Splittra familj och skicka unga till krig och svält?