Tillsammans för den personliga assistansen!

Kommentarer

#1803

Min bror behöver assistans och upplever nedskärningar och tycker han har rätt till mycket mer. I dagsläget får mina föräldrar betala extra för att han ska ha en bra och trevligt liv som 27åring.

Charlotta Johansson (Stockholm , 2022-09-19)

#1812

Är beroende av assistans 24/7

Maria Andersson (Karlsborg , 2022-09-19)

#1816

Att personliga assistenter ska ha högre status, det är ett viktigt jobb

Agneta Hoff Norrman (Lerberget , 2022-09-19)

#1820

Jag har ett barn som är beroende av assistans och assistenterna behöver rimliga löner.

Helen Bäcklund (Lidköping , 2022-09-19)

#1825

Jag är mamma till son med stora flerfunktionshinder som behöver en bra assistans med motiverade assistenter

Ann-Christine Hedvall (Alingsås , 2022-09-19)

#1827

Ett viktigt yrke, som måste komma upp i lön för allt arbete de gör.

Kerstin Johansson (Finspång, 2022-09-19)

#1829

Har en son som fått sin assistans indragen och nu inte har något liv utan är bunden till anhöriga.

Lena Pettersson (Jämshög, 2022-09-19)

#1831

Det måste gå att få värdiga villkor även för människor med funktionsvariationer! Med rimliga löner till assistenter och utrymme för kvalitet i assistansen! Utbildning, omkostnader mm. Annars har inte dessa människor villkor som ens liknar det vi andra tar för självklart.

Marie Lindgren (Skå, 2022-09-19)

#1832

Personlig Assistans betyder frihet vilket vi med funktionshinder vill ha lika mycket som övriga invånare i Sverige. Att en timme med Personlig Assistans ersätts med cirka 170 kr mindre än t ex en hemtjänsttimme är en skandal och gör att det är svårt att hitta kvalificerad personal samt att behålla den man lyckats få. Höj Assistansersättningen!

Rune Thedin (Hjälteby, 2022-09-19)

#1833

Personlig assistans gör att jag kan leva på samma villkor som alla andra.

Helena Gustafsson (Bottnaryd, 2022-09-19)

#1835

Har en dotter som behöver personliga assistenter och vet hur otroligt viktiga de är.
Lön och utbildning är en viktig del för att få duktiga assistenter att stanna kvar, och slippa hög personalomsättning som är ett gissel för alla.

Tommy Norderhaug (Uddevalla , 2022-09-19)

#1837

Det är en viktig punkt för att bibehålla hög kvalitet inom assistansen och ha möjlighet att ge rimliga löner utan att jobba gratis med administrationen. En som har ett litet bolag.

Marianne Holmgren (Malmö, 2022-09-19)

#1838

Försatt min flerhandikappade son är helt beroende av sin personliga assistans sedan maj 1994

Ann-Christin Björk (41551 Göteborg, 2022-09-19)

#1840

Bättre lön för att få kvalificerad personal. Kommuner har skattepengar att betala lön och ge full lön istället för jour. Ta bort jour, det är arbete.

Gisela Wieholm Backlund (Hedemora, 2022-09-19)

#1842

För att bekämpa den funkofobi som finns hos beslutsfattare och tjänstemän.

Jonny Bengtsson (Helsingborg, 2022-09-19)

#1843

Vi finns - även om ni föraktar oss och medialt förtalar oss. Att dagens generaldirektör för utbetalning av assistansersättningen vill utplåna verksamheter som arbetar för personer med funktionsnedsättning gör inte att personer med omfattande behov av hjälp som vill leva ett självständigt liv och själva vill utforma sin assistans försvinner. Inte heller vi som brinner för de rättigheter personer med omfattande behov har och arbetar för den personliga assistansen. Ge möjlighet till ett fullgott liv för personer med omfattande behov och för dem som bryr sig, de som gör allt med själ och lust och arbetar för att möjliggöra personlig assistans. Oavsett hur myndigheter styvbroderligt behandlar vår insats, hur media förtalar vår verksamhet i myndighetens förlängda arm och hur ogärna Generaldirektören vill utplåna oss - vi har den goda viljan för personer med omfattande funktionsnedsättning och ger oss inte i Er cyniska kamp för att hitta imagära samhällsfiender som "lever på välfärden". - Nej, vi vill också bara överleva. För att möjliggöra ett fullgott för de personer med omfattande funktionsnedsättning vars röst alldeles för sällan får göra sig hörd.

