Splittra familj och skicka unga till krig och svält?

Vad krävs för att få stanna i Sverige?


Syskonen Aamer/ Mohamad var 3, 13, 14, och 16 år när de kom till Sverige från krigsdrabbade
Jemen. Den 30/12 fick vi det glädjande beskedet att familjen äntligen fått uppehållstillstånd efter 5
1/2 år. Det visade sig dock efter några dagar att man splittrat familjens ansökan och att endast lilla
Manar och mamma Duua får stanna, de tre ungdomarna Ahmed, Nawara och Ibrahim som nu är
över 18 år ska utvisas. Enligt Migrationsverket tillhör man inte längre en kärnfamilj när man som
ung är över 18 år. Hur många ungdomar i Sverige klarar sig helt själva när de är 18 år?

De ska utvisas till Jemen, ett land i krig och svält. Enligt UD  är 80 % av befolkningen beroende av humanitär
hjälp för att klara vardagen. Migrationsverkets egen analys beskriver Jemen som ett land där säkerhetsläget är mycket allvarligt med flyganfall, barnsoldater och övergrepp mot kvinnor och barn. Senaste stora bombningen var så sent som den 18/1. Flera av de värsta attackerna äger rum i familjens hemstad Aden. Ingen ser en möjligt fredlig lösning inom nära framtid.


Alla är förlorare?

• Familjen splittras! Tre av Duuas barn ska utvisas?
• Mamma Duua är utbildad universitetslärare men hon har ej fått läsa svenska enligt gällande
regler och har därför svårt att klara sig här utan sina äldsta barn.
• De riskerar att dödas eller svälta?
• Ahmed och Ibrahim riskerar att behöva strida?
• Nawara riskerar övergrepp eller att bli bortgift?
• Även alla nära och kära vänner de har här drabbas. De är integrerade med många vänner.
• Sverige missar de pengar de satsat i ungdomarnas utbildning. Narwara är färdig undersköterska
och Ibrahim läser till elektriker.
• Sverige missar arbetskraft. Ahmed och Narwara är erbjudna jobb inom vården.

Vi har alltså en familj som vill och skulle kunna försörja sig helt själva!

Då detta inte räcker för att få stanna i Sverige enligt Migrationsverket behöver vi er hjälp för att
förhindra denna inhumana utvisning!

Familjerna Tarstad och Strandberg