Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Casper the ghost till grönan 2020

skriv under så grönan kan fatta att vi vill se casper på stora scen

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 16 16

Namninsamling mot höjd parkeringsavgift för personal på USÖ

Vi startar nu en namninsamling mot höjd parkeringsavgift för personal på USÖ. Den nya avgiften blir 450 kr i månaden istället för 300' kr i månaden. Skriv under! Tack! Angela Wallin Caroline Johansson  

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29

Låt Frivilligcentralen Pärlan leva!

LÅT PÄRLAN LEVA! Politiker startade Pärlan 1998, nu är det risk för att vi får lägga ner…Stadsdelen måste spara pengar. Ett förslag är att minska frivilligcentralernas bidrag till hälften.Detta innebär att vi inför 2020 förmodligen måste halvera verksamheten och våra öppettider. Skriv under för frivilligcentralern Pärlans fortsatta existens i Örgryte-Härlanda!   Stöd oss, påverka!

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 8

Stoppa utförsäljningen av Vällingby centrum

Det politiska styret i staden har nu lagt fram ett konkret förslag gällande ägandet av Vällingby centrum. Nämligen att det ska säljas. Den nuvarande ägaren Svenska bostäder, ett kommunägt bolag, ska inte längre äga och driva centrumet. Istället ska det läggas ut till försäljning. Detta oroar oss mycket. Varför då?En stor del i Vällingbys identitet är att det är ABC-staden. När man på 1950-talet planerade och byggde Vällingby var just centrumet en central del. Här skulle man bo, arbeta och handla

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 77 76

Kvalitet istället för administratörer i Danderyd.

Sedan 2014 har kommunledningskontoret i Danderyd ökat med 86%, och nu höjs skatten, samtidigt som det sparas i kärnverksamheten. Vi kräver att våra skattepengar 2020 går till en god service av hög kvalitet istället för kommunala administratörer. Sänk därför omedelbart kostnaderna för kommunledningskontoret i Danderyd till 2014 års nivå!

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18

Stoppa utförsäljningen av våra hem

Nässjö kommun vill sälja fastigheter från Linden AB för 40 miljoner kronor för byggnation av en simhall. Ändamålet är gott men det ska inte vara på bekostnad av oss hyresgäster. Hyresgästföreningen påverkar beslutet genom en namninsamling. Var med och visa ditt stöd. Fastigheter kan säljas i syfte med att ägaren vill fortsätta sitt uppdrag som bostadsförsörjare. Fastigheter ska inte säljas till förmån för en simhall. Det gäller våra hem idag och dina barns hem imorgon.  

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11

Säg nej till det blågröna styrets privatiseringar

  Socialdemokraterna vill se ett Karlstad som erbjuder livskvalitet och trygghet genom hela livet och som Karlstadsbo ska man känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Integritet, självständighet, respekt, delaktighet är viktiga värdeord som skapar kvalitet inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsvariationer. För Socialdemokraterna är det självklart att verksamheten i första hand ska drivas i kommunal regi med hjälp av våra gemensamma skattemedel. De pengar som eventuellt

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29

Namninsamling för förslag till den reviderade kursplanen i slöjd

Efter att ha samlat lärare i Lund och diskuterat förslaget för revision av kursplanen i slöjd har vi sammanställt alla förslag i nedan länkat dokument. Vi ämnar skicka dessa förslag till skolverket och ber nu om din hjälp att ge det tygnd. Om du ställer dig bakom dessa förslag på förändringar i den reviderade kursplanen ber vi dig skriva på denna namninsamling. Förslagen tillsammans med listan på namn kommer skickas samlat till skolverket för att de skall tänka om och överväga det vi slöjdlärare

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 60 60

Återinför ambulansplaceringen på Sjuksköterskeutbildningen på RKH

Det har framkommit till Röda korsets högskolas studentkår att VFU placeringen på ambulansen under termin 5 är borttagen.  Vi har fått olika förklaringar till varför detta har skett men att ingen egentligen förklaring har getts oss studenter vid lärosätet! Vi är många studenter som är besvikna över detta beslut och vill ha tillbaka denna placering! Hjälp oss att påverka skolan i detta för att få tillbaka våran placering på ambulansen!

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 121 121

Moské och Flyktingboende till Blåsut/Öxnered

Moské och Flyktingboende till Blåsut/Öxnered Många människor befinner sig på flykt, och många har kommit hit till Sverige för att söka skydd. Nu är det vår uppgift att ta emot och inkludera dessa i vårt samhälle. För att göra detta föreslår vi följande: 1: Flyktingboende i området. Vi kan och bör hjälpa människor i nöd. 2: Moské. För en lyckad integration måste svenskar anpassa sig till invandrarnas kultur, inte bara tvärtom. Många som kommer är muslimer och vill praktisera sin tro i Sverige. Lä

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7

vi vill ha efterrätt på fredag inte torsdag!

vi är inte här på torsdag:( utgfytfytrjyguhge54swedrftgyhujh7y7gt6rf5ed4sw3e4drftgyhujhy7gt6fr5ed4sw3aqwedrftgyhutgfr5de4ws3aq2wsedrftghyu8j8hy7gt6rf5ed4w34ed5rf6tg7yhu8jiu8hy7tg6rf5e4w3s4edr5ft6gy7hu8jh8y7gt6fr5de4sd5rf6tg7yh8uj8yh7tg6rfe54sdr5ftg6hyujyhg7t6rf5ed4d5rft6gyh7ujikuhy7gt6rf5e4w3edr5ftg6yhujhygt6fr5de4sw3edrfgtbhnjmnhbgyvftcdrxsezazexdcfvgbhnjhubgyvftcdrxsezawsexdrcftvgbyhnjhbgyvftcdresdrfctgyhjuhygytfrdeswedrftgyhuygt6fr5de4sw3e4dr5ftgyh

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8
Facebook