De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Eric Ugglas skola

1873 beslutar Skövde stadsfullmäktige att ett nytt skolhus skall uppföras. Det blir Eric Ugglas skola. Det är nu är ett av Skövdes äldsta hus och utsmyckad med medaljonger av berömda personligheter från vår bygd. Eric Ugglas skola ligger varmt om hjärtat hos många äldre Skövdebor. Flera har gått i skolan där, gjort sina första biblioteksbesök, gått på musikskolan, sett opera- och teaterföreställningar med mera. Själva huset har verkligen en levande själ. Nu vill kommunen göra ungdomsgård av huse

Skapad: 2021-04-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 65 65
24 timmar 28 28

Stopp mot ny buss-sträckning i Järvastaden

Det finns en plan på kollektivtrafik för busstrafik (buss 505) från Brotorpsvägen genom Gunnarbovägen i Solna ned till nya idrottsplatsen i kv Krossen. Se ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022” och även ” Detaljplan för ny idrottsplats i norra Solna kv. Krossen”. Vi som signerar denna skrivelse vill stoppa den nya bussträckningen. Vi anser att riskerna med att dra in en buss i bostadsområdet vida överväger nyttan. Vi motiverar detta med: - Ljud- och bullernivån från bussar som

Skapad: 2021-05-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 123 123
24 timmar 27 27

Satsa på häst- & ridsport i Pajala Kommun!

Föreningen Pajala Hästkraft har under en lång period haft en pågående diskussion med ledande politier i Pajala Kommun om att öppna upp vår ridanläggning i Pajala och att starta en ridskoleverksamhet. På måndagens allmänna utskott fanns ett förslag om att bevilja ett driftsbidrag för att kunna hålla ridanläggningen öppen. På sittande möte väljer dock ledande politiker att istället lägga ett förslag om att ridanläggningen i Pajala ska säljas. En försäljning av anläggningen innebär att vi inte komm

Skapad: 2021-05-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 819 807
24 timmar 27 27

Upprop för sänkta licensavgifter 2021.

Detta är en namninsamling för att visa Ridsportsförbundet att vi tävlingsryttare önskar en reducering av ryttarlicensen. Som amatörryttare startar tävlingarna 1 juni, då borde priset vara 490 kr för helårslicens för seniorer som exempel.  

Skapad: 2021-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 285 285
24 timmar 25 25

Stoppa hotellbygget vid Mölnlyckemotet

AKUT namninsamling! Härryda Kommun planerar att bygga ett hotell vid Mölnlyckemotet, precis vid Rådasjön och dess badvikar.Enligt kommunens kontaktperson är granskningsfasen för projektet redan över. Det informeras dock inte om detta på hemsidan och det ser fortfarande ut som att den är öppen. Skärmdumpar finns per dagens datum.Kommunen har i samarbete med andra aktörer i viss mån undersökt miljöpåverkan kring detta projekt. Jag kommer återkomma med mer info kring detta. Man kan också gå in och

Skapad: 2021-05-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49 49
24 timmar 22 22

Vi kräver att vårdpersonalen ska ha rätt till fria arbetsskor.

Vi som tycker att vårdpersonalen förtjänar mer än applåder. De förtjänar arbetsskor! Vårdpersonalen ska inte tvingas betala för arbetsskor. Arbetsskor är en del av arbetsklädseln! 

Skapad: 2021-02-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1703 1693
24 timmar 22 22

Stoppa höghastighetsbanan Västra Götaland

Mängder av fastigheter kommer att lösas in och rivas. Människor får flytta från sina hem och de vilda djuren tvingas hitta nya marker när Trafikverket planerar sin dragning av höghastighetsjärnvägen genom våra landskap. Värdefull skog och natur får ge vika för ett av de största och mest kostsamma projekt i svensk historia. Kostnaden för detta är oklar men Trafikverket säger 230 miljarder men Stockholms handelskammare säger 400 miljarder. Det är våra skattepengar man hanterar och enligt riksrevis

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 378 376
24 timmar 21 21

Skriv på mot hälsofrämjande scheman i stenungsund.

Nu har vi haft hälsofrämjande scheman i Stenungsundskommun under ett par år. Detta har innebärt att vi har personer utanför verksamheten som sitter och lägger vårt schema och gissar hur personer vill jobba. Man kan få önska och hoppas på tur..... vi har korta schemaperioder där msn får veta hur man sks jobba 4v i taget. Önskemål måste man ge minst 6v innan.  Folk mår dåligt och många letar nya jobb bort från sektor socialtjänst. Vi vill få inflytande över vår egen tid genom egen schemaläggning o

Skapad: 2021-05-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 161 161
24 timmar 20 20

Säkra skolsituation i Åkered och Näset

Säkra skolbarnens framtid i Näset och Åkered   En tom och möglig Åkeredsskola utan rivningsbesked, skolklasser som splittras och överfulla högstadieskolor som ej kan ta emot våra barn.  Föräldrar och boende i Åkered och Näset kräver nu att skolfrågan i området tas på allvar och påskyndas samt att omedelbara åtgärder vidtas för att säkerställa skolgången.    Sedan flera år tillbaka har skolorna i Näset och Åkered varit föremål för omplanering, arbetsmiljöproblem (mögel) och rivningsbeslut. Briste

Skapad: 2021-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 630 628
24 timmar 18 18

Nej till mer vindkraft i Västerviks kommun

Västerviks kommuns inland är uppskattat för sin vackra natur, med många små levande samhällen omgivna av sjöar, skogar och gamla kulturlandskap. Många vyer är som tagna ur en Astrid Lindgrenbok. Den avfolkning som drabbat många andra delar av den svenska landsbygden har ännu inte skett här. De senaste åren har lugnet ersatts av en oro över de många planerade vindkraftverken. Västervik har till och med kallats vindkraftens Klondike då det finns kända planer på minst fem områden från Blankaholm i

Skapad: 2021-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 284 282
24 timmar 14 14