Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Protest mot tvång förslag för lagföring av barnvaccinationsprogrammet

Hej kära folkAnser att föräldrar ska ta beslut själva om de vill vaccinera sina barn, så som lagen är idag. Anser inte politiker ska styra våra liv och bestämma vad som är bäst för våra barn, vi själva är förnuftiga människor och vet vad som är bäst för våra barn, vi är trots allt deras föräldrar och älskar våra barn mer än vad en politiker gör. Anser att vi ska skriva under denna namnunderskrift i form av protest mot tvång förslag för lagföring av barnvaccinationsprogrammet. Kom ihåg kära folk,

Skapad: 2020-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 401 392

Synpunkter fysiktenta

Hej!  Vi är två basårsstudenter som anser att det fanns brister i utformningen av den fysiktenta som genomfördes på distans 30/10. Vi har därför valt att sammanställa ett brev till rektorn.  Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt med utrymme för att visa sin kunskap gentemot tidigare tentor. Detta på grund av poängförhållandet mellan uppgifter som endast kräver svar, och uppgifter av redovisande karaktär.  Med anledning av detta har vi skapat en namninsamling som ni hemskt gärna får skriva

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 47 47

Hemtentamen För BB- & BHV-programmen

Namninsamling för hemtentamen istället för campusbelagda tentamen. GLÖM INTE GÅ IN PÅ ERAN ANGIVNA MAIL OCH BEKRÄFTA ATT DET ÄR NI SOM SKRIVIT UNDER!! Eftersom flera uppvisat misstycke för att ha föreläsningar på distans men ändå ha tentamen på campus har vi startat denna namninsamling. Syftet är att framföra missnöjet med att ha campus-tentamen eftersom detta skapar oro hos många. Oron gäller både att smitta andra med covid-19 samt att bli smittad. Eftersom framtida studier kräver ett visst ant

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 52 52

Överklagan NKSE 20201111

Efter den skriftliga delen av NKSEtentamen 11 november är vi ett flertal sjuksköterskestudenter som vill framföra detta klagomål till NKSE styrelse. Sjuksköterskeprogrammet är en utbildning inom omvårdnad med slutmålet att när studenten är färdig med sin utbildning ska hen visa förmåga att integrera teoretiska ämnen, praktiska färdigheter, förmågan att observera och handla samt omdöme i kliniska omvårdnadssituationer men tentamen vi skrev berör till största delen det medicinska området. Vi har v

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 490 490

Överklagan att Tofta Förskolans äldsta barn som redan har plats på Tofta Förskola tvingas bli heldags utegrupp ( med Lergökens äldsta ) , för att ge plats till Lergökens barn

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT gällande att Tofta förskolans barn tvingas bli utegrupp för att ge plats för Lergökens barn ,ett beslut där Tofta förskolas och Lergökens förskolas äldsta barn slås samman för att vara en utegrupp dagligen utanför Tofta förskolas område. Tofta är ingen uteförskola till att börja med. Vidare kan man inte göra en sådan stor förändring som att praktiskt taget ändra hela deras förskoleform. Uteförskolor är något som föräldrar söker till om de önskar det. Här tvingas barn ut i

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 103 103

Låt oss få äta upp!

Nu har ni agerat gällande alkoholservering och därmed även öppettiderna för restauranger, barer och nattklubbar som driver verksamheter med serveringstillstånd! Jag tycker att det är bra att ni agerar och ändrar om restriktionerna för att minska smittspridningen, även om jag personligen inte tror att det är mellan 22-00 på en restaurang som spridningen är som värst.   I restaurangbranschen så lär man sig snabbt att vara lösningsorienterat, så hur gör vi nu för att se lösningen?   Problemet i de

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3053 3031

Vi som inte är nöjda över att Hössnas blivande högstadie elever ska flyttas från Stenbockskolan till Ätradalskolan

Enligt förslag från Skolchefen i Ulricehamns kommun så ska elever som skulle börjat på Stenbockskolan i Ulricehamn där i många fall deras äldre syskon går. Istället börja på Ätradalskolan i Timmele. Syftet är att samla in namnunderskrifter för att visa vårt missnöje för förslaget och ge till våra politiker innan det ska tas upp i kommunstyrelsen.

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 162 160

Rädda Malak och hennes familj

Malak och hennes familj har bott här i Sverige i 6 år utan att ha fått uppehållstillstånd. Jag har känt henne och hennes familj ända sen de kom hit och de gör allt för att passa in och hjälper verkligen till och är jättebra medmänniskor. Men nu har de fått ett brev på posten att de ska flytta inom 2 månader, men de vet inte vart. Malak och alla hennes syskon har gått i svensk skola, vissa är tillomed födda här och har växt upp här. De såg en framtid här i Sverige men nu, 6 år senare får de inte

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2093 2076

Den tid som vi har schemalagd ska räknas med i vår sysselsättningsgrad och vi ska även få lön för alla våra arbetade timmar!

All schemalagd arbetstid ska räknas med i sysselsättningsgraden och avlönas! Norrköpings kommun inplementerar bilaga J på samtliga enheter där sovande jour tillämpas. Diskriminering av yrkesgrupp! Denna namninsamling kommer lämnas till beslutsfattare i frågan.  Bilaga J är ett centralt avtal som enbart gynnar arbetsgivaren, med bestämmelser som gäller för jourtjänstgöring inom handikappomsorgen för arbetstagare i kommunal verksamhet, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, om det

Skapad: 2020-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 211 211

Ändra postutlämningsställe för postnummer 519 95!

I dagsläget hämtar Tostaredsborna med postnummer 519 95 sina paket i Horred i de fall som det inte går att välja postutlämningsställe själv för paket som skickas med Postnord. En bilresa på cirka 30 minuter enkel väg, när det finnas andra tänkbara ombud på betydligt närmare håll eller som är mer praktiska så som Sätila och Skene.  Det finns flera nackdelar med att vi får åka till Horred, bland annat är det tidskrävande och det är även dåligt ur en miljösynpunkt. Det är något som Tostareds byalag

Skapad: 2020-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 82 81Facebook