Barn - svikna av Sverige! Upphöj FNs barnkonvention till lag!


Gäst

#1

2013-10-08 16:42

.

Gäst

#2

2013-10-16 20:04

Alla tankar till dig Julia. Finner inte ord...

Gäst

#3

2013-10-22 14:03

Barnen måste ha rätt till sina biologiska föräldrar och själva bestämma om detta. Ett barn är tillräckligt mogen vid en ålder av 3-4 år att få avgöra detta själv.Ta bort barnens bästa och åter inför föräldrarätten i Sverige. Eller så ska det heta barnens rätt. Vem som helst kan tolka barnens bästa efter egna åsikter och tyckanden beroende på värderingar, kultur och ekonomi. Det värsta är att en socialarbetare med 3 år utbildning har beslutsrätt via Lvu att avgöra vart barnet ska bo vistas Sverige har de mesta omtagna barn i värden efter folkunderlag det är fruktansvärt att Sverige använder sig av tvångslagar som LVU för att på så sätt skydda socialarbetarna från att de har gjort fel eller brustit i sina så kallade utredningar.Det behövs ingen expertis eller leg barnläkare för att stjäla barnets rätt till sina föräldrar när man alltför ofta andvänder sig av LVU numera känd som barngulag enligt den tyska nyhetsrapportering der spigel.