Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Vi kommer att vägra att ange våra elever!

Vi kommer att vägra att ange våra elever! En namninsamling för personal verksam inom svenska skolan. I Tidöavtalet, den skriftliga överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, som offentliggjordes 14 oktober 2022, finns förslag som kan innebära, att vi inom skolan kan bli skyldiga att informera Polis och Migrationsverk om vi har en elev som vistas i landet utan tillstånd. Syftet, enligt avtalet, är att genom informationsplikten, så ska möjligheterna att leva i landet utan t

126 Skapad: 2022-12-25 Statistik

Vi kräver högre staket runt Sockerbrukets grundsärskola

Hej Ängelholm!  Sockerbrukets grundsärskola ligger endast ett par meter  från ån och har endast 90 cm högt staket. Många barn med bland annat autism är rymningsbenägna och förstår inte farorna de utsätter sig för. Barn som våra där varje år och drunkning är den vanligaste dödsorsaken!Sist dog 5 åriga John Walter när han rymde från HVB hemmet där han var placerad, hans föräldrar precis som jag gjort en längre tid vädjade på alla tänkbara vis om att de skulle se över säkerheten.Jag vill inte att e

234 Skapad: 2022-12-22 Statistik

Stoppa beslutet att stänga Sagolandet

Stoppa beslutet att stänga ner Sagolandets förskola. En av Kommunpolitikernas huvuduppgifter är att värna om invånarnas och framför allt barnens bästa. Förslaget att stänga ner förskolan Sagolandet strider direkt mot det, vilket även stöds av oändligt många vetenskapliga artiklar och litteratur så som anknytningsteorin som förklarar hur vi skapar trygga relationsmönster som följer med och påverkar hur vi samspelar med andra senare i livet. Det strider även mot barnkonventionen, där man i beslut

435 Skapad: 2022-12-21 Statistik

Krabbes sjukdom ska ingå i PKU-testet!

Jag skapar denna namninsamling för att hedra Younes! Och alla andra som förlorat sitt liv och vars familjer förlorat sina barn i den fortskridande hjärnsjukdom, globoidcellsleukodystrofi (GLD) även kallad KRABBESSJUKDOM.Vid födsel på alla barn görs ett såkallat PKU-test inom 48 timmar för att leta efter ett antal sällsynta sjukdomar.  Jag tycker att Krabbes sjukdom ska ingå i detta så att man kan förhindra att fler barn dör. Tycker du som jag? SKRIV UNDER! Det måste ske en förändring.

1877 Skapad: 2022-12-21 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt i Byberget

37 vindkraftverk planeras att byggas på Koberget samt Spångberget, som ligger i direkt anslutning till Byberget och naturreservatet Helvetesbrännan.Förutom dessa 37 vindkraftverk planerar Ånge kommun att genomföra fler vindkraftsparker i kommunen, se kartan.Om du är emot denna kraftiga exploatering av vår natur i Ånge kommun, skriv under listan.

86 Skapad: 2022-12-20 Statistik

Furuviksparkens VD Sandra Wilke AVGÅ

4 chimpanser skjutna till döds i Furuvik efter de har rymt

243 Skapad: 2022-12-20 Statistik

Överstatliga forumsavgifter (WEF) ska betalas med privata medel

Under flera år har konsekvent svenska regeringsmedlemmar bjudits till flera dagars seminarium in av den europesika lobbygrubben WEF (World Economic Forum). Central karaktär av föreläsningarna är politiska strategier, visioner och ideer inom det som WEFs ordförande kallar för 'den fjärde industriella revolutionen'.  Denna tankesmedja bär en hög influensgrad på våra lättsmickrade beslutfattare men har ingen förankring i de garantier och löften som respektive svenskt parti gick till val med. Att up

7 Skapad: 2022-12-20 Statistik

vägbulor/permanenta farthinder efter Lexevägen

Måndagen den 19 december kl 13.00 så blev våran vackra katt Alba påkörd till döds på Lexevägen, hon var världens snällaste katt, hon höll koll på barnen när de lekte i trädgården, sov med dem, följde alltid med på promenad och när barnen gick påskkärring. Hon blev bara 1,5 år och hon hade mer trafikvett än de flesta barn, trots att hon "bara" var en katt. Någon körde på henne, vår älskade familjemedlem, och smet från platsen. På Lexevägen är hastighetsgränsen 30km/timme, om föraren hade hållit h

56 Skapad: 2022-12-20 Statistik

SL! Ta Tillbaka 754!

Under 11 december kom beskedet om att nya busslinjer kommer att finnas i Södertälje.  Från SLs hemsida:  Linje 754 och 754X Linje 754 går inte längre sträckan Södertälje centrum – Geneta och linje 754X läggs ned. Du kan i stället åka med linje 756 och 777. Linje 747 Linje 747 är en ny linje som går sträckan Geneta (Scaniarinken) – Ronna –Karlhovsbacken – Centrifugen – Liljeholmen. Linje 777 Linje 777 är en ny linje som ersätter linje 754 och går sträckan Geneta (Klockarvägen) – Ronna – Karlhovsb

73 Skapad: 2022-12-19 Statistik

Låt dansen vara kvar i Rosa huset

Det finns ett Rosa hus i Umeå med två lokaler ämnade för dans som skapar förutsättningar för att många ska få ta del av dansen och dess betydelse.  Dansen har flera gånger fått skuffats undan och kämpat med lokalbrist. Samtidigt som en stor efterfrågan finns från framförallt unga personer att få dansa. Rosa huset innebär mycket för många. Det har gjort att unga har växt genom dansen, hittat trygghet, självförtroende, hälsa, vänner och ett eget sätt att uttrycka sig. Inga andra lokaler kan mäta s

1259 Skapad: 2022-12-18 Statistik

Ta bort Cmores rättigheter för Champions League.

