Protest mot ny dragning av linje 55 samt sämre turtäthet och tidigarelagd sluttid

Buss55.jpgTill:

Trafikförvaltningen Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm Tomas Eriksson, Miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm Jens Sjöström, Oppositionsregionråd, Region Stockholm Trafiknämnden, Region Stockholm Trafikförvaltningen, Region Stockholm Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholms stad Trafikkontoret, Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen Södermalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen Östermalms stadsdelsnämnd SL Registrator.tf@sll.se

Bakgrund

Den 13 december gick vi över till 2021 års tidtabell vilket innebar stora förändringar för Linje 55 Tanto–Hjorthagen. På SLs hemsida (https://sl.se/aktuellt/trafikforandringar/nytidtabell/stockholms-innerstad/) står

”Linje 54 Reimersholme–Storängsbotten […] förlängs från Rindögatan, där hållplatsen flyttas till motsatt sida av vägen, via Östermalms IP till Hjorthagen och ersätter linje 55 på denna sträcka.”

”Linje 55 slutar gå delsträckan Slussen–Hjorthagen och går istället Slussen–Henrikdalsberget–Finnberget, via Danviksklippan, där den ersätter linje 53. Bussarna får 20-minuterstrafik dagtid. Ska du resa mellan Södermalm och Hjorthagen kan du istället resa med linje 54 eller tunnelbanans Röda linje.”

Dessutom glesades trafiken ut kraftigt och sista turen tidigarelades!

För boende på var ände av linje 55 – i Tanto och på västra Södermalm samt för boende i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden – innebär dessa förändringar en kraftig försämring!

Vi boende i Tanto och i Hjorthagen har tidigare reagerat med bestörtning på förslaget TN 2020-1180 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) och ”Paketlösning Linje 53, 54, 55”. I två separata upprop krävde vi att Trafiknämnden skulle avslå förslaget och behålla linje 55 i sin tidigare sträckning (2020). (https://www.skrivunder.com/ror_inte_busslinje_55_tanto https://www.skrivunder.com/ror_inte_busslinje_55)

Vi fick inte gehör med resultatet att resandenyttan för oss boende i Tanto och i Hjorthagen blivit kraftigt försämrad. Vi återkommer därför nu med ett gemensamt upprop!  

Förändringen innebär att vi förlorar den goda tillgänglighet vi idag har till flera platser som är av stor betydelse för oss Tantobor och Hjorthagsbor

 • Direktkoppling till City/Östermalm samt Södermalm från båda håll. Den starkaste gemensamma nämnaren för Tantobor och Hjorthagsbor är stationerna Stureplan, Norrmalmstorg, Kungsträdgården och Karl XII:s torg samt Slussen och Mariatorget. Många jobbar i city runt Stureplan och på Södermalm och förändringen gör att resmöjligheterna och restiderna försämras. Möjligheten att arbetspendla med buss från Hjorthagen och Östermalm till Slussen/Mariatorget, eller från Tanto till City/Östermalm är alltså eliminerad iom förändringen.
 • Stureplan med direktkoppling till anslutande bussar, och möjlighet att utan byten ta bussen till Södermalm. Stureplan är en knutpunkt till Buss 1 och Buss 2 vilket är mycket betydelsefullt för att kunna ta sig till andra delar av staden, bl.a. S:t Görans Sjukhus och Odenplan.
 • Även Kungsträdgården och Norrmalmstorg erbjuder viktiga knytpunkter mot Gärdet och Djurgården vilka besöks ofta av Tantos  barnfamiljer.
 • Direktaccess till hållplatserna Stadion (Sophiahemmet, Buss 4, KIDS Barn-och ungdomsmedicinska mottagning, skidspår vintertid) samt Humlegården (bl.a. parklek, barer, restauranger) nyttjas frekvent av Hjorthagenbor men är inte utan betydelse för boende i Tanto. [KK1] 
 • Sträckningen genom Söder skapar en tillgänglighet till boende från Hjorthagen/Östermalm till platser som annars inte nås enkelt, t.ex. Södra Station, Rosenlunds sjukhus och Södersjukhuset.
 • Tantobor förlorar direktaccess till citys shopping såsom NK, Gallerian, Biblioteksgatan.
 • För Hjorthagenbor innebär den nya sträckningen en omväg och att det tar längre tid för att komma till city.

