De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Upprätta en hundrastgård i Hässelby

Hej,   Jag med flera tycker att det skulle vara trevligt om man upprättade en hundrastgård här i Hässelby Gård. Antalet hundägare har ju ökat markant nu under pandemin och man har ändrat sitt arbetssätt nu så att många kommer fortsätta jobba hemifrån delvis. Det som då kan behövas om man inte hinner gå på en lång promenad är ju en trevlig hundrastgård dit man kan gå med sin hund för både motion och umgänge. Inte alla gånger som man kanske har tiden att ta den långa promenaden som man kanske bör

Skapad: 2022-04-26 Statistik

Rätt till fria arbetsskor för alla som jobbar inom Vård & Omsorg i Sundsvalls kommun

Denna namninsamling ska lämnas över till våra politiker i Sundsvalls kommun! Vi tillsammans kräver att Vård & Omsorgspersonalen ska ha rätt till fria arbetsskor!  Vård & Omsorgspersonal kan gå ca: 15,000 steg på en arbetsdag på hårda betonggolv, i stentrappor, i vått och på halt underlag & vad dom har på fötterna, det ser tyvärr i dagsläget mycket olika ut.   Gör man ett besök ute bland arbetsplatserna inom Vård & Omsorg ser man att övervägande av personalen går i foppatofflor,

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Skapa ett hållbart kretslopp för det gotländska vattnet

Vi vill att styrande inom region Gotland omedelbart beslutar om att avsätta de resurser som krävs för att skapa ett fungerande kretslopp för det vatten som förbrukas eller renas i regionens anläggningar.Vi stöttar medborgarförslag RS 2022/728  som beskriver detta närmare. Vi önskar att detta tas upp på regionfullmäktigemötet 20/6 2022 Lystring alla Gotlänningar och Gotlandsvänner.Vet ni om att vi åderlåter vår fina ö på mellan 5 000 till 12 000 kubikmeter vatten varje dag? Det här är det vatten

Skapad: 2022-05-07 Statistik

Biograf i Lomma

Vår förening arbetar för att registrera en biograf i Lomma. Salongen blir i Kulturboxen på Pilängskolan. Med vårt avtal genom Folkets Hus och Parker kommer vi kunna visa hela det livesända repertoaren men också aktuella kommersiella filmer med samma premiärdatum som i storstäderna.Film är bäst på bio och därför vill vi visa mamma/pappabio dagtid, filmer för de yngre på helgen och toppfilmer kvällstid. Vi står redo med personal, idé och en genomförandeplan för att driva biografen och vad som beh

Skapad: 2022-03-28 Statistik

Busslinje Stensätra, Sätra och Säljan

Vill få till en busslinje som tar områdena Stensätra, Sätra och Säljan. I dagsläget så är det flera kilometer för många till närmsta busshållplats. Vi är många människor som bor i dessa områdena, så det behövs buss för att kunna ta sig till de centrala delarna av Sandviken. Det är svårt att åka kommunalt och låta bilen stå för att tänka på miljön när det inte finns ett alternativ att välja på. 

Skapad: 2022-04-30 Statistik

Klimat och jämställdhet måste gå hand i hand

Klimatkrisen handlar inte bara om utsläpp och förhöjda temperaturer. Den handlar om människors liv, hälsa och säkerhet. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom drabbas allra hårdast. Kvinnors försörjning hotas, fler flickor tvingas sluta skolan och risken att de utsätts för våld och sexuella övergrepp ökar dramatiskt. Sverige har höga ambitioner i både klimat- och jämställdhetsfrågor. Ändå lyser kopplingen mellan klimat och jämställdhet med sin frånvaro - både från regeringens sida och från fl

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Inför läroplikt nu!

Dagens skola är långt ifrån någon dröm och det är inte bara kvalitén på undervisningen som brister – utan även tryggheten. Lärandet är eftersatt och vi ser allt oftare återkommande rapporteringar om elever som blir utsatta för våld. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi kan dock konstatera att det idag är långt ifrån verkligheten. Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygg och var tredje e

Skapad: 2022-01-25 Statistik

Önskemål om att Quorn ska ta fram fler produkter som är både glutenfria och veganska

Quorn har lanserat allt fler veganska produkter senaste tiden, vilket är mycket glädjande! Vi är dock en hel del som inte kan äta majoriteten utav dessa eftersom de innehåller gluten. Vi vill med denna namninsamling visa att det finns en efterfrågan på fler produkter som är både glutenfria och veganska. Vi hoppas på att möjligheterna till detta undersöks på nytt- och att vi kan få njuta av era produkter snart!

Skapad: 2022-04-24 Statistik

Rädda "Kallebåten" i Karösund!

Sedan 1933 har "Kallebåten", döpt efter Kalle "Aborre" Svensson som var den förste skepparen, trafikerat sundet mellan Ekenäs och Karön i Ronneby skärgård. Kallebåten var en motorbåt byggd på Saxemaravarvet. När Kalle med ålderns rätt slutade köra 1967 övertog Ronneby kommun trafiken med en ny båt som beställdes hos Edvin Henriksson på Angelskogs båtbyggeri och döptes till Karöline. Båtlinjen över Karösundet har alltså funnits i nära 90 år och den nuvarande båten har trafikerat Karön i 55 år. Ka

Skapad: 2022-04-07 Statistik

Hjälp och stoppa utvisning!! Akut!

Hjälp och stoppa utvisning!! Akut!   Under de första 2 åren jobbade jag hårt underolika omständigheter och det enda jag tänkte på var att jag skulle skydda min familj. Senare då vi skulle ansöka om förläggning till uppehållstillstånd visade sig att arbetsgivaren inte hade betalat missat att betala semestertillägg vilket var väldigt stort problem hos migrationsverket. Så migrationsverket avslog ansökan om förläggning till arbetstillståndet.  Migrationsverket visste mycket väl att felet inte var

Skapad: 2022-02-01 Statistik