UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
59 Sexualbrottsupproret 2.0
Denna namninsamlingen är skapad i hopp om en rejäl förändring när det gäller straff för sexualbrott! Idag är Sverige det landet som kan jämföras med de länderna där våldtäkter blir mer vanligare/normalt och våldtäktsmän inte straffas på något rimligt sätt. Vi i Sverige är så trötta på att alla offer och deras anhöriga dagligen blir svikna av staten och samhället medan brottslingarna släpps ut i fö...
2019-09-22
38 Stoppa rivningen av konditori Malmströms Långebro Kristianstad !
Stoppa Rivningen av Konditori Malmstöms på Långebro Kristianstad ! Ett av Sveriges tre äldsta konditorier byggt 1890 och varit konditori i 93 år sedan något år tillbaka . Denna kulturbyggnad är väl värd att bevara , all inredning finns bevarad och skulle kunna leva vidare som Nostalgi Café eller liknande  . Detta är en av få byggnader som finns kvar från denna tiden efter kommunens rivningsiver ....
2019-09-21
74 Vi vill ha en moské i Hjällbo
Majoriteten av oss som bor i Hjällbo, Göteborg är Muslimer. Vi vill bygga en lokal där vi kan vara och som också är öppen för alla människor. Islam är fredens religion tvärt emot vad många tror i Sverige! Låt oss visa och förklara detta för alla dem som bor i Sverige. Vi vill att alla skall lära känna varandra och inse att vi kan umgås tillsammans. (Märk väl att att alla typer av berusningsmedel ä...
2019-09-21
47 Snösätra industriområdes framtid!
Hej boende i närområdet, Det är många som störs av dessa dygnslånga rejvfester som hålls i Södra delen av industriområdet (samt även i naturreservatet), något som varit igång ungefär varje helg sedan maj i år (mesta dels passar arrangören på nu då lokalerna står under rivningshot, ofta fredagkväll till lördag morgon vid 9-10 ibland även söndagar). polisen har blivit nedringda vid flera tillfällen...
2019-09-20
6 Förbjud grannar
Grannar har tagit över samhället. Vart man än går ser man grannar av olika slag som alla har förmågan att bland annat sätta upp arga lappar, ringa störningsjouren, dela ut dagens ris eller installera en decibelmätare. Bland de mest extrema fallen finns det historier om grannar som omvandlar kulturinstitutioner till cykelbutiker och riktar vapen mot gaybarer. Även om det finns exempel på goda grann...
2019-09-20
17 Avsätt Stefan löfven som statsminister
Nu får det vara slut på dåliga ursäkter samt idiotiska utspel från våran statsminister! Vi vill ha en annan än Stefan löfven på tronen! Skriv under om du också vill att detta ska ske! ...
2019-09-20
254 Församlingen SK Costa Del Sol och andra intresserade parter, kräver rättvisa och lagliga anställningskontrakt för vårt prästpar (Jönsson/Ottosson) från 1/1/2020.
Vi som representanter av församlingen i SK Costa Del Sol ber om att du/ni skriver under på detta krav att vårt prästpar nu ges skriftliga kontrakt som kyrkoherde och assistent/diakon i vår kyrka. Vi adresserar vår petition till SKUT (kyrkokansliet i Uppsala för Svenska Kyrkan i Utlandet) och Kyrkostyrelsen, med kopior till andra intresserade parter.   Till ledningen i SKUToch Kyrkostyrelsen för Sv...
2019-09-19
72 I Örebro riskerar en älgko med kalv bli skjutna, låt dem få leva!
Detta är en insamling för att rädda de två älgar i bostadsområde i Örebro som riskerar att bli skjutna. Alternativa lösningar finns som borde ses över innan beslut om skjutning ens är aktuellt!    Bakomliggande information I ett bostadsområde i utkanten av Örebro finns en älgko med sin kalv. Sedan något år tillbaka har älgkon funnits i området tillsammans med en kalv, och när kalven växt upp har d...
2019-09-19
136 LÅT SEGMON BEHÅLLA BUSSLINJE 800 & 801
Låt segmon behålla sina busslinjer 800 och 801 för att underlätta för dem utan körkort eller dem som inte får ta körkort som bor här ute på glesbygden.  Det är inte alla som åker med men dem som gör är beroende av tjänsten att kunna ta dessa bussar de tider dem har avgått. Vi vill att Grums kommun samt Värmlandstrafik ska se hur fel detta är att förstöra för en hel glesbygd som tillhör Grums Kommu...
2019-09-19
648 Prioritera inte bort patienter med cochleaimplantat i sjukvården!
Döva barn och vuxna som hör med cochleaimplantat (CI) BORTPRIORITERAS av sjukvården i Västra Götaland! Lika vård och patientansvar, glöm det när Västra Götaland bortprioriterar en patientgrupp på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Cochleaimplantat-behandling återskapar hörselsinnet hos döva. Behandlingen initieras av att operera in en elektrodrad i innerörat. Denna står i förbindelse med yttre tek...
2019-09-19
Facebook