Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Vi kräver bättre utebelysning på Äppelbackens förskola

Hej! Vi föräldrar har i minst åtta år påtalat den mycket bristande belysningen på den stora gården på Äppelbackens förskola i Vikingstad. Nu har vi fått nog och med den här namninsamlingen vill vi visa på att vi är många som nu kräver en förändring och i praktiken mycket mer belysning i utemiljlön.  Vi föräldrar anser att det dels är en arbetsmiljöfråga frö personalen, dels en fara för våra barn att vistas i denna miljö.  Att få mer belysning på gården anser vi är högst prioriterat och vi föräld

Skapad: 2019-12-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 17

Vi vill ha Solpunktens familjecentral kvar i Åby

Torsdag 12/12 var vi ett flertal besvikna och oroliga föräldrar som under vårt besök på solpunktens öppnaförskola möttes av en artikel i NT där Kikki Liljeblad uttalat sig om att vår familjecentral ska stängas.Under dagen försökte jag hitta beslutet, som just nu inte finns.Besparingar kommer ske men att vår fina familjecentral i Åby ska stängas är inget vi (hoppas att vi är MÅNGA fler) kan acceptera. Det vi kan göra för att visa hur viktig solpunktens familjecentral med Jenny och Miriam är för o

Skapad: 2019-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 223 222

Skydda de ideella tjej- och kvinnojourerna!

CASHA INTE IN PÅ KVINNORS UTSATTHET! Tänk dig att att en (manlig) entreprenör startar en kvinnojour och ett skyddat boende för kvinnor. Han får stora summor av kommunen för att skydda och hjälpa kvinnor. Han blir rik på att skydda och hjälpa kvinnor. Han kan anställa män som ska skydda och hjälpa kvinnor, män som skapar stor otrygghet för dessa utsatta kvinnor. Han kan driva sitt skyddade boende utan tillräcklig tillsyn och kunskap från kvinnojoursrörelsen. Detta kommer snart bli verklighet, om

Skapad: 2019-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5899 5807

Rädda Älvstrandens folkbibliotek från nedläggning

Älvstrandens folkbibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag. Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Älvstrandens folkbibliotek.  En nedläggning av Älvstrandens folkbibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Älvstranden bibliot

Skapad: 2019-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 357 357

Rädda Igelboda Stationshus

Igelboda stationshus vill SL riva. Nu har Landstinget låtit huset förfalla, Kommunen skulle besluta om ett vite men beslutet har skjutits på framtiden? Vi vill rädda huset som är en del i Saltsjöbanans själ.Huset kan användas till mötesplats för oss som bor här i Saltsjöbaden. För ett antal år sedan beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att neka SL rivningslov för Igelboda station. Beslutet överklagades till både Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen men beslutet höll sig med hä

Skapad: 2019-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 239 236

Vill du ha förändring?

Genom att skriva under med ditt namn vill du se en förädring på sjuksköterskeutbildningen i luleå. Genom att skriva under med ditt namn godkänner du även att texten du har fått används som underlag för att genomföra ovanstående punkt

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 34 34

BEVARA SÖDRA SKÄRGÅRDENS BIBLIOTEK

Biblioteket Styrsö/Donsö är nedläggningshotat pga besparingar. Vi som skriver under vill har kvar biblioteket och tycker det är oacceptabelt att Södra skärgården ska vara utan bibliotek.

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 980 959

Låt Elisabeth Ohlsons ”Paradiset” hänga kvar i kyrkorummet.

"Det handlar inte, skriver man, att det finns två homosexuella par på tavlan utan om att där finns en orm, symbolen för ondskan, och att den ormen går över i en transperson vilket, menar man, skulle kunna läsas som att transpersonen är ond eller djävulen." https://www.skd.se/2019/12/11/kyrkan-backar-flyttar-paradiset/ Dessa ord gör att min vän Maria Hansson som är transkvinnan som står i mitten mår dåligt och känner sig utpekad som ond och Djävulen.  Låt Elisabeth Ohlsons ”Paradiset” hänga kvar

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 54

Stoppa Geabs brandskattning av folket på Gotland!

Regeringen har bestämt att begränsa vinstuttag på elnätsavgift. Geab på Gotland har samanlagda vinstmarginaler på över 30% efter alla finansiella poster, år efter år. I många år har man höjt avgifterna på elnätet med förklaringen att de har ökade omkostnader, och de flesta år ökar den rena vinsten trots detta och nu höjer de igen trots regeringens utalade vilja! Vattenfall äger 75% av Geab och Region Gotland äger resterande 25%. Vi vill med denna protestlista peka på det orimliga i att Gotland s

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 299 296

Rädda Kärra bibliotek (2020)!

Kärra bibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag. Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Kärra bibliotek.  En nedläggning av Kärra bibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Kärra är ett levande samhälle med många barn & u

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 733 720

Rädda Hjällbo bibliotek från nedläggning!

Hjällbo bibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag. Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Hjällbo bibliotek.  En nedläggning av Hjällbo bibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Hjällbo är ett av stadens mest socioekonomiskt

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2335 2298Facebook