Mest populära namninsamlingarna de senaste 12 månaderna

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Med palestinier, söner och döttrar till vår stora palestinska nation

  INBJUDAN TILL HANDLINGMed palestinier, söner och döttrar till vår stora palestinska nationDen sionistiska koloniala ockupationen av det historiska Palestina fördjupas genom intensifieringen av sionistiska bosättningsprojekt, kontrollen av mark ochnaturresurser och likvideringen av vårt folks oförytterliga nationella rättigheter. Utrotningen och den fysiska likvideringen av vårt folk fortsätter, från Jerusalem till Neqaboch andra områden med obegränsat stöd från den amerikanska administ

Skapad: 2022-01-31 Statistik

Återinför turerna med den mobila återvinningscentralen till Dalarö!

Vi är några stycken som har varit i kontakt med kommunen och ifrågasatt beslutet att dra in turerna med den mobila återvinningscentralen till Dalarö. Svaret vi fått är att den mobila återvinningscentralen endast är till för skärgårdens öar utan direkt anslutning till fastlandet. Då vi känner att alternativet att spränga bron som är vår enda länk till fastlandet är en dålig idé så väljer vi att istället samla in namnunderskrifter som sedan skall överlämnas till beslutsfattare.   Fördelen är att d

Skapad: 2022-03-25 Statistik

Rädda Prästabonnaskogens naturreservat i Tjörnarp!

Så här skriver https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/naturreservat/  om varför det finns naturreservat: " De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer. Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevar

Skapad: 2022-05-12 Statistik

Nej till muralmålningen på baksidan av stadshotellet!

I samverkan med Norrtälje kommun och Centrumfastigheter avser Norrtäljehandelsstad att upprätta en muralmålning på baksidan av Norrtäljes gamlastadshotell.Utdrag ur beslutsunderlaget från Kultur och fritidskontoret:"Den konstnärliga gestaltningen av platsen ska bidra till att dess uttryck harmoniserarmed den omgivande miljön samtidigt som den gärna får synas och sticka ut."Blir målningen estetiskt tilltalande och harmoniserar med omgivningen, bebyggelseoch grönområden med den skrikrosa färgen?Bl

Skapad: 2022-04-05 Statistik

Ändra tider på 817 morgontrafik

Efter att Tyresö kommun har tagit bort rakstabussen för skolbarnen så har SL börjat trafikera sträckan. Vi vill ha utökad trafik framförallt på morgon för att våra barn ska kunna ta sig till skolan. Som det ser ut nu så går bussen 07.07 eller 08.34 från Uddby kraftstation vilket gör att våra barn antingen kommer väldigt tidigt eller för sent till skolan. Enligt kommunen så har det ej fått in några klagomål angående detta och jag vill med denna namninsamling påpeka att det finns ett stark klagomå

Skapad: 2022-03-18 Statistik

Rätten till zoom vid sjukdom och symtom!

Vi vill att studenter som är sjuka ska få chansen att delta via zoom vid sjukdom och symtom! Det är helt oaceptabelt att vi studenter ska tvingas göra kompensationsupggfiter för att vi är sjuka. Vi har redan tillräckligt med plugg och detta kommer resultera i att vi hamnar efter. Det kommer i sin tur påverka smittspridiningen yttligare eftersom studenter mest troligen kommer gå på seminariumena även fast de har symtom! Vi alla är människor och ledningen behöver även se saken ur studentenas persp

Skapad: 2022-01-07 Statistik

Ge oss poliser och övriga rättsväsendet verktyg för ett tryggare Sverige för alla

Vi poliser känner en tomhet, frustration och vanmakt efter att Andreas mördades i uniform på öppen gata. Det här får inte bli ännu ett våldsdåd som glöms om några veckor medans regeringen debatterar om marknadshyror eller något annat. Detta måste prioriteras så att vi och befolkningen kan gå säkra på våra gator.Det räcker nu.Vi behöver göra något. Vår förhoppning är att fler vill det, genom att skriva under detta upprop.Denna namninsamling är skickad till polisstationer och enheter i hela Sverig

