Vi som vill bevara Carl von Linnés statyer som kulturmärken

I kölvattnet av BLM-relaterade protester i USA och sedan på annat håll i världen, har det rests alltmer absurda krav på att statyer ska rivas och kurslitteratur ska ändras. Detta med hänvisning till att sådana föreställer, hyllar och legitimerar "rasister". Bland annat har det föreslagits att minnesmärken av den minst sagt framstående svenske botanikern, geologen och zoologen Carl von Linné ska rivas på grund av att denne har kategoriserat människor i grupper under 1700-talet och att sådan taxonomisk indelning har lagt grund för senare rasbiologi. 

 

Det är välkänt genom bland annat Edward Saids verk Orientalism att Carl von Linnés fäbless för taxonomisering har likheter med senare rasbiologi, men dennes ansats var främst deskriptiv och knappast hatisk utan speglar Linnés generella inriktning (att snart sagt allt biologiskt ska kategoriseras och namnges) och tidsandan. I dag har vi föga användning av Linné i det hänseendet. Ytterligare skäl till att bevara Linnés arbeten och minnesmärken är på grund av det oerhörda värde som dessa har sett till helheten. Med samma logik ska statyer föreställande till exempel Immanuel Kant rivas då vederbörande hyste rasistiska föreställningar.

 

Många bör se den illitterata och i bästa fall gymnasiala förståelsen för kultur- och vetenskapshistoria som manifesteras i initiativ till att vilja rensa bort Linné-statyer som både pinsam och skadlig i all sin subversiva, masspsykologiska naivitet. Det är föga troligt att ivrare för rivning har ägnat särskilt mycket tid åt att läsa och förstå Linné på 1700-talsprosa eller i sin historiska kontext. Möjligen kan en del litteratur behöva vara särskilt nyanserad gällande Linnés mindre smickrande sidor men statyer och dylika minnesmärken bör tveklöst stå kvar. Dels för deras värde, dels för att undvika ett sluttande plan som innebär fler krav på historisk utrensning i totalitär anda. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Björn Boman kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...