Ge rättigheterna för Champions league tillbaka till Viasat/Viaplay, mycket proffsigare samt mer kompetenta experter och kommentatorer. Skriv under här om du samtycker!

9 Skapad: 2022-12-18 Statistik

Lex Luna

Bildpublicering godkänd av anhöriga     --- Saxat från min Facebook och Instagram ---   Uppenbarligen fanns det hur många varningssignaler som helst och ändå lyckades inte vuxenvärlden skydda Luna från förövaren. Man kan ju inte bli annat än förbannad och frustrerad när vuxenvärlden sviker. Ja, både personligen och som medmänniska så reagerar jag starkt när såväl det allmänna som vi gemensamt inte lyckas skydda våra barn, ungdomar, äldre samt andra som befinner sig i direkt behov av samhället

21114 Skapad: 2022-12-17 Statistik

Arbetskor åt Vänersborgs Hemtjänst.

 Vi vill lämna en motion, en eftertänkt ide. Förslaget gäller: skobidrag 1500kr/per år per fastanställd personal i vänersborgskommun. Att arbeta i hemtjänsten är slitsamt för kroppen.  För att hålla en god ergonomi vilket arbetsgivaren uppmanar och utbildar oss att göra för att undvika sjukskrivningar krävs delvis bra skor. Att ha bra ergonomiska skor hjälper fötterna att må bra som i sin tur stödjer kroppshållnigen. Har vi en bra kroppshållning minskar vi felbelastningar bland annat.  Eva Bergs

18 Skapad: 2022-12-17 Statistik

Djurförbud för Furuviksparken

Den 14 dec 2022 sköts tre apor (schimpanser) till döds i Furuviksparken. En fjärde blev skottskadad. När aporna rymde valde Furuvik att ta dit jägare som sköt (avrättade) dem. Inga andra alternativ prövades innan - trots att alternativ fanns. När detta skrivs, över ett dygn efter rymningen, har den skottskadade apan ännu inte fått vård och ingen vet om den ens lever trots att den befinner sig inuti ap-huset! Uppdatering 17/12: alla 4 schinpanser (Linda, Torsten, Santino och Manda) är nu bekräfta

6891 Skapad: 2022-12-15 Statistik

Vi vill behålla våra tillagningskök på Trönningebjärsvägens , Håstens och Bumerangens förskola

Vi motsätter oss starkt att det fantastiska och engagerade tillagninsgköket på Trönningebjärsvägens förskola ska läggas ner, vi vill möte de beslutande i frågan och få en förklaring . 

339 Skapad: 2022-12-15 Statistik

Låt Linje 19 fortsätta vara grön!

När tunnelbanan byggs ut kommer Hagsätragrenen att bli en del av blå linje och få en annan sträckning från Sockenplan och norrut. Vi som har skrivit under detta upprop vill att Hagsätragrenen, linje 19, även i framtiden ska vara grön.Många boende längs sträckan identifierar sig med gröna linjen.Vi kräver att landstinget återkallar sitt beslut och att Hagsätragrenen.Den gröna linjen mot Hagsätra stod klar redan 1960 och namnbytet har tidigare rört om känslor i området: https://www.svd.se/a/039b3b

22 Skapad: 2022-12-14 Statistik

Behåll Ted Westerfors som kommentator på Viaplay!

Vi kräver att Ted Westerfors ska fortsätta kommentera NASCAR på Viaplay Sport Motor och Viaplay! Låt inte detta unika kunnande gå förlorat!

303 Skapad: 2022-12-13 Statistik

Låt lekplatsen stå kvar !

Lekplatsen på stubbemålavägenvägen är den enda lekplatsen på denna sida av E22an . Kommunen hade en plan att sälja marken till ett företag som sätter upp solceller. Tur i oturen fick kommunen aldrig tag på detta företag och allting blåstes av.  Kommunen har en vision om att det ska bli färre lekplatser. Men att dom som byggs ska bli säkrare och större. Eftersom E22an är osäker att korsa för barnen erbjuds det skolskjuts. Då kan jag inte begripa att dom nu vill ta bort den enda lekplatsen barnen

100 Skapad: 2022-12-13 Statistik

Ta tillbaka jappchokladkakan!

Vi vill ha tillbaka marabou chokladkakan med japp! det är fasansfullt att man tar bort en sån älskvärd chokladkaka!

5 Skapad: 2022-12-12 Statistik

Namninsamling mot ny mobilmast i “triangeln” i Ensjöns villaområde.

Länsstyrelsen beslutade att bevilja bygglov för mobilmast och skriver detta i beslutet: I övrigt konstaterar Länsstyrelsen att utbyggnad av infrastruktur för trådlös kommunikation är ett allmänt samhälleligt intresse. Det är ett kommunalt ansvar att göra avvägningen av placeringen av masten i förhållande till tätortens övriga utvecklingsbehov.  Vi vill nu se om detta allmänna samhälleliga intresset verkligen finns i Ensjöns villaområde. Mobiltäckningen för operatören 3 ser ut så här i området: E

85 Skapad: 2022-12-11 Statistik