Anders Olofsson (Lund, 2022-09-19)

#1844

Jag värnar om assistansen.
Med dåliga villkor så får vi inte den kompetenta personalen som är nödvändig.

Willy Engebrethsen (Falkenberg, 2022-09-19)

#1850

Jag skriver under för att tillgodose och stödja de behoven som finns med rätt förutsättningar.

Dastan Rashid (Malmö, 2022-09-19)

#1851

För att vi som använder personlig assistans ska få trygghet och kontinuitet och möjlighet till ett bra liv måste ersättningen höjas. Statusen för yrket som personlig assistent måste höjas avsevärt, det görs med högre löner och bättre villkor.

Åsa Olsson (Malmö, 2022-09-19)

#1852

Jag växte upp med pappa som hade MS - innan reformen fanns.
Det slet sönder hela vår familj och varken mamma, men framförallt pappa, fick uppleva ett lyckligt liv....
Senare fick jag en dotter med omfattande behov.
Hon var en av de första som till sist beviljades personlig assistans.
För henne, för mig, för hennes syskon - innebar det ett helt annat liv än det mina föräldrar levde.
Hon var lycklig till sin sista dag!
Men dessutom - vad hon i sin tur skapade var ett lyckligt liv för de många assistenter som fanns hos henne i många år och trivdes fantastiskt med det....
De i sin tur födde genom åren tillsammans 14 barn som berikar världen och för den vidare.
Assistenterna jobbade och gjorde "rätt för sig", de konsumerade genom sina löner inom kommunen eller närliggande, de köpte hus, bilar, mat.
Assistansen är, som ett sätt att se det i ett större perspektiv, som ett kretslopp - det kretsloppet behöver de bästa förutsättningarna för att kunna bygga den samhällsviktiga funktionen som en personlig assistent har <3

annica hellström (Örnsköldsvik, 2022-09-19)

#1853

Som anordnare ser vi att pengarna inte räcker till idag.
Personligt har jag barn med lindrig IF, men som nu inte behöver insats förutom särskola. Vad som händer efter hela skoltiden, får vi vänta o se framöver!

Dan Lovlid (Forserum, 2022-09-19)

#1855

Min dotter har personlig assistans

Johanna Solberg (Lund, 2022-09-20)

#1861

Jobbar som assistent och kund är familjemedlem

Elisabet Grönkund (Havdhem, 2022-09-20)

#1863

Assistansjobb måste man kunna försörja sig själv på. I dagsläget inte rimligt för många som jobbar som assistans, utan att ha två jobb.

Marie Karlsudd (HAGBY, 2022-09-20)

#1864

Vi sliter med att höja lönerna för våra assistenter!

Anna Badenfelt (Falkenberg, 2022-09-20)

#1870

Den lön som erbjuds assistenter idag är så låg.Det är svårt att hitta bra assistenter med utbildning och intresse för att ge en människa med funktionsnedsättning ett bra och utvecklande liv, men kan inte leva på lönen.

AnnaSofia Eliasson (Gävle , 2022-09-20)

#1876

Assistans är en mänsklig rättighet.

Caroline Dickson (Nacka , 2022-09-20)

#1877

Mina assistenter behöver ha vettig lön.
Utan bra assistenter saktar livet in.

Kajsa Magnusson (Malmö, 2022-09-20)

#1880

Om man höjer lönerna till en rimlig nivå höjs statusen på jobbet och fler vill jobba som personlig assistent!

Johanna Nordbring (Malmö, 2022-09-20)

#1881

Jag skriver under för min dotters bästa.

Nouralla El karafi (Stockholm , 2022-09-20)

#1883

Assistansersättningen måste höjas för att kompetent personal ska kunna få drägliga arbetsförhållanden och därmed trygga den assistansberättigades behov.
Försäkringskassans olagliga hantering med tillbakavisande av läkarintyg samt återkrav ska stoppas, såtillvida att dessa inte beror på brottslig aktivitet från anordnare eller assistansberättigad.

