Stoppa livsfarlig bussterminal

STOPPA LIVSFARLIG BUSSTERMINAL

Den nya Bussterminalen som flyttas från Stadsgården in i Katarinaberget blir en dödsfälla. Den gemensamma in- och utfarten utgörs av en 300 m lång ramp och tunnel ner till själva terminalen som ligger 8 m under havsnivån. Den kombinerade rampen och tunneln till terminalen har bara 2 filer, en för infart och en för utfart. Bussarnas infart från Stadsgårdsleden till  in-och utfartsrampen har bara ett enda signalreglerat körfält. Detta ska användas växelvis som in- och utfart. Vid infarten byter bussarna dessutom till vänstertrafik.

Endast_en_fil.JPG

201114_tillfarten_inklusive_detalj_.jpg

Infartsfilen utmynnar i en U-formad tunnel som löper runt väntsalen och ut genom utfartsfilen. Ingen annanstans i världen har man byggt en underjordisk bussterminal med denna riskfyllda ”säckkonstruktion” som bara kan nås eller lämnas från ett håll. Detta innebär bl.a att bussarna inte kan fortsätta in mot Stockholm city.

 Utrymningsvägar2.JPG

Bussterminalen är ett högriskprojekt med oanade konsekvenser för de människor som vistas i terminalen om något händer. Vid högtrafik räknar man med att uppåt 5000 resenärer kan befinna sig i terminalen. Bussarna står tätt och befinner sig i ständig cirkulation.

Stark kritik har riktats mot att det bara är två filer i in-och utfartstunneln. Är båda dessa filer blockerade av fordon vid motorstopp eller en olycka finns det ingen möjlighet att ta sig in med räddningsfordon eller för bussar att lämna terminalen eftersom terminalen saknar andra utgångar.  Vid en olycka som en bussbrand är utrymningsmöjligheterna mycket dåliga.

201205_infart_med_bussar_(kopia).jpg

Bränder i bussar är ganska vanligt. Eldrivna bussar är inget undantag. Hittills har ingen skadats därför att bussarna stått utomhus och det varit lätt att evakuera passagerarna. Rökgaserna stiger då uppåt och tunnas ut.                                                                                     

En brand i terminalen blir något helt annat. En brinnande buss som står tätt med omgivande bussar utlöser snabbt en dominoeffekt vilket innebär att fler bussar fattar eld.

Detta har hänt bl.a i Filipstad 2016 då sex bussar totalförstördes.Filipsstad.JPG

Alla moderna bussar byggda av kompositmaterial är mer eldfängda än äldre bussar med aluminiumkarosser. Rökutvecklingen och hettan vid en brand är intensiv och hejdas av tak och väggar i terminalen. De giftigaste rökgaserna är osynliga. De flesta som omkommer vid bränder har dött av dessa och inte av hetta.

Kallras.JPG

Det finns 6 nödutgångar. En leder ut genom infarts-och utgångstunneln om den inte är blockerad, de övriga nås via trappor och rulltrappor. Vid en storbrand kan det vara svårt att hitta nödutgångarna för rökens skull och/eller för att andra bussar står framför dem. Nödutgångarna är dessutom även ingångar för räddningspersonal så kollision med de som utrymmer kan uppstå och det blir svårt för rökdykare att ta sig fram.

Olika säkerhetssystem ska utlösas vid en brand som sprinklers och ventilation. Staden har satsat på ny teknik och övervakning som i teorin snabbt ska åtgärda alla tillbud. Många fristående experter har skarpt kritiserat de riskanalyser och säkerhetsåtgärder som Stockholm stad presenterat. Riskerna har tonats ner och den mänskliga faktorn ignorerats. På de bilder av utrymning som visats står folk snällt i kö vid nödutgångarna i en tom avgångshall.

Resenärsforum och Bussförarnas skyddsombud tog 2019 upp den bristande säkerheten med Transportstyrelsen som har ansvar för trafikantsäkerheten på vägar och i tunnlar. Transportstyrelsen svarade att de inte har rådighet över terminalen eftersom området kallas kvartersmark i detaljplanen och då är det endast kommunen som svarar för säkerheten. Att det i verkligheten handlar om tunnlar spelar ingen roll. Trafikanternas säkerhet vilar helt i händerna på kommunens politiker.

Övrig kritik:

Mycket längre avstånd till tunnelbanan.

Höga driftkostnader i underhåll, teknisk säkerhetsutrustning med sprinkler mm, övervakning med ständig säkerhetspersonal, ventilationsanläggningar och pumpar för inträngande vatten för all framtid.

Med en terminal utomhus skulle dessa kostnader reduceras till en bråkdel - så även risknivåerna vid ett brandförlopp.

Nya Slussen med bussterminalen i Katarinaberget är nu uppe i en kostnad på över 15 miljarder varav bussterminalen står för 2 618 miljoner idag. Slussenprojektets skenande kostnader liknar katastrofprojektet Nya Karolinskas. De bara rullar på.

Stoppa planeringen för bussterminalen i Katarinaberget!

Undersök vilka mindre farliga verksamheter som kan inrättas där t.ex skyddsrum eller serverhallar -  Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv och Kungliga biblioteket har förvaring i bergrum och kan behöva större utrymme. 

Länkar:

Video om riskerna i terminalen: https://www.youtube.com/watch?v=5BlF1zB8fh0 Granskningen av riskbedömningen.

Professor Bo Janzons rapport: http://slussen.nu/images/dokument/granskning/secrab-tr-2019-010.pdf  

Initiativtagare: Susanne Berger, Nacka 

Text: Birgitta Palmertz  och Bitte Liberg 

Bild: Tor Edsjö

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Susanne Berger kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...