Stoppa rivningen av och bevara gröna villan på Herrhagen i Karlstad

DSC_2815_2.JPG

Gröna villan på Olovsgatan på stadsdelen Herrhagen i Karlstad uppfördes på 1850-talet och är ett av stadsdelens allra äldsta kvarvarande hus. Trots att den gamla villan sedan länge varit utpekad såväl av kommunen som av Värmlands Museum som särskilt kulturhistoriskt värdefull och trots att den är i ett fint skick hotas den nu akut av rivning. Rivningslov är beviljat sedan flera år. Och här om dagen gav stadsbyggnadsnämnden bygglov till ägaren Wermlands Invest för uppförande av ett stort fyrkantigt hyreshus med 33 lägenheter på platsen där villan står.

De gamla byggnaderna är en del av stadens själ. Och de bidrar i hög grad till stadens karaktär och attraktivitet. Karlstad har redan förlorat allt för många historiska byggnader. Och de vackra gamla trähusen är just det som skapar stadsdelen Herrhagens alldeles speciella och mycket omtyckta charm. Karlstad får gärna växa. Men det får inte ske på bekostnad av stadens kulturhistoriska värden. Det är fel väg att gå.

Denna namninsamling är därför en vädjan till såväl ansvariga politiker som till Josefin Knarrström Berg som är VD för Wermlands Invest att i sjunde timmen tänka om för att rädda den vackra gamla gröna villan från rivning. Och därigenom rädda en värdefull och oersättlig del av såväl stadens som Herrhagens själ.

 


Peter Sörensen, Karlstadpartiet Livskvalitet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Peter Sörensen, Karlstadpartiet Livskvalitet lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...