Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Kommentarer

#204

Jag vill att barn ska ha rättigheter även mot föräldrar som inte kan bete sig!

(Etelhem, 2019-03-26)

#206

Det är dags att samhället till slut sätter barnens bästa främst, på riktigt. Aldrig ska en förälder som missbrukat sin makt med våld ha mer rättigheter till "sitt" barn än vad barnen har till en trygg tillvaro.

(Nyköping, 2019-03-26)

#207

Jag skriver under för att det måste till en lagändring som skyddar barnen.

(Stockholm, 2019-03-26)

#213

Jag skriver under detta då jag önskar förändring för utsatta barn. Deras rättigheter behöver lyftas fram! Som det fungerar nu är det tyvärr inte barnets bästa som står i fokus och bevakas, tyvärr tvärtom.

(Tullinge, 2019-03-26)

#217

Lagen är föråldrad. Ett barn har rätt till sina föräldrar men en dålig förälder ska aldrig ha rätt till sitt barn.

(Stockholm, 2019-03-26)

#230

Pga barnen är det viktigaste vi har❤️

(Örnsköldsvik, 2019-03-26)

#237

Barn behöver få sin röst hörd, inget barn ska tvingas att umgås med en vuxen person som råkar vara förälder ur ett genetiskt perspektive mot barnets vilja och välbeffiande

(Stockholm, 2019-03-26)

#240

Jag skriver under på grund av att jag känner barn i denna situation.

(Huddinge, 2019-03-26)

#246

För att det är en självklarhet

(Visby , 2019-03-26)

#252

Lagen måste ändras till barnens bästa. Så är inte fallet idag!

(Karlstad, 2019-03-26)

#255

Dessa tre punkter borde vara självklara för länge sen!!

(Västerås , 2019-03-26)

#256

Jag vet precis hur det är att kämpa för barnens rätt att få vara där de vill vara och hela tiden få höra från umgängesföräldern att jag måste se till att barnen kommer annars umgängessaboterar jag och han kommer stämma mig och ta barnen ifrån mig. Hemskt

(Steningehöjden, 2019-03-26)

#263

Barns rättigheter.

(Stockholm , 2019-03-26)

#273

Barns rätt måste väga tyngst!

(Stockholm, 2019-03-26)

#276

För att barn har rätt till sina rättigheter!

(Kungsbacka, 2019-03-26)

#278

Ingen, säger ingen ska behöva vara rädd för en närstående!!!

(Stockholm , 2019-03-26)

#290

Även om det inte alltid är papporna som är problemet, så ÄR det ett enormt övergrepp att inte lyssna på barn. Varför inte ha ett eget ombud för barnet i en vårdnadstist så som man kan ha i ex vis USA?

(Göteborg, 2019-03-26)

#299

Jag känner minst ett barn som inte får den hjälp hon behöverför att kunna gå i skolan och lära sig allt som alla barn borde få.

(Svartsjö, 2019-03-26)

#303

Det är fel, och måste självklart rättas till!
Gör om gör rätt Sverige!

(Stockholm , 2019-03-26)

#306

Våld löser inget och man slår inte en annan människa, allra minst oskyldiga barn!!! Ingen människa eller barn ska behöva utstå våld i nära relationer!

(Klintehamn , 2019-03-26)

#307

Det är självklart!

(Västerås, 2019-03-26)

#308

Det har pågått en rättslig kvinno- och barnmisshandel. Vidrigt. Sluta genast att blunda för våldet mot kvinnor.

(Örby, 2019-03-26)

