Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Kameror för ökad trygghet i Boxholm

Boxholm skall vara en trygg plats för alla medborgare. Moderaterna i Boxholm tycker därför att det borde finnas en kameraövervakning vid tågstationen. Tågstationen är ett utsatt område där både våld, skadegörelse och försäljning av droger förekommer. Vi vill minska på den kriminalitet som sker där genom att kunna ge polisen verktyg för att kunna fånga de gärningsmännen. Vi vill även med en kameraövervakning hindra att ytterliggare hemskheter ska ske då tågstationen ligger placerad med företag oc

38 Skapad: 2021-10-10 Statistik

Vi vill ha cykelväg från Lekeryd till Svarttorp

Den 26/10-21 har Jönköpings kommun dialogmöte med befolkningen angående Lekeryd, Svarttorp och Järsnäs med omnejd via länk. Mötet gäller kommunens planeringsarbete för att år 2050 klara de beräknade 200 000 invånare som förväntas bo i kommunen då. De vill undersöka invånarnas efterfrågan vad gäller bostäder, service och infrastruktur. Vid mötet är det tänkt att överlämna denna namninsamling vilken faller in i den sistnämnda kategorin, infrastruktur. Vi som skriver under denna insamling vill ha e

64 Skapad: 2021-10-10 Statistik

Stoppa nedläggningen av 565/565X

Sen mitten av 2000-talet har buss 565 varit en populär busslinje för många invånare i Upplands Väsby. Ett snabbt och smidigt sätt att ta sig inom Upplands Väsby till tex skola och jobb men även till tex Karolinska samt Stockholm City. (i början av sin livstid kördes den av charterbussar vilket var rätt intressant då barnvagnar inte kunde använda sig av denna linje.) Systerlinjen 565X som kom några år efter 565 går mellan Cityterminalen och Johanneslund (Sörab) för att invånare söderut snabbt ska

609 Skapad: 2021-10-09 Statistik

Ge eleverna på Sigfridsborgsskolan i Älta sin planerade aktivitetsyta

Ge eleverna på Sigfridsborgsskolan i Älta sin planerade aktivitetsyta (hänvisar till artikel i Nacka Värmdö Posten 21 september 2021)   Upprop mot att Nacka kommun tagit bort en sjuspelarplan med konstgräs från sin redogörelse för kommande idrottsplatsinvestering på Sigfridsborgsskolan i Älta. Det är att svika och inte satsa på skolans drygt 700 elever. Elever som under flera år haft sin rastverksamhet på minst sagt begränsad yta genom trångboddhet och byggarbetsplats men även alla de barn och

451 Skapad: 2021-10-09 Statistik

En skola för alla- på riktigt!

Har du ett barn eller en anhörig som har någon typ av funktionsnedsättning? Upplever du att ditt barns anpassningar brister eller dröjer allt för länge för att barnet ska kunna lyckas i skolan? Stannar ditt barn ibland, eller ofta hemma från skolan för att skolan är för jobbig att hantera utifrån hens svårigheter? Tycker du att all personal i skolan har tillräckliga kunskaper om att möta barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Möts du av förutfattade meningar gällande ditt ba

17 Skapad: 2021-10-09 Statistik

Stoppa utvisningen av Sheila och Milan och deras föräldrar

  Barns bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn! Sheila 9 år och Milan 7 år hotas med utvisning tillsammans med sin mamma och pappa. Barnen är födda i Sverige och har aldrig besökt sina föräldrars hemland och talar inte heller föräldrarnas modersmål. De har en stabil tillvaro i Sverige, går i skolan och leker med sina skolkamrater. De har hela sin anknytning i Sverige och vill inte tvingas bygga upp ett nytt liv i ett land de aldrig besökt. Deras föräldrar, Jihan och Mehvan, har bo

5480 Skapad: 2021-10-08 Statistik

Vi behöver flera namn för kampen till förändring mot rättsövergrepp Hoppas flera som hjälper till förändringen i denna omännsliga lagstiftningen  

  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202136/  

7 Skapad: 2021-10-08 Statistik

Vi som vill betala med kontanter oxå

24 mars 2023 beräknas det inte längre vara lönsamt för handeln att ta betalt i kontanter, och 2025 kan hälften av affärerna ha slutat hantera sedlar och mynt över huvud taget. ”Utvecklingen mot ett samhälle där kontanter spelar en mycket marginell roll går i rasande takt”, varnade forskarna.   https://www.facebook.com/groups/438223646816602

5 Skapad: 2021-10-08 Statistik

STOPPA BASITS UTVISNING!

STOPPA BASITS UTVISNING! Som 13 åring lämnade Basit Syed sitt hemland Pakistan tillsammans med sin pappa och flydde till Sverige. 3 år senare kom även hans mamma och bror hit. Basit har nu bott i Sverige i mer än 6 år. Trots att hela hans familj har fått uppehållstillstånd, har han själv inte fått det. Basit har växt upp i Åre. Han gick grundskolan i Duved och har påbörjat en gymnasieutbildning inom teknik. Det första året gick han på Åre gymnasium och det andra på Wargentin i Östersund. Hans fa

2131 Skapad: 2021-10-08 Statistik

Nej till hyreshöjning på mer än 50% på Galléengatan 36

Nej till hyreshöjning på mer än 50% på Galléengatan 36 I samband med stambyte och underhåll har hyresvärden Eskilstuna kommunfastigheter AB (Kfast) passat på att göra en standardhöjande renovering. Denna höjning av standarden anser hyresvärden vara av sådan omfattning att den motiverar en hyreshöjning på mer än 50%. Skriv på denna namninsamling om du bor i fastigheten på Galléengatan 36 i Eskilstuna och tycker att en hyreshöjning på mer än 50% är oskälig! Du som tvingats flytta på grund av hyres

6 Skapad: 2021-10-08 Statistik