Karola Lindkvist (Flen, 2022-09-20)

#1885

Jag stöder till 100 % kravet på Rimliga villkor för personlig assistans med den kvalité som krävs för att fullgöra ett kompetent arbete!

Krister Ekström (Kalmar, 2022-09-20)

#1886

Detta borde vara en självklarhet. Rimliga villkor för alla!

Ann-Charlotte Ling Forsgard (Sköldinge , 2022-09-20)

#1887

Hela LSS-området behöver totalrenovera!

Lena Hasselgren (Stockholm, 2022-09-20)

#1888

Mänskliga värderingar. Problematiken jagas från fel håll. Lägg resurser på att ta bort fuskarna istället för att jaga minuter hos redan hårt drabbade människor.

Robert Hammarbring (Hedemora, 2022-09-20)

#1892

Rimliga villkor i den personliga assistansen.

Pelle Kölhed (Stockholm, 2022-09-20)

#1895

Föräldrar till barn med assistans.

Janice Svanebro (Dorotea , 2022-09-20)

#1897

Jag som assistent ska ha rimliga arbetsförhållanden och lön efter arbetet jag utför. Något som borde vara självklart då jag hjälper en annan människa till ett bättre liv.

Michaela Johansson (Malmö, 2022-09-20)

#1900

Det är självklart att ersättningsnivåerna måste följa prisutvecklingen och assistansen får inte urholkas mer. Det är ett viktigt jobb o måste kunna attrahera kompetent, engagerad och bra personal. För det är livsviktigt och nödvändigt. O en rättighet!

Eva Pettersson (Bagarmossen, 2022-09-20)

#1905

Aktiv inom RBU

Karin Strömsholm (Kungshamn, 2022-09-20)

#1909

Har en son som är i behov av personlig assistans

Ida Winje (Hedemora , 2022-09-20)

#1916

Det är viktigt att de som behöver får vad de behöver er!

Cecilia Ek (Stockholm, 2022-09-20)

#1921

Vi gör ett viktigt arbete och ska ha betalt därefter.

Tomas Andersson (Oxelösund , 2022-09-20)

#1925

Vi också är i behov av assistans för sonen

Cathrine Mainesdotter (Grycksbo , 2022-09-20)

#1931

Även människor med funktionshinder måste få möjligheten att leva ett normalt liv.

Lena Vängstam (Stockholm , 2022-09-20)

#1937

Viktigt med personlig assistans

Ulrika Delvin (Stockholm , 2022-09-20)

#1941

Personlig assistans är livsavgörande, både för den som är beroende av hjälpande händer men även för de anhöriga. Ge de personliga assistenterna rimliga löner och ge yrket den status det förtjänar!! Ett av världens viktigaste arbeten!!

Cecilia Thörn (Djurås, 2022-09-20)

#1945

Borde vara en självklarhet för de flesta att den ska höjas och då skriva under.

Lelle Svensson (Stockholm , 2022-09-20)

#1953

Jag själv jobbar som assistans.

Jennifer Ainerud (Solna , 2022-09-21)

#1958

Både assistenter och användare av assistans förtjänar bättre utveckling än den som varit hittills.

Petronella Björk (Göteborg, 2022-09-21)

#1959

Detta är en självklarhet

Tina Forsberg (Åmål, 2022-09-21)

#1962

Assistans är livsviktigt

Heléne Westerlund (Umeå , 2022-09-21)

#1970

Jag har ett barn som kommer att beröras av assistans i framtiden.

Susanne Vadvik (Skärhamn , 2022-09-21)

#1991

Det är en rättighet att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och jämlikt. Alla har rätt till ett värdigt liv!

Veronica Svensson (Mörlunda , 2022-09-21)

#1995

Mamma till ett barn met Retts och personlig assistent till henne

Janni Tschanz (Göteborg+, 2022-09-21)

#1997

Jag tycker att den ersättning som assistenter har inte är värdig i förhållande till det arbete de utför

Lars Wahlbeck (Nyköping , 2022-09-21)

#1999

En självklarhet.

Anette Granath (Säffle, 2022-09-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...