#317

Jag skriver under p.g.a. många barn far illa med dagens rättssystem. Det ska vara barnens rätt till umgänge enligt lag, men fortfarande är det föräldrarnas rätt som i praktiken utövas. Barnen drabbas av detta. För varje barn som skadas skadas även samhället. Att lyssna på barn även under 12 års ålder är viktigt! De är ofta mycket förståndiga och om de inte vill träffa en förälder finns det ofta en klar anledning bakom det. Där det förekommer misshandel fysiskt eller psykiskt ska barnet ha rätt att säga nej. Här behövs ordentliga utredningar där man lyssnar på barnet. Idag kan t ex en pappa stämma en mamma i domstolen hur många gånger som helst och kräva rättigheter (utan advokat kostar det mannen bara stämningen, medan mamman som måste anlita advokat i svåra fall får betala rejäla advokatkostnader i ett redan svårt läge). Dock har mannen ytterst få skyldigheter i ett sånt läge - han kan lägga ner fallet närsomhelst, avbryta umgänget för att sedan stämma på nytt utan skyldigheter, medan kvinnan får betala allt igen. Att inte kunna slå ihop antalet stämningar en man har gjort är också befängt. Om en man har gjort mer än två stämningar och själv avbrutit de två tidigare - borde rättssystemet säga nej, men så är det inte i dagens samhälle. Otroliga samhällskostnader som oansvariga män får fördel av. Alltså är det pappans rätt till umgänge som gäller och utnyttjas. Ett barn som vill träffa sin pappa, men där pappan inte vill - där får inte barnet träffa sin pappa - alltså är det pappans rätt till umgänge här också, inte barnets rätt. Att kunna utföra brott efter brott och aldrig bli fälld i Sverige (för att besvisningen anses vara för svag) så som vissa män faktiskt gör, är orimligt. De kan sedan pressa kvinnan till ett svårt läge såsom lagarna är idag - detta gynnar inte barnen! Att barnen är individer och att deras önskan måste lyssnas på (även under 13 år) är i mina ögon självklart! En förälder i skymundan kan utsätta ett barn för väldigt mycket...

(Vimmerby, 2019-03-26)

#322

Det är en självklarhet! Barnens bästa väger tyngre än förälderns rätt, oavsett om det är mamma eller pappa.

(Visby, 2019-03-26)

#342

Är socionom och medveten om
Problemet .

(Göteborg, 2019-03-26)

#346

Män som trakasserar, förföljer, hotar, kränker, slår och även förgriper sig sexuellt på barn får ej utökning av umgänge eller vårdnaden!
Lagen finns - men måste tillämpas.

(Bandhagen, 2019-03-26)

#353

det är ett ännu övergrepp att inte lyssna på ett barn. De är vår framtid, då måste vi respektera dem.

(Lidingö, 2019-03-26)

#358

Lyssna på barnen!!!
De har rätt till trygghet och stabilitet, lugn och ro.
Inget barn ska behöva vistas hos en förälder som misshandlat deras andra förälder och även de själva också i många fall.
Ett barn som växer upp i dysfunktionella familjer skadas, ofta för livet. De blir traumatiserade och barn är kloka, även små barn, de förstår mycket mer än vi tror och därför kräver jag att barnen ska ha en egen barndomstol och/eller barns rätt i domstolar!!!

(Kalmar, 2019-03-27)

#359

Detta är en akut viktig fråga att ta upp! Barn tvingas leva med förövare som tex narcissister och psykopater som tystat och skrämt mödrar och manipulerar både soc och domstolar. Det händer hela tiden

(Västerås , 2019-03-27)

#366

Jag i dagsläget inte kan skydda min dotter då myndigheter bedriver utpressning. Skyddar jag henne så som jag bör enligt lag mister jag vårdnaden då tingsrätten inte följer de lagar som egentligen ska skydda barn!

(Linköping, 2019-03-27)

#369

Alla barn ska känna sig trygga i sin hemmiljö. Fokus måste alltid, alltid vara barnens bästa. Inte föräldrarnas.

(Luleå, 2019-03-27)

#372

Det är helt orimligt att en gärningsman som skadat mamman och/eller barnen ska få vårdnaden över några barn. Tänker man något på barnen då som är offer? Lämna dem med förövaren? Det är sjukt.

(Sunne, 2019-03-27)

#378

Detta är orimligt och behöver ses över nu.

(Vimmerby , 2019-03-27)

#379

Jag skriver under detta för att allt för ofta tolkas ”barnets rätt” om till ”förälderns rätt”

(Stockholm, 2019-03-27)

#386

Det måste bli ett slut på att barn tvingas till umgänge med en förövare.

(Torslanda, 2019-03-27)