De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit. Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna

Skapad: 2021-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 232 232
30 dagar 232 232

Rädda Riddarens Vårdcentral

Nu ber vi allmänheten om hjälp! Riddarens vårdcentral diskrimineras! Utan någon förvarning eller tidigare tillsägelse beslutar region Stockholms om att säga upp sitt avtal med Riddarens Vårdcentral och lämnar de med en tidsfrist fram till 30 April 2021. Vi som är patienter i bosättningskommunen kräver att få den vården vi behöver, vi vägrar acceptera ett beslut som är partiskt, grundat på diskriminering, saknar legalitet och används för personligt angrepp.   Riddarens vårdcentraler har mer än 19

Skapad: 2021-03-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 226 221
30 dagar 226 221

Vgy tjejer mot sexuella övergrepp

Hej! Vi är några tjejer som samlar ihop en namninsamling i och med att sexuella trakasserier samt övergrepp blir vanligare och vanligare här på värmdö gymnasium och vi har fått nog! Detta är inte okej och skolan är skylldig enligt lag att ta ansvar över detta problem. Vi ska inte känna att vi går runt bland voldtäcktsmän och att detta kan helt plötsligt blir normaliserat. Vi kommer kämpa för att detta ska få ett slut! Skriv på om du stödjer våran kamp. 

Skapad: 2021-03-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 221 221
30 dagar 221 221

Discgolfbana i Nacka kommun

En digital namninsamling för att visa på intresset för en disc golfbana i Nacka kommun. Vi önskar underskrift från dig som skulle åka till Nacka kommun för att spela. Du behöver alltså inte bo i Nacka kommun för att skriva på den här listan. Vi har även en namninsamling för dig som bor i Nacka kommun.  Besök butiken Ugglans throw and rethrow i Ektorp och skriv på!    

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 211 211
30 dagar 211 211

Buller från Södra cell Värö

Åtgärda bullret från Södra cell Värö 2021 fastställs nya bullernivåer för Södra Cell Värö. Under prövotiden, med höjda bullernivåer, har Årnäshalvön med dess EU-skyddade Natura 2000-områden, Åskloster, Kärradal, Bua, Värö och omkringliggande öar utsatts för ett missljud utan dess like från pappersfabriken Södra Cell Värö AB. Bullret har bestått av såväl vinande, skärande- och mullrande ljud liksom lågfrekvent vibrerande. På halvön har det rapporterats om grava sömnsvårigheter då inte ens öronpro

Skapad: 2021-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 211 208
30 dagar 211 208

Folkomröstning om EU:s skuldpaket - ”Corona-paketet”

Låt svenska folket få rösta om EU:s ”stödpaket” - "Corona-paketet". Stoppa riksdagens ja till skuldpaketet, skriv under för en folkomröstning nu. Vill du borga för lån på 750 miljarder euro? Ingen mer makt till EU genom skuldpaket! Låt inte våra riksdagspolitiker slarva igenom ett beslut som kan få konsekvenser för Sverige i generationer. Det ekonomiska räddningspaket för ”coronaåterhämtning” som Stefan Löfven sade ja till i Bryssel innebär att Sverige över en natt tar stora steg mot gemensam fi

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 657 646
30 dagar 208 205

Sälj inte Knektgården i Hökåsen

Knektgården i Hökåsen är viktig utifrån dess strategiska position i försanmlingen och dess tillgänglighet för alla grupper i samhället. Vi som skriver under denna namninsamling motsätter oss en försäljning! Få församlingsgårdar spelar en sådan stor roll för sina församlingsbor som Knektgården i Hökåsen. Knektgården är den samlande punkten i en geografiskt utspridd församling som numera inkluderar fyra sammanslagna församlingar – Hubbo, Tillberga, Sevalla och Tortuna. I Knektgården pågår verksam

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 206 205
30 dagar 206 205

Bevara motionsspåret Ryggkurvan

Ryggkurvan ska bevaras i sin nuvarande sträckning. Området ska i sin helhet ingå i naturreservatet för Norra Berget. Det får inte reduceras genom bebyggelse och anläggningar. 

Skapad: 2021-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 209 209
30 dagar 198 198

Skärpt lagstiftning för pedofiler och våldtäktsmän/ *********************

********************* har begått och dömdes för inte mindre än 244 sexualbrott på ett barn som endast var 1 år när övergreppen startade. Han våldtog barnet analt, vaginalt och oralt, filmade övergreppen och spred dessa över internet för andra pedofiler att ta del av. Han dömdes av tingsrätten för 49 grova våldtäkter, 153 grova sexuella övergrepp, barnpornografi brott samt en rad andra brott. Han dömdes av tingsrätten till 12 års fängelse men efter att ha överklagat domen valde Svea hovrätt att

Skapad: 2021-02-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 34231 33624
30 dagar 193 186

Rättvisa för Sofia i Balkongfallet

Sofia i balkongfallet behöver stöd och hjälp att få sin röst hörd. I 8 år har hon levt i skyddad identitet i skräck för ex maken som lever fritt i Turkiet trots att han är född svensk och varit svensk medborgare hela sitt liv och att han varit efterlyst av Interpol efter att Sveriges Högsta Domstol dömde honom till 14 års fängelse. Balkongfallet har bevakats under snart ett decennium av alla stora tidningar och varit med på tv som tex veckans brott vilket turkiska myndigheter känner till. Sverig

Skapad: 2021-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4185 4116
30 dagar 189 187