Mest populära namninsamlingarna de senaste 12 månaderna

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa planeringen av höghus på Fregattvägen/Gröndalsvägen i Gröndal!

Folkhem Ask AB som ägs gemensamt av Rikshem AB, Nordr Sverige AB tillsammans med Stadsbyggnadskontoret sthlm har planerat följande: På kärnmärkt naturmark söder om Gröndals bollplan vill fastighetsbolaget Folkhem nu bygga fem st punkthus som är 8 våningar högt med cirka 105 bostadsrätter. Det var i december 2021 som stadsbyggnadsnämnden antog startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Gröndal 1:1 och vid Fregattvägen. Sammanlagt cirka 150 bostäder.  Exploateringsnämnden beslutade sam

Skapad: 2022-12-02 Statistik

Namninsamling - En mer trivsam utemiljö för elever vid Sofielunds Folkets Hus!

Namninsamlingens syfte är att belysa att högstadieeleverna på Kastanjeskolan, som håller till i lokaler hos Sofielunds Folkets Hus på Rolfsgatan i Malmö, har behov av att utemiljön förbättras och anpassas efter deras behov. Platsen är i dagsläget torftig och det finns ett stort behov av att utemiljön anpassas på ett bättre sätt. Vi önskar att Stadsfastigheter och beslutsfattande politiker tar ansvar för att tillgodose sittplatser, utrymme som stimulerar elevernas rätt till vila, avslappning och

Skapad: 2022-10-17 Statistik

Stoppa vindkraftsparken i Lönhult, Askeryd

Lönhult i Askeryd är ett vackert landskap, angränsande till sjön Västra Lägern. I vattnet finns öring och flodpärlemusslor som hotas av de mikroplaster som vindkraften släpper ifrån sig. I skogslandskapet finns rödlistade fåglar som häckande nattskärra, häckande havsörn och revirhävdande kungsörn, samt kolonibildande fladdermössen barbastell. Alla dessa djur riskerar att och kommer att skadas och dödas av vindkraftverken. Utöver detta så förstörs den fina miljön, och inget samtycke finns från de

Skapad: 2022-04-30 Statistik

Nej till skolplikt från tre års ålder!

Regeringen är på väg att införa obligatorisk förskola från tre års ålder, vilket i praktiken innebär skolplikt. Uppdatering 9/8 Enligt en ny utredning de släppte i augusti 2020 skriver de tydligt: "Rekommendation: Förskolan görs på sikt obligatorisk från 3 års ålder. Kvalitetskraven på verksamheten höjs parallellt med denna höjning av ambitionsnivån. Förslag: En utredning tillsätts med uppdrag att föreslå åtgärder för långsiktig kompetensförsörjning och kvalitetsförstärkning inom förskolan. Utre

Skapad: 2019-11-05 Statistik

Protest mot beslutet att Ormkärrsskolan görs om från F-6 till F-3.

 Fredag 11 mars gick samtliga barn på Ormkärrsskolan hem med en lapp från rektorn. Det var en kortfattad information om nedläggning av mellanstadiet. De föräldrar som har barn i lågstadiet har valt Ormkärrsskolan eftersom det är en skola med F-6 med trolig utbyggnad till F-9, som skolan pratat om sedan fyra år tillbaka.  Jag motsätter mig beslutet att göra om Ormkärrsskolan från F-6 till F-3.

Skapad: 2022-03-16 Statistik

NOLLTOLERANS MOT DJURPLÅGERI

Flera katter hittades döda – utredningen läggs ner: "Många är besvikna" Vi är emot att utredningen läggs ner, vi vill att utredningen ska återupptas och det ska vara straffbart. Nyligen har en hund misshandlats och tortuerad av samma förövare som släpptes fri.  Katter har försvunnit kring Slätta Damm på Hisingen i Göteborg de senaste åren och i minst tre fall har de hittats döda. Skador på kropparna har väckt misstankar om att de blivit misshandlade till döds. Många är fortfarande försvunna utan

Skapad: 2022-04-22 Statistik

Evakuering från Afghanistan

  Tidningen Syre skrev nyligen en artikel om "Ali Reza", mannen som arbetat nära den svenska ambassaden i Kabul, och myndigheterna i Sverige, men i dag nekas han hjälp från Sverige. Varför? Jo, för att han stoppade felaktiga tvångsutvisningar som Sverige försökte genomdriva. UD, ambassaden och Migrationsverket förklarar inte varför de vägrar hämta honom utan skickar oss runt och hänvisar till UNHCR. UNHCR hävdar i sin tur att Sverige gör fel och det är UD som bestämmer tillsammans med ambassaden

Skapad: 2022-01-20 Statistik

Kristallvägens busshållplats (Linje 142) måste tillbaka!

Då Stockholmshem skulle bygga kvarteret Karneolen (i hörnet Folkparksvägen/Kristallvägen) så flyttades busshållplats Kristallvägen provisoriskt 80 meter framåt i riktning mot Älvsjö. Denna provisoriska hållplats skulle enligt Trafikförvaltningen återställas av Stockholmshem efter det att bygget var slutfört till sin ursprungliga plats. Så har inte skett och 12 december 2021 försvann den provisoriska hållplatsen då Stockholmshem ska genomföra ett nytt bostadsbygge på den marken. Stockholmshem låt

Skapad: 2022-03-04 Statistik

Tågstation för persontrafik i Hökön Sydostlänken

Sydostlänken väntas bli allvar och de tilltänkta stationerna är Olofström, Lönsboda och Vilshult. Självklart vill vi ha ett hållplats i Hökön, precis som förr i tiden. Som det är idag kommer vi endast få ta del av alla negativa sidor av denna utbyggnad. Kraftigt ökad trafik, mer buller och högst troligt en buss som slutar gå. Vill du också ha ett tågstopp även här va med och påverka genom att skriva under. Kollektiv trafiken är viktigt för oss alla och ett stopp skulle göra Hökön mer tillgänglig

Skapad: 2022-06-14 Statistik

Vi kräver en oberoende ny haveri utredning om Estonia

Ofullständiga utredningar hemligheter och lögner gör att vi har fått nog.   Gör om utredning och säg sanningen om varför skepp sjönk. Nya Dykningar har gjort och mängder av gåtor har uppstått.   Ge folket rätten att få veta sanningen utan lögner och mörkläggning.   Håll löftet till anhöriga.... upp med det som går att få upp.

Skapad: 2021-11-07 Statistik

Vi som vill ha kvar Halmstad Hammers Logga med Thor!

Det har kommit till min kännedom att styrelsen återigen inte går ut med information om vad som händer i föreningen, sist var det ombyte på sportchefen och titlar på fredda som skall ändras.  Nu har det kommit till min kännedom igen att dem planerar ett namn byte på föreningen.  Vi supportrar står inte för namn byte där vi tar bort vårat kära intro med thor & hans hammare!  Vi kör därför igenom en kampanj där vi vill visa vårat missnöje med namn/utseende byte på våran förening! Låt medlemmarn

Skapad: 2022-02-14 Statistik

Busslinje 298

Busslinje 298 ska ändra rutt och busshållplats bunketofta-helsingborg ska tas bort redan 12/12-2022. Detta påverkar oss som bor här ute och våra barn, och skulle innebära att närmaste busshållplats blir 25 minuter härifrån! Snälla hjälp oss påverka och förhindra detta beslut , du kan göra skillnad hjälp oss med din namn underskrift. Ju fler vi är desto större är chansen att vi får behålla vår busshållplats!

Skapad: 2022-11-20 Statistik

Förslag - Läkemedelsbehörighet för Djurvårdare

OBS! Detta är en förkortad version av förslaget. Om du önskar läsa förslaget i sin helhet kontakta Katarina Kjeller (Lidköpings Djurklinik) eller Angelica Cederin (Motala Djurklinik) Även synpunkter/kommentarer och dylikt tas tacksamt emot.   2022-03-08                                       F Ö R S L A G     Läkemedelsbehörighet för djurvårdare Jordbruksverkets föreskrifter efter 31 dec 2023  för djurvårdares läkemedelshantering inom smådjurssjukvård, motsvarande nuvarande SJVFS 2020:21 kap 5 m

