Häv skolinspektionens beslut att stänga Lundsbergs skola