#Vägrasänkahygienkraven

Inom vården arbetar vi för att hjälpa patienter i nöd. Att som vårdare sätta sin egen säkerhet i första hand, är av största innebörd för att kunna ge vård till andra. Under den rådande COVID-19 pandemin, har regionerna kommit med sänkta hygienkrav, där det refereras till att man nu vet mer om hur viruset smittar. Inga referenser på detta har dock angivits. De sänkta hygienkraven har dock sammanfallit med att det råder en allmän brist på skyddsutrustning.

WHO och Folkhälsomyndigheten är tydliga i vilken typ av skyddsutrustning som gäller. Vi är dessvärre nu ombedda att gå emot dessa rekommendationer och utsätta oss för en större risk att bli smittade då vi arbetar med bekräftad eller misstänkt coronasmitta.

Det är känt att vårdpersonal som utsätts för högre virusmängder också blir sjukare när de smittas av Coronaviruset. Man bedömer att ca 10% av de sjuka i Italien är vårdpersonal, över 7100 i landet har smittats och hittills har 50 läkare dött. I Spanien uppskattas andel smittad vårdpersonal till drygt 14%.

Skyddsombuden har inte möjlighet att vidta åtgärder och begära skyddstopp via arbetsmiljöverket, så länge direktiven från regionerna följs. Det är nu hög tid för oss att tillsammans vägra att hygienkraven sänks då detta rör vår egen och våra patienters säkerhet.

Med denna namninsamling kräver vi att de sänkta hygienkraven hävs. Hela vårdapparaten riskerar att fallera ifall coronasmittan får fäste bland vårdpersonal. Detta är oacceptabelt och får absolut inte ske!

Pouria Farsani
ST-läkare i internmedicin
Södersjukhuset

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Pouria Farsani kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...