Skapad: 2022-03-09 Statistik

Stoppa hotellbyggnationen på Rosenholms allé

Malmös planavdelning har lämnat ett positivt förhandsbesked kring att bygga ett hotell med restaurang-, lounge-, bar- och eventverksamhet i fastigheten på Rosenholms allé 10. Verksamheten planeras förläggas både inomhus och i trädgården på en planerad terrass, orangeri och cigarrpaviljong.  En sådan verksamhet bryter mot områdets detalj- och bevarandeplan som hänvisar verksamheter till de mer trafikerade Erikslust- och Limhamnsvägen. Planändringen skulle förändra områdets stillsamma bostadsområd

Skapad: 2022-01-31 Statistik

Protest mot minskad dans utan kurser med krav på årskort på Liseberg inträde och föranmälan

Öppet brev till Lisebergs direktör Jag är en av alla dansare på Liseberg som saknar dans i alla former, under alla år innan du blev direktör har polketten betytt mest för alla göteborgare, i vår familj var vi tre generationer som dansat där på elvadans salsa bugg lindyhop tango och alla danser som förekommer och testats på Liseberg! Jag har sedan många år även en Facebook sida på polketten Liseberg. Vi är över 2000 personer i olika åldrar som är oerhört besviken på er inriktning med alkohol på g

Skapad: 2022-04-12 Statistik

Barn Omhändertagna l i Sverige,

Barnens framtid i Sverige .   Hej Gott folk ! Mitt namn är Pernilla Gunnarson och Paulina Kwiatkowska har denna namninsamling lista som ska skickas vidare Till Europa Domstolen/Europakonvestionen. Grupp 1.Barnen och föräldrarnas röst skall bli hörda Facebook.  2.Barnens kamp för sin rättvisa och bli hörd   Socialtjänsten svartmålar mig diskriminera och andra  föräldrar som Paulina Kwiatkowska och flera föräldrar i samhället. Vi  föräldrar är fullt kapabla att ta hand om våra barn Socialtjänsten

Skapad: 2022-01-27 Statistik

DUBBELT OB-TILLÄGG FÖR UNDERSKÖTERSKOR på natten!

Undersköterskor som arbetar natt på Södersjukhuset får idag enkelt ob-tillägg till skillnad från sjuksköterskorna som får dubbelt ob-tillägg. Vi undersköterskor som arbetar natt upplever att vi blir diskriminerade/kränkta av vår arbetsgivare (Södersjukhuset), och känner oss negativt särbehandlade. Detta skapar klyftor i arbetsgruppen. Vi anser att det är lika obekvämt att arbeta natt oavsett yrkeskategori, utbildningsnivån återspeglas i vår grundlön, inte i våra tillägg.   Skriv gärna på vår nam

Skapad: 2022-10-28 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt Östavall

Under slutet av 2022 genomförs nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. De sjutton (17) nya vindkraftverken som avses kommer att ha en höjd på 290 m. Detta kan jämföras med Snöbergsmasten som har en höjd på drygt 300 m. Om du är emot att kommunens folkvalda politiker ger sitt godkännande till detta, skriv under här. Listan kommer sedan att lämnas till berörda politiker. 

Skapad: 2022-11-03 Statistik

Stoppa vräkningen av en artrossjuk SKB-boende!

Är det SKB värdigt att jag som har mycket ont I mina leder (artrossjuk) kastas ut  efter 28 år som boende i Mjärden utan chans till ett nytt hem? Skriv under och stöd din plågade granne/medmänniska som är på väg att bli hemlös och kanske till och med uteliggare efter att SKB:s tjänstemän uppträtt bedrägligt och till och med begått mened i Hovrätten! 1:a augusti blir jag utslängd på gatan med kryckor och allt av SKB efter 28 års boende och betalda hyror pga läckande rör och mögel i vårt kvarter o

Skapad: 2022-05-28 Statistik

Elpriset i Södra Sverige

Elpriset i Södra Sverige har stadigt ökat och nu är det även tal om att stänga av elen i den södra regionen på grund av el brist.  Detta enbart i södra Sverige trots att man redan betalar högst elpris just här och har gjort i ett antal år.  Läs även gärna på mer om detta både i medier och på den Facebook sida som vi har skapat för att diskutera ämnet. Denna hittar ni nedan:   https://www.facebook.com/groups/627410141899573/?ref=share_group_link  Framför allt vill vi ha underskrifter för att åsta

Skapad: 2022-08-13 Statistik