De ansökte om asyl i Sverige och det tog 3,5 år innan de fick svar att deras ansökan fått avslag. Då hade redan båda förä

Skapad: 2020-02-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1823 1778
7 dagar 39 39

FOLKET mot FÖRSÄKRINGSKASSAN

BAKGRUND Efter år av inhumant maktmissbruk, lagbrott och tjänstemannafel, är det nu hög tid att ställa den statliga myndigheten FK (Försäkringskassan) till svars gällande sin hantering av sjukskrivning, assistans, vårdbidrag, bilstöd och sjuk- och aktivitetsersättning.  Att en myndighet med regeringens och riksdagens tillstånd, får fortsätta att bete sig så här mot privatpersoner, genom att sätta sig över lagar och konventioner, och köra över all medicinsk expertis som lagt ned ett oskattligt an

Skapad: 2019-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6047 5994
7 dagar 39 38Facebook