Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Nej till sammanslagning av Barn och Multisjuka äldre inom Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Öppet brev till sjukhusledningen vid Karolinska universitetssjukhuset i protest mot förslaget om planerad organisationsförändring inom funktion hälsoprofessioner.  Förslaget innebär att man planerar att slå ihop sektionen Barn 2 (B2) inom ME Arbetsterapi och fysioterapi i Huddinge med sektionen för multisjuka äldre, som nu tillhör ME Åldrande. Anledningen till sammanslagningen av dessa sektioner beskrivs vara att minska antalet medicinska enheter och sektioner och därmed dra ner på två chefs-tj

Skapad: 2020-11-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 419 411

Rädda Värmdös kommunala hemtjänst

Dom som är intresserade av att vara med på en namninsamling till att rädda vår kommuns hemtjänst kan skriva under. Vi ska tänka på att våra gamla inte ska behöva vara med om att ta bort något som fungerar vi har haft hemtjänst i kommune i många år att den ska få finnas kvar.

Skapad: 2020-11-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 111 110

Grannar mot sexköp och trafficking

Den 12 oktober 2020 uppmärksammades polisens insatser mot de bordellverksamheter som visas ha pågått i Skrapan och på andra platser i centrala Stockholm. Sedan nyheten kom ut har vi, en grupp studenter gått samman och vi är skarpt bestämda om att inte låta nyheten passera utan vidare uppmärksamhet. Vi anser att vår tystnad som grannar och hyresägarnas bristande ställningstagande mot detta möjliggör sexköpen och exploatering av kvinnors kroppar, det handlar om grov organiserad brottslighet som på

Skapad: 2020-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 426 422

Bygg inte bostäder på Tallbackaskolans tomt!

Ca. 250-300 bostäder planeras att byggas på den befintliga Tallbacka skolans tomt. Det är ungefär lika mycket som tre bostadshus på Krysshammarsvägen. Solna Stads styrande har lovat bort en större del av tomten till byggbolag för bostäder, till bekostnad av barnens skolgård. Låt Tallbackaskolans tomt vara en skoltomt, bygg inte bostäder. Förtäta inte ihjäl Solna!!

Skapad: 2020-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 331 330

Rädda hyresradhusen!

I centrala Vårberg ligger tolv gröna radhus. Det är hyresrätter, en viktig bostadsform för människor som inte kan ta stora banklån. Hyresradhusen bidrar till en blandad bebyggelse i Vårberg. Den nuvarande hyresvärden, Vårlöv KB, har ansökt hos kommunen att riva radhusen och ersätta dem med flerbostadshus. Detta innebär att den planerade ombyggnationen: ...avvecklar en unik boendeform; ...pressar fram hyreshöjning: ...motverkar blandad bebyggelse; ...försvårar radhusboende för människor utan höga

Skapad: 2020-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 121 118

Nej till bemanningshandboken i Tingsryds kommun

Vi som skriver under här vill INTE ha hälsoschema enligt den bemanningshandbok som ska börja gälla den 1/2-21  i Tingsryds kommun!! Våra scheman, vårt liv. Låt oss sköta de själva på bästa sätt för både oss och för omsorgstagarna!! Vi har kompetensen att göra ett hälsosamt schema själva.  Ska vi orka måste vi medarbetare vara delaktiga i stora frågor.

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 116 116

Se över den nya reformen kring Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning.

Föräldrar som tidigare haft vårdbidrag och merkostnadsersättning  för barn med funktionsnedsättning och som nu pga en ny reform varit tvungna att söka om det som nu (sedan 1 jan 2019) heter omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått märka av nackdelen med denna reformen. Sedan den nya reformen kring Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning för barn med funktionsnedsättning trädde i kraft är det ca 40-50 % som fått sitt bidrag sänkt eller fått helt avslag från Försäkringskassan.  Detta

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 462 460

Skriv under här för att tvillingarna Dima och Rima inte ska utvisas!!

Vi vill inte att vi ska utvisas därför att vi inte känner någon i hemlandet, vi har inte vart i hemlandet vet knappt hur det ser ut där. Vi kommer att få byta skola och klasskamrater, vi har alla våra vänner här i Sverige. Vi kan varken skriva eller läsa på arabiska. Vi kommer inte heller få en bra framtid där i hemlandet, vi kommer att få gå om flera årskurser för att vi inte kan språket så bra. OBS! i alla arabiska länder så har de inte att först så ska man lära sig språket och sen börja skola

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1195 1179

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2461 2429

Rädda Gläntan!

OBS! Om du vill delta på mötet 12/11 måste du föranmäla dig! Anmäl dig till Anna Ryf på: telefonnummer: 0224-747326 eller via mejl: anna.ryf@sala.se   Sala kommun har planer på ett villaområde i det område vi kallar Gläntan & skogen vid skolan.  Skogen är till glädje och nytta för många, människor och djur. Skolan och förskolan använder skogen som ett uteklassrum, såväl människor som hundar tar skogspromenader, barnen har ett garanterat bilfritt område att leka i, motionärer av alla de slag

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 94 94Facebook