Stoppa Tranås Kommuns beslut som drabbar våra äldre på särskilda boenden!

Stoppa beslutet att dra ned på antalet särskilda boendeplatser som även innebär att flytta de äldre från avdelningen Häggstigen, Östanå i Tranås! Hjälp till att protestera genom att skiva på namnlistan.

 

Låt våra gamla få bo kvar, låt dem få trygghet, lugn och ro den tid de har kvar. Slit och släng inte runt våra gamla! Riv upp beslutet om att flytta de boende! Enligt Kommunens egen riskbedömning är risken stor för sämre ”kundnöjdhet”. Ändå röstas beslutet igenom i Kommunfullmäktige. Häggstigen ska stängas 1 september. Skäms på er.

 

Bakgrund

På Häggstigen finns 12 platser så kallade ”Särskilt boende”. Där bor de som av olika anledningar inte klarar sig själva hemma längre. Inte ens med hemhjälp. Det är en trygghet för de gamla, men även för de anhöriga att veta att de får hjälp med hygien, mat, gå på toaletten, mediciner mm. Allt som de inte längre kommer ihåg att sköta eller inte klarar av får de hjälp med. De får även mer socialt liv, med personal och andra att äta med, prata med. Det är bra. Det är ett värdigt sätt att ta hand om våra gamla.

 

Det som inte är värdigt är att det nu beslutats i Kommunfullmäktige i Tranås att de gamla i höst ska flytta från Häggstigen på Östanå, på grund av besparingar. Antalet platser ska dras ned. Häggstigen ska byggas om för att de gamla som bor på våningen ovanför ska flytta ned. Våningen ovanför ska stängas ned. De ska läggas i ”malpåse”. Så står det i Kommunfullmäktiges underlag. På grund av besparingar. Samtidigt byggs ett nytt boende med 54 platser. Kommunen bygger nytt för att lägga ned andra boenden. Men än värre är det att flera äldre nu kommer bli tvungna att flytta, vart vet ingen än. De äldre och anhöriga tvingas leva i ovisshet av att inte veta var nästa boende blir. Det värsta är att en flytt för en äldre som bott in sig, känner trygghet med lokaler och personal, kommer få en orolig tid både innan, under och efter en flytt. Alla kanske inte ens klarar av detta utan kommer bli oroliga, må sämre och troligen behöva få mer medicin, ångestdämpande, lugnande. Är det så vi ska ta hand om våra äldre de sista åren? Flytta runt och droga ner om de blir oroliga? Blir det bättre kundnöjdhet då? Kommer de ens orka med att hämta sig igen? Inte alla, var så säkra.

 

I Kommunens egen riskbedömning finns att läsa att befolkningen i Tranås ökar, även de som är över 80 år och behöver hjälp av något slag kommer öka. Ändå ska antalet platser dras ned för särskilt boende. De som idag mår så bra de kan utifrån sina förutsättningar, med hjälp av just särskilt boende kommer kanske få bo hemma. För nu ska de flytta, ut ska de. Vart vet vi inte. Hemma med hemhjälp, som redan en gång bedömts att det inte fungerar. Men hem ska de. Med risk för mycket sämre livskvalitet. Tror Kommunens ledning att det går bättre nu? Att de äldre blir piggare och klarar sig bättre? Tyvärr vet vi att det inte är så. Sitta ensam hela dagarna utan att komma ut, vänta flera timmar innan någon kan hjälpa till att gå på toaletten.

 

Vill vi ha det så när vi blir gamla. Vill du?

Skriv under namninsamlingen för att ge våra äldre trygghet och värdighet den tid de har kvar.

Låt inte politikernas dumsnålhet och brist på medmänsklighet gå ut över dem.

Namnlistan lämnas till Kommunens ledning i augusti.

 

 


Cecilia Creutz, anhörig    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook