Fungerande väntsal på Resecentrum i Kramfors

Väntsal på Resecentrum i Kramfors  

Tågpendlare som reser till och från Kramfors kommun har väntat tröstlöst i flera år på att ansvariga myndigheter ska visa handlingskraft när det gäller en anständig väntsal. I dagsläget är fortfarande endast vindfånget tillgängligt och det är en nödlösning; när flera personer använder utrymmet gör öppningsmekanismen att dörren ofta går upp.  Vi vill med denna namninsamling uppmana ansvariga att snarast få till stånd ett fungerande resecentrum. En väl fungerande station som möter resenärernas behov sänder en signal om framtidstro både till oss som bor här i trakten och till besökare. Nu behövs handlingskraft och konkreta åtgärder som är långsiktiga och som underlättar och stimulerar till ett ökat resande med tåg och buss.  

VI KRÄVER ATT:

* Öppettiderna på väntsalen ska vara anpassade efter tidtabellerna för tågen och anslutande bussar. Vi har tidigare påtalat behovet av öppen väntsal i samband med nattåg och tidiga morgontåg. Det finns även behov av öppen väntsal för tågresenärer som väntar på bussanslutningar, samt större flexibilitet vid omfattande tågförseningar.

* Väntsalen måste ha tillgång till toalett som resenärerna kan använda. Antingen genom befintlig toalett i caféet eller genom placering av nytt toalettutrymme i väntsalsdelen. Tillgång till toalett är helt nödvändigt inte minst med tanke på det stora geografiska upptagningsområdet för stationen samt att tågförseningar förekommer, särskilt vintertid. Tågresenärer skall inte riskera böter för "offentligt kissande".

* Möjligheten att koppla öppningskod for väntsalen till tågbiljetter bör prövas för ökad säkerhet och för bättre flexibilitet vid tågförseningar. En giltig biljett som innehåller kod skulle då ge tillträde till väntsalen. En annan lösning (som tidigare använts vid Sollefteå station) är att taxibolag kan ansvara för öppning och låsning av väntsalen nattetid.

* Låsbara skåp for förvaring av resväskor bör finnas. Detta saknas for närvarande.  

Samhällsföreningen TOR i Prästmon.


Mattias Tjernström, Samhällsföreningen TOR i Prästmon    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Mattias Tjernström, Samhällsföreningen TOR i Prästmon överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook