Ingen gata genom Rosenlundsparken!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ingen gata genom Rosenlundsparken!.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-03-27 14:40Gäst

#2

2013-03-27 14:41

Men nu är de väl ute å cyklar !!

Gäst

#3

2013-03-28 11:39

Nej till utbyggnad av motortrafik i Rosenlundsparken!
Tänk om, tänk rätt. Underhåll och utveckla istället det befintliga vägnätet i staden, för dagens moderna trafik - stället för att lappa och bristfälligt laga Stockholms vägnät, som i grund och botten är avsett häst och vagn. Att vi har ett skraltigt vägnät, avhjälps inte genom att utöka det, genom att avdöda stadens grönområden. Två fel gör inte ett rätt.
Används den vägstruktur där finns, och utveckla den istället.

Gäst

#4

2013-03-28 12:15

Idioti att förlänga en bussgata genom en park! Bussgatan på Swedenborgsgatan fungerar i dag som en sk smit-gata, där obehörig trafik genar till Magnus Ladulåsgatan. Om trafiken då kan "gena" hela vägen till Ringvägen, hur tror ni att bussgatan kommer fungera då?! Fullt med trafik som gasar på för att inte bli tagna på bar gärning. Men en tilltänkt förskola precis bredvid. USCH och FY!

Gäst

#5

2013-03-29 10:56

En Sjävklarhet!

Gäst

#6

2013-03-30 15:45

Alskar mera park-stad / Love more park-towns

Gäst

#7 Är bussgatan en skenmanöver?

2013-04-01 18:49

Jag är rädd att bussgatan är en skenmanöver för att få folk att glömma byggandet av hus i rosenlundsparken. När bussgatan sen stryks får man enkelt alla som protesterat att känna sig som segrare, trots att deras verkliga plan genomförs.
Ingrid

#8 Ingen bil- eller bussgata genom Rosenlundsparken!

2013-04-02 18:55

På 80-talet stoppade vi som bodde i Linjalen och runt omkring rivningen av daghemmet som fortfarande står kvar. Sedan dess har hela Södra station tillkommit. Det behövs gröna ytor mellan alla hus.

Gäst

#9

2013-04-03 14:50

Jag vill inte ha någon bilväg genom Rosenlundsparken!

Gäst

#10

2013-04-09 08:35

Ni som är aktiva, dela ut flygblad vid skatteskrapan.. många studenter där som kanske inte förstår att de förlorar en bra hållplats

Gäst

#11

2013-04-09 09:26

Helt vansinnigt att lägga en s.k bussgata som med
all säkerhet kommer att utnyttjas av bilister i ett område med lekande barn. Vi behöver våra parker på Söder där vi kan andas utan avgaser &
buller."Förstör inte Södermalm"

Gäst

#12 Re: Det finns en namninsamling om busshållplatserna

2013-04-09 21:55

#10: -

Du kan också be studenterna (och alla andra) att skriva på den andra namninsamlingen som handlar om just busshållplatserna.

http://www.skrivunder.com/buss_55_radda_vara_hallplatser


Gäst

#13

2013-04-13 19:26

Nu får det för helvete bli slut på idiotin
Parker skall förbli parker
Det är väl samma idiot som vill bygga bro till
Årsta holmar som har kommit upp med denna helt vansinniga ide Det kommer bli krig här om planen sätts i verket

Gäst

#14 Re: Det finns redan 2 förskolor den senaste är bara några år gammal

2013-04-13 19:29


Gäst

#15

2013-04-14 14:13

Vi som bor här vill inte ha ytterligare en gata runt knuten, vi behöver våra parker och fler träd längs de befintliga gatorna.

Gäst

#16

2013-04-17 14:44

Förtätning i all ära, men vem vill att min och andras närmiljö ska försämras drastiskt. Vi vill inte förlora våra små lungor vars närhet vi valt.
Trafik,trädfällning, avgas och partikelansamling bör minimeras i befintliga parkmiljöer var de än må vara belägna.

Gäst

#17

2013-04-17 15:10

Rosenlundsparken behövs för alla på det tättbebyggda och barnrika Södermalm. Barnen får mindre och mindre utrymme för spontan lek. Rosenlundsparken är en nödvändig oas med sitt trafikfria läge. Luften här är bättre än på de omgivande gatorna vilket är viktigt. Barns lungor skadas av trafikens föroreningar. Bygg inte i parken och dra inte en fullkomligt onödig gata tvärs igenom den.

Gäst

#18

2013-04-17 22:26

Lämna Söder ifred. VI VILL INTE HA FLER BILAR PÅ VÅRA GATOR.Vi behöver mötetsplatser och gröna områden för att umgås.

Gäst

#19

2013-04-18 07:07

Det är parkerna och grönskan som gör att staden blomstrar och är trevlig att vistas i. Låt oss behålla detta !

Gäst

#20

2013-04-18 12:58

Närheten till Södersjukhuset leder nog också till att utryckningsfordon kommer att använda gatan- och då blir det tal om höga hastigheter på gatan. Samt höga ljudnivåer.

Gäst

#21

2013-04-18 13:42

Idioti att dra en bussgata genom rosenlundsparken. Förstår inte trafikplanerarna att det kommer att bli en genomfartsgata för alla som vill "smita" mellan hornsgatan och ringvägen?

Att dessutom bebygga de få parker vi har är ett otyg som måste slutas upp med. Är den delen av rosenlundsparken sunkig så är det för att underhållet i eftersatt. Fotbollsplanen har inte ens två mål längre. Rusta upp parken istället!

Gäst

#22

2013-04-21 17:15

Jag instämmer med de boende invid parken, att bostadshus ska inte byggas där. Parker är viktiga för hälsan. Bygger man här, så kommer man att bygga där.
lystring!

#23 dålig stadsplanering

2013-04-22 21:15

En viktig sak för oss som bor i Södra stationsområdet är framförallt livskvalitén för barnen- att kunna röra sig ganska obehindrat mellan Södermalmsallén och Rosenlundsparken, kompisar som bor i de olika områdena kan lätt ta sig via promendstråket som förbinder. När den möjligheten försvinner försämras vardagslivet och tryggheten här enormt! Bygg på Gärdet istället för att bunta ihop oss ännu mer!

Gäst

#24

2013-04-23 19:47

Behåll och utveckla parken! Strunta i buss- och bilväg, strunta i bostadskvarter! Förtätning av staden får inte ske på bekostnad av barns och vuxnas trivsel, säkerhet och hälsa!

Gäst

#25

2013-04-25 06:23

Jätteviktigt att skriva på för alla barns räkning, de leker i parken o har ingen stans att ta vägen om vägen dras, utan att behöva gå en bra bit.