Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

RIV UPP NYA SOPHANTERINSAVTALET, NU!!!

Vi boende i Staffanstorps kommun är MYCKET missnöjda och arga över det nya sophanterinsavtalet som kommit till på, enligt oss, felaktiga vägar, dels genom ren okunnighet och klåfingrighet från en helt obehörig uppgiften kommunpolitiker, dels genom en total likgiltighet inför dess konsekvenser avtalet ifråga skapat och därmed oförskyllt drabbat kommunens invånare stort, inte minst genom plötsligt höjda avgifter och räkningar, som i flera fall handlar om flera tusen kronor extra, per hushåll! Uppr

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 85 83

Skriv under för att stoppa brott mot Skollagen!

Sveriges huvudmän kan inte längre tillåtas att ignorera Skollagen. Nio av tio kommuner väljer att skära ned inom utbildning. Det kallas för ”effektivisering”. Verkligheten är att merparten av berörda verksamheter årligen får reducerade anslag, utebliven justering för att täcka inflation, hyreshöjningar och ökade kostnader för inköp av material. Däremot ökar kraven på lärare, pedagoger och skolpersonal att prestera mera. Kommuner får statsbidrag för minskade barngrupper, ökad likvärdighet och låg

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 407 403

Kvinnobehandling Olivia,Kvinnoboende Freja i västerås

Hjälp oss att rädda Olivia och Freja i Västerås. Som läget ser ut nu för missbrukande, hemlösa kvinnor i Västerås finns snart ingenstans där enbart kvinnor kan få behandling/boende. Och varför reagerar jag på det? Jo, därför enligt min erfarenhet kommer inte kvinnor i en behandlingsgrupp mixad med män till tals och kvinnor har en helt annan problematik än män. Kvinnor är oftast mer skuldbelagda, utsatta för psykisk och fysiskt våld, prostitution är ett annat stort problem. Så nu ni kvinnor och m

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 136 135

Namninsamling för hundrastgård i valdemarsvik!

Hej! jag är nu på min sista termin på min utbildning inom djurvård och det är alltså dags för gymnasiearbetet. Just nu planerar jag och Ulrika från hästbutiken att bygga hundrastgård bakom hennes butik. Detta kommer vara en del av mitt arbete. Kommunen äger en del av hennes mark och vi skulle behöva ett godkännande av dem. Ni som är intresserade av en hundrastgård i valdemarsvik för att hundar ska kunna få vara lösa där man har uppsikt får gärna skriva under. Det är trots allt just nu 1263 st hu

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7

Stäng inte ner vår förskola!

Den 21/1 möttes vårdnadshavarna till barnen på kyrkviken i Sickla av ett tråkigt besked, förskolan stängs för gott den 3/7. Detta på grund av att Nacka kommun glömt att ansöka om förlängt bygglov för byggnaderna kyrkviken ligger i. Nu står därför 50 barn utan förskoleplats till hösten och vi hänvisas till kommunens kösystem. Vi har inte valt att byta förskola men här hamnar vi sist i den kö som vi redan en gång stått i. Dessutom får vi inte syskonförtur. Vissa har köat upp emot 18 månader och fi

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29

Bevara mentorerna på Åvestadalsskolan

Mentorerna på Åvestadalsskolan utgör en trygghet för eleverna och underlättar för övrig personal. Deras arbete är viktigt och gör att många elever orkar med skoldagen. Behovet av mentorerna på skolan är fortfarande stort, trots att det statliga stödet nu är slut, därför tycker vi att tjänsterna ska bli en del av den ordinarie personalstyrkan.

Skapad: 2020-01-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 78 78

Stoppa storskolan i Katrineholm!

Det politiska styret i Katrineholm, Socialdemokraterna och Moderaterna, stänger ner högstadium efter högstadium och har snart nått sin slutdestination: Storskolan.En skola som ska rymma kommunens alla högstadieelever på en och samma plats, även de elever som bor utanför tätorten Katrineholm. Detta är problematiskt ur flera aspekter, och även om det eventuellt skapar bättre förutsättningar att rekrytera personal, så kommer det slå hårt mot eleverna.  Om det bara finns en högstadieskola, vart ska

Skapad: 2020-01-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 210 208

LÅT JOSEF STANNA, LÅT HONOM INTE UTVISAS TILL DÖDEN!!

Min pojkvän Josef har nu fått nytt brev hem från Migrationsverket om att han måste utvisas. Josef har bott här i Sverige i 8 år, har gått i skolan här, och jobbar här, betalar skatt som alla människor, anpassat sig till vårt svenska samhälle samt lärt sig det svenska språket flytande. Han har fått många nya vänner här, han har hela sin familj här och även mig. Han har ingen han känner i sitt hemland Afghanistan. Josef gjorde en överklagan med sitt arbetstillstånd men Migrationsverket har nekat d

Skapad: 2020-01-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6366 6162

STOPPA FYRVERKERIER för privatpersoner (En namninsamling för oss som bor i Lerums Kommun)

FÖRBJUD PRIVAT ANVÄNDNING AV FYRVERKERIPJÄSER ILERUMS KOMMUNVi verkar för ett totalförbud för privat användning av dessa pjäser. Vi villockså att Lerums Kommun stöttar Södertäljes förslag/upprop till ett nationellt förbud motfyrverkerier.Skälen till detta är många och kan delas upp i exempelvis följande punkter: Brandrisk Skaderisk Djur far mycket illa Människor far mycket illa Uppenbar miljöförorening Används som vapenNamninsamlingen kommer att lämnas till kommunens ledning och politiker.

Skapad: 2020-01-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 62 60

Alla borde ha rätt till gratis sjukvård.

De största dödsorsakerna i världen är sjukdomar och över hälften av de i Sverige som dör varje år dör av sjukdomar. De sjukdomar som dödar mest enligt socialstyrelsen är hjärt och kärlsjukdomar (var orsaken till 33% av dödsfallen 2018) och tumörer (var orsaken till 25% av dödsfallen 2018)Dessa sjukdomar kan förhindras och förebyggas med hjälp av sjukvård, fast många som drabbas av dessa sjukdomar har inte ekonomin till att få den sjukvård de behöver. Om vi hade gratis sjukvård för alla skulle mä

Skapad: 2020-01-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 5

Krav om rättsäkerhet, barn-domstolar, soc upphörande och att Kungen som Regent rensar ut korruptionen ochbeordrar: Verkställ!

 Hur kommer det sig att vi om och om igen möts av sanslösa nyheter där barnen mot allt sunt förnuft placerats med ensam vårdnad hos förövaren, och både socialtjänst och domare blundat inför att omfattande psykiskt och fysiskt våld i nära relation, mot barnen och mamman har förekommit?! Detta är vad som sker, i Sverige,j ust nu, varje arbetsdag, år ut och år in, regeringsbyte efter regeringsbyte, decenium efter decenium: Tingsrätterna följer inte lagen utan olaglig praxis.  Praxisen att låtsas so

Skapad: 2020-01-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21 19Facebook