Vi vill att kommunerna är med i förverkligandet av Gymnastikarena Åland!

Integritetspolicy för namninsamlingen "Vi vill att kommunerna är med i förverkligandet av Gymnastikarena Åland!"

Personuppgiftsansvarig

Gymnastics Åland

Kontakta namninsamlingens skapare

Kontakta namninsamlingens skapare

Ändringar i vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi rekommenderar att du läser igenom den regelbundet.

Hur behandlar ni mina personuppgifter när jag skriver under en namninsamling eller redigerar min underskrift?

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig och hur samlar ni in dem?

 • Personuppgifter som du själv tillhandahåller
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Plats
  • Land
  • E-postadress

Vilka är de rättsliga grunderna och ändamålen för behandling av personuppgifter om mig?

 • Ditt samtycke för dessa ändamål:
  • För att offentligt visa undertecknarens namn, stad, land och kommentar online på sidan med underskrifter.
  • För att genom e-postutskick hålla undertecknaren uppdaterad om hur framställan fortskrider.
  • För att överlämna den information som tillhandahålls av undertecknaren till beslutsfattarna.

När behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt medgivande har du rätt att dra tillbaka detta närsomhelst.

Hur länge kommer ni att lagra mina personuppgifter?

Databehandlare

 • Skrivunder.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Skrivunder.com.

Registrerades rättigheter

 • Rätt att få information om behandlingen av deras personuppgifter
 • Rätt till tillgång till sina uppgifter
 • Rätt till rättelse av deras uppgifter
 • Rätt till radering av deras uppgifter och att bli bortglömd
 • Rätten att begränsa behandlingen av deras data
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot behandlingen av deras data
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling