Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska

LÅT LEONARDO FÅ STANNA KVAR I SVERIGE

Leonardo är 8 år gammal med en autism- och ADHD diagnos. Leonardo kom tillsammans med sin mamma som är ensamstående för 1.5 år sedan. Han har sedan dess gått på den skola där jag arbetar och har gjort enorma framsteg med hjälp av mig, klassen och hans lärare. Migrationsverket har nu efter en överklagan beslutat att Leonardo och hans mamma ska utvisas till Peru. Vi som arbetat och fått lära känna Leonardo och hans mamma är så besvikna på Sverige och detta beslut då vi alla är enade om att Leo

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5204 5101

Rusta upp Sorgenfriskolans toaletter!

Slitna lokaler Sorgenfriskolans lokaler har i många år varit slitna. Antalet elever ökar stadigt och således ökar slitaget och lokalerna blir allt mer trångbodda. Både elever, föräldrar och personal har gång på gång uppmärksammat bristerna och har försökt få skolledningen att åtgärda de mest akuta problemen, tyvärr utan resultat. Nu önskar vi föräldrar att denna fråga tas på allvar och diskuteras på högre nivå, situationen måste förändras! Toaletter är en rättighet De brister som vi ser som mest

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 86 86

Låt dem få stanna i Sverige

Låt min bästavän och hennes familj få stanna i Sverige. Det har nyligen tagits ett beslut från migrationsverket om att min bästavän och hennes familj ska utvisas från landet den 19 september. Därför behöver jag så många underskrifter som möjligt och så fort som möjligt för att försöka så gott jag kan för att få dem och stanna. Min bästavän går andra året på gymnasiet och har flera planer inför framtiden. Jag vill hjälpa min bästavän för att få hennes planer uppfyllda. Ifall hon och hennes familj

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 60 59

Stoppa utvisningen av Randa Al Kordi!

Randa Al Kordi har bott i Sverige i 12 år, hon har varit sambo med sin Leif (Virdelo) i åtta. Randa är integrerad i det svenska samhället och vi är många som tycker hon är en fantastisk person. Randa är stum vilket ger stor utsatthet om hon tvingas tillbaka till Libanon! Det är fullständigt omänskligt att separera Randa och Leif efter så många år. Migrationsverket vägrar att lämna ut Randas pass vilket stoppar deras giftemål! VI VILL SE RANDA KVAR MED LEIF I RONNEBY!

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 133 130

Bygg en rondell i Deromekrysset

Vi vill att Trafikverket ska ompröva sitt beslut att sätta upp fartkameror istället för att bygga en cirkulationsplats vid korsningen i Derome. Riksväg 41/ länsväg 854.(Bjurumsvägen) Vi anser att det enda rätta är att bygga en cirkulationsplats för att få en säker trafiksituation för alla!

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 928 927

Torsö 2021. Hamn eller Husbilsparkering

Torsö hamnförening har ansökt om att få flytta befintlig husbilsparkering framför hundbadplatsen till södra piren i innerhamnen samt till hamnplan. Denna  används idag -än så länge- dagligen som byns offentliga samlingsyta  av rastande  turister, cyklister, närboende, och bybor. Där finns traditionellt uppläggningsplats för båtar, festplats, grillplats och en sagolik utsikt över hav och nejd samt ett nära fågelliv  på holmen . med en flyttning och utökande  av antalet ställplatser, samt en ombil

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22 22

Låt våra äldre stanna på Västerhäll

Då Västerhälls lokaler har nått slutet av sin tekniska livslängd riskerar nu alla hyresgäster att få flytta till andra äldreboenden i Jönköpings kommun i väntan på att det nya äldreboendet på Herrgårdsgärdet ska stå klart. Personalen, boenden och anhöriga har fått höra att det nya äldreboendet förhoppningsvis kommer stå färdigt i början av 2024. Vi i personalen har fått göra våra röster hörda till tekniska och till Ilan de Basso, men för oss verkar det som att det redan är bestämt att vi får int

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 341 333

Uppror mot e-hälsomyndighetens val att ta bort insynen av barnens mediciner och vårdbesök

När barnen blir 13 år så kan inte längre föräldrar beställa medicin åt sina barn, inte heller logga in på 1177 för att utföra vårdärenden. Föräldrar har inte heller tillgång till någon medicinlista från apoteket vilket försvårar mångas vardag.  Många föräldrar behöver ha tillgång för att kunna förnya recept, beställa mediciner, boka om besök hos en vårdinrättning eller enkelt bara kunna skicka ett meddelande till en specifik vårdgivare.  Vi är många som har barn med diagnoser eller med allvarlig

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 156 156

Poliserna i Malmö

Vill att vi stöttar poliserna i Malmö som faktiskt gjorde sitt jobb inte på grund av hudfärg. Jag anser att man gör som polisen säger och inte käftar emot och ifråga sätta dom. För det medför att det låter väldigt misstänksamt att man försöker dölja något. Poliserna i hela landet har det inte lätt idag. Dom har för få resurser och befogenheter. Folk kastar elakheter när dom gör sitt jobb. Dom blir ständigt påhoppade och man sparkar och kastar stenar mot dom och deras bilar. Låt oss stödja dom oc

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 8

VI VILL BEHÅLLA GYMNASIEKORTEN I KGA

Alliansen har lagt fram ett förslag på att ta bort gymnasiekorten för alla som bor inom 6km eller mindre från möckeln. Det troliga är att dom även mäter dessa 6km fågelvägen och då blir det mer än 6km att gå eller cykla. Ett av argumenten dom använder sig av är att det enligt eleverna inte ska spela så stor roll om dom får gratis busskort. Jag menar på att studenterna knappt ens fått någon ordentlig information om detta och att dom inte ens har fått frågan ställd på ett ordentligt sätt. Om vi ka

Skapad: 2020-09-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 38 38Facebook