2015 års mest populära namninsamlingar - Sverige

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi vill ha Jämtländska flaggdagar...

Till Jämtlands Läns Styrelse, Landsting samt KommunerVi kräver att få våt Jämtlandsflagga erkänd som Jämtland-Härjedalens officiella flagga.http://sv.wikipedia.org/wiki/Republiken_Jamtlands_flagga (på samma sätt som Skåne har sin egen officiella flagga http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nes_flagga) Vi kräver dessutom att få den Jämtändska flaggan hissad, av de Jämtländska Kommunerna, på ett antal officiella Jämtländska flaggdagar, samt på ett större antal officiella kommunala platser.  

Skapad: 2015-03-09 Statistik

Låt familjen Nersisian stanna i Sverige!

Låt familjen Nersisian stanna i Sverige!   För arton månader sedan kom familjen Nersisian till Sverige. Karen och Arevik flydde från Armenien med sina barn, Curgen och Sos, och tog sig genom Europa tills de nådde Sverige. Den 30 april 2014 ansökte de om asyl hos Migrationsverket. I december förra året föddes deras tredje son, Mikael, som har tillbringat sina första fjorton månader i livet här.   Asyl söker den som behöver skydd. I lagens mening innebär det att man är förföljd i sitt hemland och

Skapad: 2015-10-20 Statistik

Upprop/Skriv under Det är dags att hedra Harald Edelstam i U-a

Brev till namngivninsnämnden - kommunalråden i Uppsala kommun Ordförande i namngivninsnämnden Jan Ask (S)Kommunalråden Marlene Burwick (S)                         Erik Pelling (S)                         Maria Gardfjell (MP)                         Ilona Szatmari Waldau (V) Det är dags att hedra Harald Edelstam i Uppsala Idag 11 september är det 42 år sedan den blodiga militärkuppen i Chile, 11 september 1973. Precis som varje år uppmärksammas detta datum bland många överlevande från koncentrati

Skapad: 2015-09-11 Statistik

LÅT OSS HA KVAR KÅKEN

Dörrarna till Ungdomshuset Kåken i Kisa måste nu kanske stängas. Detta på grund av att pengarna inte räcker till. I tre år har FAUK fått bidrag från den Allmänna arvsfonden, 1 miljon kronor per år, ett bidrag som nu upphör. Tanken är att om projektet varit bra ska det övergå till en permanent verksamhet. Men nu vill inte Kinda Kommun täcka upp för de kostnader som krävs för att driva Kåken. Om du som jag vill att kåken ska få vara kvar, skriv på den här namninsamlingen! 

Skapad: 2015-03-28 Statistik

Namninsamling: Sprututbyte i Göteborg NU!

Ta bort kommunernas absurda möjlighet att veto medicinska frågor! Detta är en manifestation mot Göteborgs styrande politikers vägran om att inte tillåta inrättning av sprututbytesverksamheter i Göteborg. Alltså majoriteten av politiker i vår kommun helt enkelt bidrar till att tusentals människor blir smittade av sjukdomar som hepatit C och HIV, egentligen utan att ha evidensbaserade vetenskapliga underlag att visa. Dessa politiker med rätt till veto håller till helt felaktiga och moraliskt döma

Skapad: 2015-12-01 Statistik

Stoppa rötslamstippen i Skånela

Ragn Sells planerar att bygga en rötslamstipp / rötslamslager som omfattar 10.000 ton rötslam i Skånela. Detta avloppsslam är en restprodukt från reningsverk som är omdebatterad då den innehåller en hel del gifter, tungmetaller och bakterier som kan spridas vidare. Gör din röst hörd och protestera mot detta planerade bygge med din underskrift.

Skapad: 2015-09-24 Statistik

Inga bengaler på vår Arena!

Vi vill INTE ha otillåtna Bengaler och Pyroteknik på Borås Arena. Det riskerar människors hälsa, förstör stämningen och stoppar fotbollen. Vi vill ha en levande läktarkultur med sånger och Tifon, men utan pyroteknik. Genom att skriva under namninsamlingen visar vi Elfsborg, media och övriga supportrar att vi är många som är trötta på rök, eld och avbrutna matcher och att vi vill ha ett stopp för all olaglig pyroteknik.

Skapad: 2015-05-13 Statistik

Barnen och Brommaflyget

Barnen och Brommaflyget Var är barnhälsoperspektivet? Vem tar ansvar för ”Barnen i Bullermattan”? Ett förslag till ny förordning om trafikbuller (S2014/5195/PBB) som innebär att riktvärden om maxnivåer för flygbuller från flygplatser inom Stockholms kommun tas bort hotar att klubbas igenom av regeringen i början av 2015. Den nya förordningen skulle bland annat innebära att Brommaflyget kan utöka verksamheten från 20 000 till 80 000 starter och landningar med bullriga och tyngre flygplan. Försla

Skapad: 2015-02-09 Statistik

Rädda buss 552!

Trafikförvaltningen föreslår orimliga försämringar för buss 552 - skriv under och hjälp oss hindra planerna Just nu (fram till 11 oktober) har Trafikförvaltningen (tillhörande Stockholms läns landsting) samråd med berörda kommuner gällande föreslagna förändringar i kollektivtrafiken. För oss som åker med buss 552 innebär förslaget: Mellan 15-19 på vardagar :Minskas från 15-minuterstrafik till 30-minuterstrafik. Mellan 09-15 på vardagar samt vardagskvällar och helger: minskas från 30-minuterstraf

Skapad: 2015-09-18 Statistik

Nej till asylboende på Stenvik förskola!

Säkerheten och tryggheten för våra barn på Stenviks förskola är viktigast, därför är vi emot att använda en gympasal på förskolans område som asylboende.

Skapad: 2015-11-11 Statistik