Behåll buss 3 till Allerum/Hjälmshult

När Skånetrafikens nya tidtabell träder i kraft 11 december vänder 3:an i Mariastaden och boende i Allerum/Hjälmshult hänvisas till buss 224 istället, med byte i Mariastaden. Det innebär en rad försämringar vilket försvårar såväl skol- och arbetspendling som en aktiv fritid och medför att fler tvingas att ta bilen.

 

Den nya tidtallen innebär bl a:

 

Buss 3 slutar trafikera Allerum/Hjälmshult
Buss 224 förlängs till Maristaden (från Jonstorp)
Byte i Mariastaden (där det varken finns busskur, cykelparkeringen eller möjlighet att hämta/lämna)
Färre turer - 14 turer mot dagens 22
Ej anpassad efter skoltiderna, bl a färre turer på morgonen, vilket ger tidigare morgnar och fulla bussar
Färre kvällsturer, sista 20.40 från Helsingborg (idag går sista 23.35, fredagar 01.35)
Ingen helgtrafik alls!

 

Istället vill vi:

Behålla 3:ans buss enligt nuvarande tidtabell
Minska lördagstrafiken dagtid till varannan timme, samt ha kvällstrafik på lördagar (likt fredagen)

 

Buss 224 bra komplement till 3:an men isåfall med slutdestination Helsingborg C och enbart ett fåtal stopp för att gynna arbetspendling.

 

Varför är detta viktigt?

 

Allerum/Hjälmshult växer så det knakar och kommer inom några år att fördubblas från dagens 1 500 invånare, detta kräver en god tillgång till kollektivtrafik med turtäthet som gör det möjligt att använda den för skol- och arbetspendling samt möjlighet till ett hållbart resande. Att fler har möjlighet att åka kollektivt minskar belastningen på hårt trafikerade vägar som t ex Jonstorspvägenoch 111:an. Med den nya tidtabellen ser vi stora farhågor för ökad trafik och ett ökat bilberoende när det borde vara tvärtom.

 

Det är bara 4 km mellan ändhållplatsen i Mariastaden och ändhållplatsen i Hjälmshult – varför kraftigt försämra möjligheten till att resa hållbart för endast ett fåtal kilometer?

 


Allerum-Hjälmshults byaf    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Allerum-Hjälmshults byaf lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...