Skapad: 2021-09-04 Statistik

Upprop Socialtjänsten

Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver. De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågått i decennier utan att vi har sett förändring eller förbättring. Vi hör både barn, ungdomar, forskare, socionomer, familjer och familjehem vittna om omfattande systemfel och brister. Våren 2020 kunde vi alla läsa om Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat, som genomgripande sveks av våra myndighete

Skapad: 2021-01-10 Statistik

INGET SKATTEFINANSIERAT BIDRAG BÖR GÅ TILL JEHOVAS VITTNEN

Insändare skriven av Johanna McCormick publicerad på SvD Debatt 191108. Anser du också att inget skattefinansierat bidrag bör gå till Jehovas vittnen så skriv gärna under och dela namninsamlingen som är öppen för alla.  https://www.svd.se/fel-att-ge-statsbidrag-till-jehovas-vittnen   ”Fel att ge statsbidrag till Jehovas vittnen”   Jehovas vittnen är en organisation vars grundläggande struktur bygger på kontroll och bestraffning. Det är högst problematiskt att regeringen nu på nytt tillåter stat

Skapad: 2019-11-08 Statistik

Dela gång/cykelbana för att inkludera en ridstig från gränsen Yxenhult till Eket, Örkelljunga Kommun

Gång/cykelvägen inkluderar idag inte ridvägar. Vi är flera som vill ha en ändring på detta. Vi vill att kommunen ska bli mer engagerade i frågan. Vi behöver ridvägar som kommunen kan tillhandahålla. En av dessa är gång/cykelbanan som börjar vid kommungränsen i Yxenhult och slutar vid Eket i Örkelljunga kommun. Den gamla tågbanan.  Vägen är olika på sina platser, men det finns gott om plats för både gående, cyklister och ryttare. Visst kan vi alla samsas och dela på en väg gemensamt? Vi behöver s

Skapad: 2022-06-16 Statistik

Stoppa bygget av ny förbränningsanläggning på fastigheten Sävenäs 170:9

Göteborgs Energi planerar att bygga en ny förbränningsanläggning mitt emot Kvibergsområdet, på Sävenäs 170:9. Den nya förbränningsanläggning kommer anläggas intill den befintliga anläggningen med en hög skorsten. Det kommer enligt planritningarna byggas en ca 100 meter hög skorsten och nya, 30-60 meter höga byggnader. Vi är flera som motsätter oss att det blir mer industrier på andra sidan ån och vi kan fortfarande påverka om Länsstyrelsen godkänner Göteborgs Energis planer.  I samrådsunderlaget

Skapad: 2022-04-03 Statistik

Ta bort Reduktionsplikten och SÄNK skatten på Bränsle.

I Sverige tvingas vi att betala väldigt mycket för bränsle, detta måste vi göra någonting åt.  Tanken med reduktionsplikten är att "MINSKA" utsläppen men vad det igenteligen gör är;  1. Eftersom att bränslet blir utblandat med diverse olika tillsatser, så ÖKAR förbrukningen. 2. För att bränslen blandas, så blir det dyrare att tillverka, vilket i sin tur leder till dyrare priser vid pump. 3. Alla fordon klarar inte av dessa tillsatser som hälls i, vilket kan betyda en ökad risk för dyra reparatio

Skapad: 2022-01-21 Statistik

Stoppa ny förskola på Hamre

VI SÄGER NEJ TILL NY FÖRSKOLA PÅ HAMRE Kommunen har för avsikt att bygga en ny förskola precis vid om Hamregatan mittemot infarten till Laxgatan (BY 2021-002298). Detta är olämpligt på flera sätt bl a; risk för ökat antal olyckor med barn nära en trafikerad väg risk för ökad trafik, buller, luftföroreningar etc. risk för ökad parkering på gator och gräsytor försämringar för den ungdomsverksamhet som finns i området byggnader placeras i befintligt rekreationsområde som då blir mindre Information

Skapad: 2021-12-18 Statistik

Plocka bort bommarna på Södragränsgatan

Namninsamlingen uppkom vid tillfälle av en hemsk incident där en familj tillkallade blåljuspersonal och fick se dem kämpa med bommarna innan de kunde infinna sig på plats hos familjen som hade oturen att bo på fel sida avstängningen. Vid en utryckning räknar vi sekunder, minuter. Det är totalt oacceptabelt att förhindra eller försvåra för hjälp att infinna sig snarast möjligt.  Fortsättningsvis; Angående de bommarna som tillkommit vid järnvägen på Södragränsgatan för att förhindra genomfart; För

Skapad: 2021-12-16 Statistik

Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott!

