Gör korsningen Vätövägen/Baldersgatan trafiksäker!

Nu är det dags att vi ser till att den farliga korsningen som orsakat många onödiga olyckor byggs om till dagens trafiksäkerhet. Skriv under så blir det säkrare att köra, gå eller cykla över en av Norrtälje kommuns mest farliga korsningar. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Leo Lorion kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Leo Lorion tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...