Rör inte Busslinje 55 (Tanto)

Trafikförvaltningen önskar ha våra synpunkter senast den 20 maj 2020 - vilket har passerat - men detta är viktigt för oss att ändå pröva att belysa vårt missnöje då kännedom om detta uppmärksammades i juni 2020.

 

Till

Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm
Tomas Eriksson, Miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm
Jens Sjöström, Oppositionsregionråd, Region Stockholm
Trafiknämnden, Region Stockholm
Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholms stad
Trafikkontoret, Stockholms stad
Södermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen
Södermalms stadsdelsnämnd
SL
Registrator.tf@sll.se

Angående TN 2020-1180 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) och ”Paketlösning Linje 53, 54, 55”

Vi boende i Tanto har med förvåning och bestörtning tagit del av förslaget ”Paketlösning Linje 53, 54, 55”. Vi kräver att Trafiknämnden avslår förslaget och behåller linje 55 i sin nuvarande sträckning. Resandenyttan för oss Tantobor skulle bli kraftigt försämrad och vi kan inte heller se någon trafiknytta i förslaget.

Förslaget innebär att vi förlorar den goda tillgänglighet vi idag har till flera platser som är av stor betydelse för oss Tantobor:

• Stureplan med direktkoppling till anslutande bussar, och möjlighet att utan byten ta bussen till Östermalm.

• Många jobbar i city runt Stureplan och på Östermalm och förslaget gör att resmöjligheterna och restiderna försämras. T.ex. när tunnelbanan av olika anledningar står stilla.

• Stureplan är en knutpunkt till Buss 1 och Buss 2 vilket är mycket betydelsefullt för att kunna ta sig till andra delar av staden, bl.a. S:t Eriks Ögonsjukhus och S:t Görans Sjukhus. Även Kungsträdgården och Norrmalmstorg erbjuder viktiga knytpunkter mot Gärdet och Djurgården vilka besöks ofta av Tantos barnfamiljer.

• Storängsvägen, med rekreationsmöjligheter i form av Lill-Jansskogen, löpspår, Ryttarstadion, samt närheten till KTH.

• Östermalms IP med träningsmöjligheter på IP, GIH-badet, Tennisstadion och skidspår på Stadion vintertid samt Starrängsringen med gym, bagerier m.m.

• Stadion (Sophiahemmet, Buss 4, KIDS Barn-och ungdomsmedicinska mottagning)

• Humlegården (bl.a. parklek, barer, restauranger)

Vi Tantobor, varav många är barnfamiljer, förlorar genom den föreslagna sträckningen länken till de här aktiviteterna – vilket utgör en stor försämring i livskvalitet för boende i området.

De ersättande hållplatserna har inte något mervärde, då vi Tantobor tvingas till byte i Södra Station eller Slussen med följande ytterligare byte för att nå Östermalm. Vi förlorar de viktiga bussknutpunkterna i Kungsträdgården och på Stureplan, som frekvent används av barnfamiljer och äldre i Tanto. Även längs med Magnus Ladulåsgatan trafikeras bussen idag av ett stort antal personer med rörelsesvårigheter, bl.a. gamla personer som bara klarar kortare gåsträckor med rullator.

Vi är många barnfamiljer och äldre som bor i Tanto. Vi har särskilt behov av användbara busslinjer. För de många barnfamiljer och äldre är det svårt att navigera effektiva byten i Pendeltågstrafiken genom City med långa gångvägar och rulltrappor var man inte kan färdas med rullstol, rullator eller barnvagn. Slussen är också det en svårnavigerad bytesplats med hård trafik samt ofta flera nivåskillnader mellan byterna.

Att bli förvisade till dessa byten via pendeltåg eller tunnelbanan är något som är en lång omväg med väntetid vid flera trånga hissar, något som är särskilt påfrestande för de många äldre som bor i Tanto.

 

Vi vill invända mot att 55:ans sträckning Tanto-Kungsträdgården försvinner i och med förslaget. Vi är flera som uppskattar att arbetspendla med buss till City och sträckningen genom Söder förbi Slussen/Mariatorget skapar en tillgänglighet till platser som annars inte nås enkelt.

Vi boende i Tanto vill särskilt trycka på att förslaget innebär att vi förlorar så mycket resenytta och tillgänglighet till viktiga knutpunkter, platser och inte minst de många rekreationsmöjligheter som är så viktiga för vår livskvalitet, att vi kräver att 55:an i dess nuvarande sträckning får vara kvar!

Ta gärna kontakt med oss så kan vi på plats visa de negativa konsekvenser förslaget innebär för Tanto som en attraktiv plats att leva och bo på.

Hälsningar,

Boende i Tanto och västra Södermalm
Facebook