Vi behöver din hjälp! Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ”utreda och vid behov införa föreskrifter om maximidoser”. Men livsmedelsverket har istället för att utreda behovet direkt påbörjat arbetet med att ta fram gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om du vill behålla rätten att kunna ta ansvar för din hälsa genom att bestämma om och när du vill ta extra näringstillskott i verksamma, adekvata och säkra doser så skriver du på denna namninsamling - annars r

Skapad: 2020-03-16 Statistik

Uppsamlingstentamen

Jag och några studenter från Årskurs 2 är väldigt missnöjda med beslutet som tagits om att det endast ges två tentamentillfällen för respektive kurs. Vi är fullt medvetna om att en uppsamlingstenta endast erbjuds i mån av tid och samt när studenterna misslyckats under tidigare tentamenstillfällen. Att besluta att ta bort den helt och hållet speciellt mitt under en pandemi är ytterst besvärande och oroväckande för oss studenter. Dessutom är det bara studenter vid fakultetet för hälso - och livsve

Skapad: 2022-01-28 Statistik

Låt Hamid få fortsätta sitt liv i Sverige!

Hamid 39år, har bott i Sverige i 14 år men får utvisning efter utvisning. I 14 ÅR har han bott i Sverige men inte en enda dag i trygghet av att få veta att det är här han kommer att få stanna. Hamid har jobbat och gjort rätt för sig sen han kom till Sverige. Sverige vill skicka tillbaka Hamid trots allt han har berättat kan hända med honom om han skickas tillbaka, och ännu värre nu med alla omständigheter i Iran tvingar dom honom tillbaka??? Han kommer att tas av poliserna sekunden han sätter fo

Skapad: 2022-11-17 Statistik

Trafiksituationen på Kungsängsleden - Smedby Norrköping

Styrelsen för Flugbaggens samfällighet har på uppdrag av sina medlemmar (61 hushåll) sammanställt en skrivelse till Norrköpings kommun och Samhällsbyggnadskontoret. Flera medlemmar i föreningen har uttryckt en oro för trafiksituationen i korsningen Lidaleden/Kungsängsleden. Korsningen anses som svår bland annat utifrån följande: * Problem med sikt, framförallt när flera bilar står i bredd vid stopplinjen * Vältrafikerad i allmänhet  * I samband med att områdena “utanför” korsningen växer (vilket

Skapad: 2022-02-16 Statistik

Röstkraft - Tillsammans kan vi påverka valet 2022!

Vilket parti vågar ta vår kamp i vaccinfrågan? Riksdagsvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum på söndagen den 11 september 2022. Tillsammans kan vi samla våra röster och erbjuda det parti som kan skriva under att vaccintvång och vaccinpass inte kommer att vara ett krav i Sverige mellan 2022 och 2026. Precis som Kundkraft som förhandlar fram det bästa elavtalet till sina medlemmar, kan vi samla våra röster och erbjuda dem till det parti som skriver under på att vaccinationstvång, vaccinpass, al

Skapad: 2021-12-16 Statistik

Gör helgen tre dagar lång

Väldigt viktigt! Jag har en idé, att vi ska ha 3 dagars helg. Det blir bättre för miljön och jag får vara med mina marsvin och människor får vara mer med sin familj och vänner. Vill ni vara med och stödja min idé? Skriv i så fall under namninsamlingen. När jag har fått nog med personer som skrivit på min namninsamling kommer jag att skicka den till regeringen. 

Skapad: 2022-02-11 Statistik