Höj dagersättningen för Ukrainska flyktingar!

Ersättningen som betalas ut till ukrainska flyktingar och asylsökande har legat oförändrad och på en jättelång nivå sedan 1994.

Sverige ligger långt efter andra länder i norra Europa.

Dags att agera Sverige! 

_________________________

Dager­sätt­ning

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också om du väljer att ordna ditt boende själv.

På Migrationsverkets boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen:

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.

På Migrationsverkets boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen, eller om du bor i eget boende:

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 37 kr/dag för barn 0–3 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år.

Familjer som har fler än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn.

Förutom mat och eventuell hyra ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

_________________________

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Ekonomiskt-stod.html

https://www.svd.se/a/JxABb7/dagpengen-till-flyktingar-densamma-som-1994

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Wjwy1g/orimligt-att-asylstodet-ej-hojts-sedan-1994

https://sverigesradio.se/artikel/dagsersattningen-for-flyktingar-oforandrad-sen-1994

https://www.stadsmissionen.org/hela-dagersattningen-for-en-ukrainsk-flykting-ats-upp-av-sparvagnsbiljetten/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/skriftlig-fraga/dagersattningen-for-asylsokande_ha11320/

 


Tommy, Svenskbybo, 25% Ukrainiare    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Tommy, Svenskbybo, 25% Ukrainiare lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...