Nya hållplatser är ej av värde

 • För Tantobor har de ersättande hållplatserna ned mot Henriksdalsberget inte något mervärde, utan en tvingas till byte i Södra Station eller Slussen med följande ytterligare byte för att nå Östermalm. De viktiga bussknutpunkterna i Kungsträdgården och på Stureplan, som frekvent används går förlorade. 
 • För Hjorthagsbor ersätter inte hållplatserna på linje 54 det mervärde som 55:an erbjöd då de huvudsakligen går genom bostadsområden på Östermalm. Access till Östermalmstorg, istället för Stureplan, är av begränsad nytta då det är betydligt mindre användbarhet jämfört med Stureplan, samt att tillgängligheten till platsen redan finns via tunnelbanan. Däremot är de viktiga bussknutpunkterna på Stureplan förlorade, som frekvent används av barnfamiljer och äldre för vidare resor med buss där tunnelbanan inte är något alternativ.

Hänsyn till demografi – barnfamiljer och äldre

 • Vi är många barnfamiljer och äldre som bor i Tanto och västra Södermalm samt Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden. Barnfamiljer och äldre har särskilt behov av användbara busslinjer.
 • Från Tanto och längs med Magnus Ladulåsgatan trafikeras bussen idag av ett stort antal personer med rörelsesvårigheter, bl.a. gamla personer som bara klarar kortare gåsträckor med rullator.
 • Hjorthagen ligger på ett berg! Det gör att det är mycket svårt och lång omväg för barnfamiljer och äldre att ta sig till Ropstens busshållplats och buss 75 och 6. Trappan som går ner från Hjorthagsberget är i dåligt skick och underhålls inte vintertid, inte heller gångvägen som barnvagnar och rullatorer är hänvisade till. Den gångvägen är dessutom så brant att den är rent ut sagt farlig att använda med barnvagn även sommartid! Vi vill gärna att de ansvariga för förändringen kommer och provar själva, inte förlitar sig på avståndet till Ropstens bussterminal via en karta.
 • För många äldre, som bara orkar gå kortare sträckor eller har rullator, är bussen genom Hjorthagen det enda resealternativet. Antalet äldre i Hjorthagen förväntas dessutom öka när Dianagårdens seniorboende öppnar 2022.
 • För de många barnfamiljerna på envar ände är det viktigt att ha transporter som går smidigt med vagn och barn. Transporter utan flertal byten och/eller långa rulltrappor och gångpassager.
 • För både barnfamiljer och äldre är det särskilt svårt att navigera effektiva byten i pendeltågstrafiken genom City med långa gångvägar och rulltrappor där man inte kan färdas med rullstol, rullator eller barnvagn.
 • Slussen är också det en svårnavigerad bytesplats med hård trafik samt ofta flera nivåskillnader mellan byterna.
 • Att bli förvisade till dessa byten via pendeltåg eller tunnelbanan är något som är en lång omväg med väntetid vid flera trånga hissar, något som är särskilt påfrestande för de många äldre som bor i Tanto och Hjorthagen.
 • Genom den förändrade sträckningen förlorar särskilt barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade länken till många aktiviteter vilket utgör en stor försämring i livskvalitet för boende i båda områdena.

