Upprop Socialtjänsten

received_263867691972705.jpegMånga barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver.

De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågått i decennier utan att vi har sett förändring eller förbättring. Vi hör både barn, ungdomar, forskare, socionomer, familjer och familjehem vittna om omfattande systemfel och brister.

Våren 2020 kunde vi alla läsa om Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat, som genomgripande sveks av våra myndigheter tills hon miste sitt liv. Med en kompetent handläggning av socialtjänsten hade Esmeralda kunnat räddas.

Många har försökt få politikerna att agera, men det var först när Esmeraldas familjehemsmamma Melinda Jacobs blev Esmeraldas röst i media, som Sverige vaknade och insåg allvaret.

NU är det dags för oss i samhället att höja vår röst!

Vi kräver att;

 • Socionomutbildningen görs om från en generalistutbildning till flera olika specialistutbildningar så att handläggare alltid har rätt kompetens för det arbete de är tillsatta att utföra.

 • Socialtjänsten utreder rättssäkert, kompetent och med barnets bästa i fokus.

 • Socialtjänsten lyssnar på barnet och alltid sätter barnets bästa i främsta rummet och därmed tillämpar barnkonventionen.

 • Socialnämndens ledamöter består att personer med särskild kompetens inom de områden de ska fatta beslut i.

 • En moderniserad socialtjänstlag som är anpassad till nya krav och förutsättningar med barnets bästa i fokus i alla frågor.

 • Omforma valda delar av sekretessen och inrätta digitaliserade journaler så att orosanmälningar och annan avgörande information gällande utsatta barn alltid följer barnet. Detta möjliggör för kommuner och myndigheter att samarbeta för att skydda och hjälpa utsatta barn.

 • Regeringen ska säkerställa att socialtjänsten får tillräckliga resurser och stöd för att utföra ett fullgott förebyggande arbete samt kunna utföra sitt arbete med kvalité. Socialtjänsten ska ha rätt förutsättningar för att göra rättssäkra utredningar.

 • Socialtjänsten ska utföra gedigna kvalitetssäkrade utredningar av alla samarbetspartners. Kontaktfamilj, jourhem, familjehem och institutioner. Ny utredning ska ske vid varje placering.

 • Under en placering ska socialtjänsten kontinuerligt utföra uppföljningar hos de placerade barnet/barnen. Frekvensen bör vara hög och förekomma både som anmälda och oanmälda besök.

 • IVO ska bli ett starkt tillsynsorgan som frekvent följer upp socialtjänst och kommuner att de utför rättssäkra utredningar med barnets bästa i fokus. • IVO ska göra uppföljning av tagna beslut för att säkerställa att de genomförs, och inte enbart anta att förbättringar sker.

 • IVO ska tillämpa sitt mandat när det krävs, de behöver bli mer effektiva med de verktyg och det mandat som de har. Mandat såsom att förelägga om viten, och även stänga ner verksamheter som inte fungerar.

 • Utveckla digitalisering av IVO och datadrivna analyser kommer bidra till att mer effektivt följa upp brister men även upptäcka fel och brister innan de inträffar.


Siffror ifrån Statistiska centralbyrån, SCB, visar att:
500.000 barn i Sverige lever i utsatthet med en förälder som missbrukar, lider utav psykisk ohälsa och/eller som utsätter dem för våld.

Alla dessa barn, både dem som bor kvar hemma och de som blir omhändertagna av samhället, är i akut behov av en fungerande socialtjänst för att överleva och för att få möjlighet till en trygg barndom.

Vi måste tillsammans stå upp för dessa barn och ge dem möjligheten till en trygg och kärleksfull uppväxt. Barnen är vår framtid och trygga barn bygger ett tryggt samhälle.

 

I samband med denna namninsamling vill vi minnas
Esmeralda, 3 år - †2020
Edwin, 4 år - †2019
Albin, 3 år - †2018
Josefin, 14år - †2017
Eddie, 7 månader - †2016
Donia, 15 år - †2015
Yara, 8år - †2014
Leo, 3 år - †2006
Freddie, 3 år - †2006
Bobby, 10 år - †2006
Michael, 4år - †1990

De här barnen har en gemensam nämnare; Socialtjänsten hade god kännedom om deras utsatta och svåra situation men ingrep inte.
De vars viktigaste uppgift är att skydda utsatta barn – misslyckades radikalt. De här barnen miste sina liv, det får inte ske igen.

 

Brinn för barnen - Manifestationsbrev 


Barnrättsföreningen Brinn för barnen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Barnrättsföreningen Brinn för barnen kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...