Senast påskrivna namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska

RÄDDA ESKILSTUNAS SKOLOR FRÅN BESPARINGSKRAVEN.

SKOLUPPRORET - BEHOV FÖRE BUDGET! EN BUDGET I BALANS ÄR EN SKOLA I OBALANS. Medborgarförslag/förslag till förbättring i Eskilstuna kommun.Till berörda beslutsfattare för grundskolor i Eskilstuna kommun.  För att STOPPA pågående nedskärningar av personal på Djurgårdsskolan. För elevers och skolpersonalens arbetsmiljö, hälsa och rätt till att ge och få utbildning enligt skollagen.   SammanfattningText och åtgärder är riktade mot Djurgårdsskolans besparingskrav men bör betraktas    viktig i alla Es

Skapad: 2020-06-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 147 146

Låt dem få stanna i Sverige

Låt min bästavän och hennes familj få stanna i Sverige. Det har nyligen tagits ett beslut från migrationsverket om att min bästavän och hennes familj ska utvisas från landet den 19 september. Därför behöver jag så många underskrifter som möjligt och så fort som möjligt för att försöka så gott jag kan för att få dem och stanna. Min bästavän går andra året på gymnasiet och har flera planer inför framtiden. Jag vill hjälpa min bästavän för att få hennes planer uppfyllda. Ifall hon och hennes familj

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 53 52

Rädda Göteborg Wind Orchestra

Efter förslag från kulturförvaltningen i Göteborgs Stad som helt utan förvarning nådde Göteborg Wind Orchestra den 11 december 2019 beslutade kulturnämnden den 19 december att halvera verksamhetsstödet till Göteborg Wind Orchestra… Beslutet gäller redan från 2020 och sätter hela verksamheten i en akut situation.Stoppa nedmonteringen av Göteborg Wind Orchestra och låt inte blåsmusiken tystna! https://gwo.se/radda-gwo #räddagwo

Skapad: 2020-01-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4758 4180

Vi kräver att Västtrafik tar sitt ansvar!

Vi kräver att Västtrafik tar sitt ansvar!   Trängseln inom kollektivtrafiken är ett stort problem och innebär risk för ökad smittspridning av viruset covid-19. Säkerheten för såväl förare som resenärer måste väga tyngre.   Västtrafik har både möjlighet och skyldighet att göra mer för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Det krävs tätare turer med fler bussar och spårvagnar, särskilt vid högtrafik, liksom tydliga regler för antalet resande ombord.

Skapad: 2020-08-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 136 134

Högskoleprov HT20

Högskoleprovet för höstterminen 2020 har nu blivit inställt och det påverkar flera av oss, speciellt de som inte tidigare gjort ett högskoleprov alls. Vi halkar efter och behöver skjuta på vår framtid medan de som tidigare gjort högskoleprovet lättare kommer in på flera program. Detta är en namninsamling för att få UHR att tänka om och tänka noga på lösningar som finns. • Gör så att vi som inte gjort högskoleprovet prioriteras då våra chanser minskat markant för de inställda proven. • Dela upp p

Skapad: 2020-08-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 63 63

Gör Naloxon receptfritt NU!

Efter att Läkemedelsverket gett avslag på att dela ut naloxon nässpray gratis till missbrukare så kände jag att jag ville göra något för att försöka få dom att förstå att det verkligen behövs! Om naloxon görs receptfritt (som i te.x Norge & Danmark) så att vem som helst kan köpa det på apoteket så ger det en öppning till frivilligorganisationer att själva köpa in och dela ut naloxon till missbrukare! För er som inte vet vad naloxon är så är det en nässpray som vid användning motverkar effekt

Skapad: 2017-02-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 319 319

Låt Ismail och Murteza stanna i Sverige!

Under 2015 kom Ismail och Murteza till Sverige från Iran. De tog sig över medelhavet och åkte genom Europa för att till sist stanna i Rimforsa. Efter en lång asylprocess kom nyligen det tredje och sista beslutet om att avslå Ismail och Murtezas ansökan om uppehållstillstånd, vilket innebär utvisning. Vid en utvisning hänvisas de till Afghanistan eftersom Ismail bodde där sina allra första levnadsår. Ismail har inte levt i Afghanistan under hela sitt vuxna liv och Murteza har aldrig varit där. Af

Skapad: 2020-06-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5301 5199

Folkomröstning om Västerås flygplats

Vi vill att invånarna i Västerås ska få säga sitt om flygplatsens framtid. 

Skapad: 2020-03-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2137 2097

Flytta inte en mycket väl fungerande verksamhet

Hej! Karlskrona kommun har tagit fram ett förslag på att flytta förskolan Rosenholm och arenaskolan från deras befintliga lokaler. Kommunen skriver att bakgrunden är att skolor med idrottsinriktning i första hand ska få lokaler på Rosenholm. Det är såklart viktigt att alla skolor i vår kommun, privata som kommunala ska ha bra lokaler. Men att flytta en förskola som Rosenholms förskola, där man verkligen nyttjar omgivningar på Rosenholm är inte rätt. Kontinuitet och  trygghet är otroligt viktiga

Skapad: 2020-08-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 89

Stoppa nedläggningen av SAS direktflyg ARN-LAX!

  Stoppa nedläggningen av SAS direktflyg Arlanda - Los Angeles! Den 3 September 2019 bekräftades det i media att SAS skall lägga ned direktflygen mellan Stockholm Arlanda och Los Angeles LAX. År 2015 lanserade SAS direktflygen som underlättar för pendlande svenskar, utlandssvenskar och svenska turister att kunna bekvämt flyga non-stop till Los Angeles från Stockholm Arlanda. Detta är något vi gärna vill behålla. Skriv under och vädja till SAS att inte lägga ned denna flygsträcka.

Skapad: 2019-09-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 541 428Facebook