Försämrad turtäthet och tidig sista busstid ger sämre trygghet

Både Hjorthagsbor och Tantobor drabbas nu av omläggningen till glesare turtäthet på busslinje 55 (och tills vidare busslinje 54 för Hjorthagsborna). En boende i Tanto har jämfört 55:ans tidtabell för 2020 och 2021 och sammanfattat:

 • Mån-fre            En tredjedel av turerna försvinner
 • Lör-sön            En fjärdedel försvinner
 • Första turen mån-fre        6.28 istf 5.10
 • Första turen lör-sön         8.08 istf 6.20
 • Sista turen mån-sön        21.28 istf 00.08
 • Glesare turer mån till fredag drabbar arbetspendlare hårt men den nya tidtabellen är också ett trygghetsproblem!
 • Tryggheten kvällstid drabbas också av att bussarna slutar gå mycket tidigare än tidigare. Busslinje 55 har varit en trygg transport från City/Stureplan – utan krångliga byten eller byten på otrygga stationer, eller byten med långa väntetider på olika knytpunkter. Buss 55 har ett högt värde när en reser hem sent från jobb, studier, fritidsaktiviteter, vänner, bio, teater, krogen eller liknande.
 • När nu rutten slutar gå redan 21.28 innebär det att barn, äldre, ensamma resenärer har en mycket otrygg resa hem på kvällstid. En boende i Tanto som kommer från innerstan via Slussen, har en lång och enslig väg från närmsta tunnelbanestationen Zinkensdamm. Det är otryggt!
 • Pandemi: Den sämre turtätheten innebär under pågående pandemi att det är svårare att hålla distans i lokaltrafiken.

Vi boende i Tanto och Hjorthagen vill särskilt trycka på att förändringen innebär att vi förlorar så mycket resenytta och tillgänglighet till viktiga knutpunkter, platser och inte minst de många rekreationsmöjligheter som är så viktiga för vår livskvalitet, samt tryggheten kvällstid med en direktlinje från City/Östermalm, att vi kräver att 55:an i dess tidigare sträckning och tidtabell (år 2020) kommer tillbaka!

Ta gärna kontakt med oss så kan vi på plats visa de negativa konsekvenser förändringen innebär för Hjorthagen och Tanto som attraktiva platser att leva och bo på.

Hälsningar,

Boende i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden

Boende i Tanto och västra Södermalm

 

Röster från boende i Tanto om denna nya dragning samt försämrade turtäthet:

”Brf Tanto har framfört synpunkter. Buss 55 med förbindelse till city är viktig för oss.”

”Enorm sänkning av livskvalitén för oss i Tanto”

”Sista kvällsturen var ju ingen munter läsning”

”Nu, under coronatider, behövs ju turtätheten mer än någonsin. Det här är för jävligt dumt. Dessutom gör den nya linjesträckningen en stor försämring för de flesta.”

”INTE ACCEPTABELT!”

”Det är ju på kvällen bussen hem är en trygghet efter bio eller konsert eller teater (eller en kväll på krogen). Mycket illa om de sena turerna tas bort. Illa nog att rutten ändras. Att byta i Slussen när pandemin är över blir inte kul med mängden passagerare. Fördelen med befintlig sträckning är att man kommer hela vägen till t ex Kungsträdgården eller Östermalm.”

”Byta buss är ju dessutom ganska bökigt för den med rullator, barnvagn eller annan begränsad rörlighet.”

”Jättetrtrist att inte ha direktlinje till city. Det blir besvärligt för de som ska byta med barnvagn eller rullator. Många får också längre restid till jobbet.”

”Här sedan -95 längst ner i området, resväskor upp till Slussen, matkassar ner från Medis, trängseln börjar/lättar lite högre upp men bussen behövs ända nerifrån och tillbaka igen.”

Röster från boende i Hjorthagen om denna nya dragning samt försämrade turtäthet:

”Åkte 54:an idag för att se hur den gick, jag ville till Östermalmstorg. Det var en lång och krånglig väg. Nästa gång tar jag tunnelbanan.”

”Vem vill snurra runt på halva Gärdet och halva Östermalm innan man kommer ”fram”?”

”Jag åkte 54:an häromkvällen vid 18-tiden, och nere vid Bobergssgatan var det 5-6 unga som väntade, ingen klev på! Vid Jaktgatan 4 st, ingen klev på! Vid Storängsvägen 2 st, ingen klev på! Vid Östermalms Idrottsplats 2 st, ingen klev på! Inte förrän vid Valhallavägen klev 2 på. Har aldrig varit så med 55:an!”