Rör inte busslinje 55

Till
Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm
Tomas Eriksson, Miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm
Jens Sjöström, Oppositionsregionråd, Region Stockholm
Trafiknämnden, Region Stockholm
Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholms stad
Trafikkontoret, Stockholms stad
Östermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen
Östermalms stadsdelsnämnd
SL
Registrator.tf@sll.se

Angående TN 2020-1180 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) och ”Paketlösning Linje 53, 54, 55”

Vi boende i Hjorthagen har med förvåning och bestörtning tagit del av förslaget ”Paketlösning Linje 53, 54, 55”. Vi kräver att Trafiknämnden avslår förslaget och behåller linje 55 i sin nuvarande sträckning. Resandenyttan för oss Hjorthagsbor skulle bli kraftigt försämrad och vi kan inte heller se någon trafiknytta i förslaget.

Förslaget innebär att vi förlorar den goda tillgänglighet vi idag har till flera platser som är av stor betydelse för oss Hjorthagsbor:

• Stureplan med direktkoppling till anslutande bussar, och möjlighet att utan byten ta bussen till Södermalm.

• Många jobbar i city runt Stureplan och på Södermalm och förslaget gör att resmöjligheterna och restiderna försämras. T.ex. när tunnelbanan av olika anledningar står stilla.

• Stureplan är en knutpunkt till Buss 1 och Buss 2 vilket är mycket betydelsefullt för att kunna ta sig till andra delar av staden, bl.a. S:t Eriks Ögonsjukhus och S:t Görans Sjukhus. Även Stureplans BVC och Barn-och ungdomsmedicinska mottagning besöks ofta av Hjorthagens barnfamiljer.

• Storängsvägen, med rekreationsmöjligheter i form av Lill-Jansskogen, löpspår, Ryttarstadion, samt närheten till KTH.

• Östermalms IP med träningsmöjligheter på IP, GIH-badet, Tennisstadion och skidspår på Stadion vintertid samt Starrängsringen med gym, bagerier m.m.

• Stadion (Sophiahemmet, Buss 4, KIDS Barn-och ungdomsmedicinska mottagning)

• Humlegården (bl.a. parklek, barer, restauranger)

Vi Hjorthagsbor, varav många är barnfamiljer, förlorar genom den föreslagna sträckningen länken till de här aktiviteterna – vilket utgör en stor försämring i livskvalitet för boende i området.

De ersättande hållplatserna på linje 54 har inte något mervärde, då de huvudsakligen går genom bostadsområden på Östermalm. Att vi därtill får Östermalmstorg, istället för Stureplan, är av begränsad nytta då det är betydligt mindre användbarhet jämfört med Stureplan, samt att vi redan har tillgängligheten till platsen via tunnelbanan. Däremot förlorar vi de viktiga bussknutpunkterna på Stureplan, som frekvent används av barnfamiljer och äldre för vidare resor med buss där tunnelbanan inte är något alternativ.

Stadsdelsförvaltningen på Östermalm menar att förändringen har liten påverkan på Östermalm, men det kanske behöver påpekas; Hjorthagen är en också del av Östermalm. Tillgängligheten för oss, lite i periferin, blir sämre, eventuellt till förmån för de som bor lite mer centralt i stadsdelen. 

Vi är många barnfamiljer och äldre som bor i Hjorthagen, och antalet äldre förväntas öka när Dianagårdens seniorboende öppnar 2022. Vi har särskilt behov av användbara busslinjer.

För de många barnfamiljer och äldre är det svårt att ta sig till Ropstens busshållplats och buss 75 och 6. Trappan som går ner från Hjorthagsberget är i dåligt skick och underhålls inte vintertid, inte heller gångvägen som barnvagnar och rullatorer är hänvisade till. Den gångvägen är dessutom så brant att den är rent ut sagt farlig att använda med barnvagn även sommartid!

Istället är vi förvisade att ta vägen via tunnelbanan, något som är en lång omväg med väntetid vid flera trånga hissar, något som är särskilt påfrestande för de många äldre som bor i Hjorthagen.

Vi invänder även mot eventuella förslag om att vi kan byta buss vid Gasverket eftersom

• Det förlänger restiden betydligt

• Norra Djurgårdsstaden är mycket populärt hos barnfamiljer och det är osäkert att man får plats med barnvagn och rullator på bussarna och tvingas vänta ytterligare på nästa buss.

Vi vill också invända mot att 55:ans sträckning Kungsträdgården-Tanto försvinner i och med förslaget. Vi är flera som uppskattar att arbetspendla med buss till Slussen/Mariatorget och sträckningen genom Söder skapar en tillgänglighet till platser som annars inte nås enkelt, t.ex. Södra Station, Rosenlunds sjukhus och Södersjukhuset.

Vi boende i Hjorthagen vill särskilt trycka på att förslaget innebär att vi förlorar så mycket resenytta och tillgänglighet till viktiga knutpunkter, platser och inte minst de många rekreationsmöjligheter som är så viktiga för vår livskvalitet, att vi kräver att 55:an i dess nuvarande sträckning får vara kvar!

Ta gärna kontakt med oss så kan vi på plats visa de negativa konsekvenser förslaget innebär för Hjorthagen som en attraktiv plats att leva och bo på.

Hälsningar,

Boende i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden

 


Kristina Karlsson    Kontakta namninsamlingens skapare