Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

NEDSTÄNGNING AV SUNDERBY FRITIDSGÅRD

Det har kommit ett förslag om nedstängning av Sunderby fritidsgård! Fritidsgården ligger i Sunderbyn i Luleå Kommun. Den ska då kanske läggas ner och slå ihop med Gammelstads fritidsgård! Vi vill att ni som ser detta skriver under med att hjälpa till så att det inte stängs ner här. Vi måste nu höras och det gör vi med hjälp av en namninsamling!

Skapad: 2020-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 550 549

Stoppa nedläggningen av Mulltorp skolan!

Vänersborgs kommun har som förslag att lägga ner Mulltorp skolan. En anrik småskola som har funnits sedan 1930-talet. Vi motsätter oss starkt detta förslag. Skolan har en lugn och trivsam miljö där alla känner alla, vilket skapar trygghet, gemenskap och arbetsglädje. Våra barn är trygga och har studiero och gör mycket goda resultat, men kommunen ser endast att de kan spara pengar på att lägga ner skolan. Skolans efterlängtade och påkostade renovering stod klar våren 2020 men nu vill kommunen stä

Skapad: 2020-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 719 713

Vi stödjer Ramin och personalen - RÄDDA YXTOBAK!

Skrivelse avseende att Yx Tobak inte beviljats tillstånd att sälja tobakTillMiljö- och konsumentnämndenBorås Stad501 80 BoråsMiljö- och konsumentnämnden, Borås Stad fattade vid sitt sammanträde 2020-09-29 beslut om att inte bevilja Yx Tobak tillstånd att tills vidare bedriva internethandel och detaljhandel med tobaksvaror.Motivet till beslutet har enligt de handlingar som legat till grund i ärendet varit att Yx Tobak inte har skött momsinbetalningar på ett oklanderligt sätt. Tydligen har Yx Toba

Skapad: 2020-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 292 289

Rädda familjedaghemmen!

Med anledning av en ny remiss som kommit in från utbildningsdepartementet (Remiss SOU 2020:34) med syftet att lägga ned familjedaghemmen som pedagogisk omsorg (läs remiss längre ned), så behöver vi nu samla in så många underskrifter emot detta förslag så snabbt som möjligt (innan den 26 okt).  Utdrag från Madeleine Lidmans debattartikel i Expressen 2020-06-21: Varför ska alla barn tvingas in i förskolan? För de barn som inte mår bra i förskolegrupper är pedagogisk omsorg med sina små barngruppe

Skapad: 2020-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3512 3482

Protestlista mot SKR's ovilja att möta Kommunals lönekrav

Hej! Nu tycker jag att det är dags att vi på något sätt visar att vi har fått nog av SKR, Sveriges kommuner och Regioner, och deras ovilja att höja våra löner till det som vi är värda. Vårens löneförhandlingar sköts upp pga Covid-19, något som är för mig oförståeligt varför då man kan förhandla via videolänk om man vill. Men men, nu är förhandlingarna i alla fall i full gång och Kommunal kräver att alla ska få en lönhöjning på minst 3-3,5% beroende på om man är utbildad eller ej. Detta för att s

Skapad: 2020-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 83 82

Stoppa förföljelsen av HBTQ-personer i Egypten!

Sveriges utrikespolitik måste sluta vända ansiktet ifrån HBTQ-förföljelsen i Egypten. Den systematiska förföljelsen och tortyren av HBTQ-personer i Egypten har trappas upp till våld av obeskrivlig karaktär. 1 oktober publicerade Human Rights Watch en rapport som visade lång tortyr av människor. En person berättar att han var bakbunden i ett mörkt rum i dagar medan han fick urinera på sig själv. En annan berättar om att han var bakbunden medan han om och om igen dränktes i vatten. En annan låste

Skapad: 2020-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 26 26

Familjen Mabsout måste stanna!

Familjen Mabsout på 2 Vuxna och 6 barn har fått beslut om att lämna Sverige Den 23/10/2020!! och återvända till Libanon där allt de ägde förstördes i kriget. 15 år! Har det väntat på beslut i Sverige och Migrationsvärket har flyttat runt dem runt olika städer under deras tid här, från Malmö i sönder till Mellerud i norr. Alla kan prata Svenska och 2 av deras döttar på 17 resp 16 år har jobb och praktik under sina pågående studier. Deras andra barn på 3-8-12-13 går på skolor och har mycket vänner

Skapad: 2020-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7824 7712

Införa distans igen

Västerhöjdsgymnasiet har beslutat att alla årskurser ska tillbaka till skolan igen v.45 Skriv under denna namninsamlingen om du vill att distansundervisningen ska vara kvar som den är just nu, alltså att årskurs 2 och 3 är i skolan varann vecka. Detta just för att försöka minska smittspridningen så pass mycket som vi kan. Alla har ett ansvar att ta!

Skapad: 2020-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 27

Omförhandla Fritt sök

Samverkansavtalet Fritt sök leder idag till skyhöga intagningspoäng på de breda högskole­förberedande programmen på Katte, Spyken och Polhem. De höga intagningspoängen är en effekt av samverkansavtalet Fritt sök som Lund och 36 andra kommuner i Skåne och Blekinge frivilligt deltar i. Avtalet ger alla ungdomar i Skåne och delar av Blekinge möjlighet att söka till Lunds skolor på lika villkor. Då Lund är enormt populär som skolstad trissar avtalet upp intagningspoängen. Idag kommer en elev med g

Skapad: 2020-10-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 292 291

Namninsamling för sanering mot vägglöss på Fridhems Folkhögskola

För ca sju veckor sedan hitttade två deltagare på Fridhems Folkhögskola vägglöss på deras rum på internatet Östhem. Skolledningen förnekte att vägglössen fanns på skolan och det tog tid, flera veckor, innan antisimex kom för att sanera rummen. Deltagarna har bett ledningen att sanera de drabbade internaten sedan vägglössen först upptäcktes, men skolan valde att enbart sanera enstaka rum, då skolan inte vill stå för stora saneringar från Antisimex eftersom det är dyrt. Nu har vägglössen sprid

Skapad: 2020-10-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 116 115Facebook