De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

LexEsmeralda – Vi kräver en lagändring omgående!

I april 2016 föds en flicka, hon har redan abstinens på grund utav moderns missbruk. Vid nio dagars ålder lämnas hon över till barnmorskorna och modern går därifrån.   Vid nio dagars ålder är flickan ensam och övergiven utav de personer som tagit henne till världen.   Samhället valde här att beskydda det lilla barnet, de gav henne ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som såg henne som sin egna dotter, som älskade henne.   2år, 9månader och 13 dagar sena

Skapad: 2020-03-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 220557 217398
24 timmar 15 14

Avveckla inte café svea!

Min kära mor lade ut ett inlägg där hom förklarar att hennes älskade jobb får tyvärr upphöra... hela företaget får lägga ner. Ett företag som gett personer möjligheten till arbetsträning och fasta anställningar. Alltså ett företag där folk som varit sjuka eller har svårigheter har fått hjälp och får känna sig som en del i samhället igen. Cafè Svea är ett litet företag som hade chansen till att bli större med sin otroligt goda mat från alla världens hörn. Det bästa var att allt dem använde sig va

Skapad: 2021-06-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 12
24 timmar 13 12

Rädda Värmdö kommuns Hemtjänst

Behåll den Kommunala hemtjänsten i alla områden i Värmdö Kommun Kommunen har meddelat efter en offentlig upphandling att den kommunal hemtjänsten inte får vara kvar i områdena Gustavsberg, Ingarö och Hemmesta. Värmdö kommuns beslut gör så att ca 511 brukare berörs och ca 300 personal blir arbetslösa. För oss är det en självklarhet att hemtjänsten behöver finnas kvar i kommunalt regi.

Skapad: 2021-06-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 222 219
24 timmar 13 13

Säg NEJ till Miljonprogrammet i Sydöstra Uppsala!

Idag finns 4000 bostäder i Sävja, Bergsbrunna och Nåntuna/Vilan.  Kommunen planerar för 21 500 nya bostäder på områdets öppna ytor och skogar, det vill säga en befolkningsökning med 500%! Hur tror DU att 60 000 människor kommer påverka närområdet och naturreservatet Lunsen? Vi kräver: - att natur och kulturvärden såsom Lunsen, Årike och Linnéstigar bevaras. - att inte ha stadsmiljö i direkt närhet till det befintliga  bostadsområdet utan bevara områdets karaktär. - att inte bo på en byggarbetspl

Skapad: 2021-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 339 337
24 timmar 13 13

Vi föreslår att Härjedalens kommun snarast beslutar - och tydliggör i relevanta styrdokument - att med framtida kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka den globala uppvärmningen.

Medborgarförslag - Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21   Vi föreslår att Härjedalens kommun snarast beslutar - och tydliggör i relevanta styrdokument - att med framtida kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka den globala uppvärmningen.   Ett flertal kommuner i Sverige har idag kapitalplaceringar i bolag och företag inom olje-, kol- och gasindustrin. Så även Härjedalens kommun. Genom den här typen av placeringar bidrar kommunen till att öka den globala uppvärmningen, och därför också t

Skapad: 2021-06-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 62 62
24 timmar 12 12

Rör inte vårt sparande!

En arbetsgrupp inom socialdemokraterna, som leds av finansminister Magdalena Andersson, vill höja skatten på sparande. Att straffa sparande med högre skatt är fel.  Det har man uttryckt på två sätt – dels säger man sig vilja införa en ”miljonärsskatt”, dels ett tak på ISK. Via en beställd rapport från S till RUT (Riksdagens utredningstjänst) som blivit offentlig framgår att man inom S-arbetsgruppen diskuterat nivåer på maxtak för ISK-sparande på 100 000 kronor och 200 000 kronor. Finansminister

Skapad: 2021-06-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 41126 40911
24 timmar 12 12

UPPROP KULTURARV!

UPPROP KULTURARV VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebygg

Skapad: 2020-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3291 3245
24 timmar 11 11

Skatepark i Ekeby

I samband med att Ekeby växer och fler barnfamiljer flyttar hit, desto större utbud för rörelse & aktiviteter för barn & ungdomar behövs. En egen skatepark i byn, hade förgyllt väldigt många på så många plan. Skate, bmx & kickbikeåkning ökar kraftigt bland barn o ungdomar och även inlines/rollerskating. Skateparkerna är en positiv mötespunkt för alla parter och det är många utav barn och ungdomar som Ej har någonstans att ta vägen. Den gynnar till mer aktiv rörelse, vilket gynnar båd

Skapad: 2021-06-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8
24 timmar 8 8

Låt bli att bygga i Torphyttan

Bygg inte i Torphyttan. En gammal by som ska bevaras som den är med bykänsla och åkermark med betande djur. Ett omtyckt promenadstråk för många.Det finns flera andra ställen i Lindesberg att bygga på och göra tomter av. Politikerna behöver börja lyssna. Det borde vara vi som bor i kommunen som ska vara med och bestämma. Är det inte de demokrati handlar om!?

Skapad: 2021-06-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8
24 timmar 8 8

NEJ till exploatering av Görarp Norra!

Görarp Norra är ett begränsat mindre område, omgivet av ett böljande landskap, som i Översiktplanen för Helsingborg kommun, är föreslaget att bli ett område för transportintensiv verksamhet, d.v.s. för lager och distributionscentraler. Görarp Norra angränsar direkt till bostadsbebyggelse, till skillnad från alla andra områden för denna typ av verksamhet inom Helsingborgs kommun. Ca 3000 personer blir mer eller mindre berörda, genom mer tung trafik, verksamhet dygnet runt, uppställda lastbilar me

Skapad: 2021-06-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 111 111
24 timmar 8 8