Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

NEJ till vindkraft i Perstorp!

Perstorps invånare hotas av gigantiska vindkraftverk Mellan 15-25 vindkraftverk med en höjd på över 200 meter vill Perstorp Specialty Chemicals i samarbete med VindR uppföra sydväst, söder, nordost och öster om Perstorp tätort. Skyddsavstånd till boende är så låga att det kommer att påverka människors hälsa och tvinga människor ifrån sina hem. Man bygger en vindkraftpark runt vår by, som kommer att förstöra allt det vi som valt att leva här värderar så högt: vår natur, vårt djurliv, vår tystnad.

604 Skapad: 2021-07-15 Statistik

Låt blinda kattungen Kelly få leva

Blinda katter ska dö - enligt länsstyrelsen som tagit lilla Kelly Lilla Kelly är strax tre månader gammal. Hon är en otroligt framåt och glad individ som rusar fram till nya människor, kommer när man kallar hennes namn, älskar att leka med sin kaninleksak & boll, och gärna kryper upp i famnen på en för att gosa och klappar då fint med sina tassar i ansiktet. Denna lilla tös finner sig tillrätta i miljöer anpassade för hennes behov. Hon hoppar, springer och leker som vilken kattunge som helst

11036 Skapad: 2021-07-14 Statistik

Vi vill ha badsjön i Tinnerbäcksbadet kvar!

Linköpings kommun planerar att besluta om Tinnerbäcksbadets framtid under hösten 2021. Bevara den unika och av Linköingsborna älskade badsjön! Vi kräver en folkomröstning där Linköpingsborna får säga vad de vill ska hända med "Tinnis" Bevara "Tinnis"   

484 Skapad: 2021-07-14 Statistik

Plaskdamm I Fisksätra

Vi önskar att Nacka kommun anlägger en plaskdamm I Fisksätra då det skulle ge området ett lyft och även locka nya familjer till vårt fina Fisksätra. En plaskdamm är perfekt för barn i alla åldrar!  

17 Skapad: 2021-07-14 Statistik

Återinför Nollvision för drunkningsolyckor!

Det är inte många som undgått rapporteringen av drunkningsolyckorna som inträffar varje sommar. I fjol var det 26st som omkom i drunkningsolyckor. Bara i juni månad i år har 23 personer rapporterats drunknade. Tre av dessa var små barn under tio år. Denna alarmerande trend måste stoppas! De flesta i Sverige simmar oftast på sommaren. Många söker sig till olika stränder och badplatser, för svalkande bad och lek. Under de andra årstiderna badar man däremot inte lika mycket och för att bli en dukti

94 Skapad: 2021-07-13 Statistik

Gravida Kubar tvingas lämna barn och make bakom sig

När jag kom till sverige som 9 åring såg jag en möjlighet till att leva ett liv, ett nytt och fredligt liv, att få möjlighet att stadga mig med möjlighet till rättigheter där mina skyldigheter var tydliga till. Åren gick och jag hann att lära mig svenska, utbilda mig, hitta mig ett arbete och är nu sen många år tillbaka en del av arbetsklassen i mitt land Sverige, idag är jag medborgare som majoriteten i Sverige. Efter åren hittade jag min kärlek där vi vart tillsammans i många år. Vi bestämde o

473 Skapad: 2021-07-13 Statistik

Inför det rättsliga tjänstemannaansvar.nu

På fb sidan tjänstemannaansvar.nu samlar vi in underskrifter och underlag för att det rättsliga tjänstemannaansvar bör införas. Underlaget ska via Ida Drougge lämnas till riksdagens ansvarig som utreder om det rättsliga tjänstemannaansvar bör införas. BARN GLÖMS OCH DÖR pg.SOCIALTJÄNSTEN inte fungerande verksamhet. Nu skall det UTREDAS om de RÄTTSLIGA TJÄNSTEMANNAANSVAR verkligen behövs!! SLASKPÄRMEN 200 000 orosanmälnigar om barn på ett år som GLÖMDES och TRILLADE MELLAN STOLARNA på socialtjäns

214 Skapad: 2021-07-13 Statistik

Rädda Odensalas Bygdegård innan det är för sent!

Sedan 2015 när kommunen tog över den gamla bygdegården så har man låtit den förfalla och förfalla ännu mer . Att nästan varje dag se den byggnaden förfalla allt mer är ett hån om alla släktingar vars förfäder har vart med att uppföra bygdegården. Allt från mantimmar till material som Odensala borna har skänkt för att bygga bygdegården . Om kommunen haft en plan för bygdegården borde det inte ta 6 år innan man informerar om det . Så jag ber om ert namn i denna insamling som jag kommer skicka till

166 Skapad: 2021-07-13 Statistik

Trafiksäkerhet i Nedersta, Västerhaninge

Genom den stora genomströmningen i Nedersta, Västerhaninge, där hastigheten idag är så pass hög att det medför trafikfara för boende, gångtrafikanter och övriga trafikanter. Kräver vi nu en hastighetssänkande åtgärd! Då hastighetsbegränsningen på 30 km/h inte hålls, trots flera avsmalningar behövs en snar åtgärd innan en olycka sker. Då det idag körs mellan 31-70 km/h i ett område fullt av barnfamiljer och som fortsätter att växa med flertalet nybyggnationer är kopplad till direkt fara för alla

173 Skapad: 2021-07-13 Statistik

NEJ till vindkraft i närområdet Läckeby-Rockneby-Bäckebo

Skogsområdet nord och nordväst om Läckeby och Rockneby, mellan Nickebo och Böle, sydost om Balebo/Bäckebo pekas i Kalmar kommuns vindkraftsplan ut som "möjligt" för en utbyggnad. Våren 2021 bjöd en vindkraftsentreprenör, Stena Renewable, in närboende i området till ett digitalt möte. Här informerades åhörarna om deras planer att ansöka om tillstånd för att bygga upp till 90 vindkraftverk med totalhöjden 270 meter i aktuellt skogsområde. Området ifråga har en riklig förekomst av sumpskogsobjekt,

1089 Skapad: 2021-07-13 Statistik